reprezentare logo Kosson
 • DPLAfest 2019

  DPLAFest 2019

  [Twitter]

   
 • Plan-E întâlnire la Roma

  Secretariatul EOSC și membrii consiliului executiv al EOSC au fost prezenți la ultima ședință plenară a Platformelor Naționale de eScience din Europa (PLAN-E) la sediului GARR din Roma pe 15 aprilie 2019, pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra activităților de guvernanță a Open European Science Cloud (EOSC), precum și beneficiile EOSC pentru părțile interesate.

  Evenimentul organizat de PLAN-E, o rețea de centre de eScience din Europa, a avut tema: „Accelerarea EOSC, HPC în Europa și patrimoniul cultural”. Întâlnirea s-a axat pe ultimele evoluții ale EOSC, precum și pe performanțele computing-ului de înaltă performanță și științele umaniste în relația lor cu eScience. Prezent a fost Jean Claude Burgelman din partea Comisiei Europene.

  [Sursa][Prezentare][Site][Presă]

   
 • Digital Day 2019

  La 9 aprilie, 24 de țări europene au semnat o Declarație de cooperare privind progresul digitizării patrimoniului cultural. Aceștia vor colabora mai strâns pentru a utiliza mai bine tehnologiile digitale de ultimă oră în abordarea riscurilor pe care le întâmpină patrimoniul cultural european bogat, sporirea utilizării și vizibilității acestora, îmbunătățirea angajării cetățenilor și sprijinirea difuzărilor în alte sectoare.

  DigitalCulture

  Accesează declarația de la https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-digitising-cultural-heritage

   
 • Săptămâna Prezervării 2019

  Colegiidin Statele Unite ale Americii se pregătesc de Săptămâna Prezervării - http://www.ala.org/alcts/preservationweek

  Genealogistul profesionist și autorul Kenyatta D. Berry va fi președintele de onoare al Săptămânii Prezervării.

  Kenyatta D. Berry

  Săptămâna prezervării din acest an este intitulată "Conservarea istoriei familiei", iar bibliotecile participante vor sărbători oferind programe și servicii speciale pentru a conecta utilizatorii bibliotecii cu instrumentele de conservare, pentru a promova importanța prezervării și pentru a spori cunoașterea problemelor de prezervare în rândul publicului larg. Instituțiile din întreaga lume vor folosi hashtag #preswk pentru a vorbi despre programele și serviciile lor de conservare.

  [SURSA], [SURSA]

   
 • 1Lib1Ref

  1Lib1Ref Arges

  Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” din Pitești împreună cu Wikimedians of Romania and Moldova, vă invită să vă alăturați campaniei 1Lib1Ref.

  [SURSA]

   
 • 1Lib1Ref

  OneLibOneRefGalati

  Biblioteca V.A. Urechia Galati împreună cu Wikimedians of Romania and Moldova, cu sprijinul ANBPR Asociatia Nationala, organizează atelierul de editare de conținut digital online „Wikimedia și bibliotecarii”. La activitate au fost invitați să participe bibliotecari din bibliotecile publice din orașele și comunele județului, bibliotecile universitare precum și personal de specialitate din alte instituții culturale.

  Activitatea își propune să contribuie la o mai bună promovare și vizibilitate în mediul online a comunităților locale din orașul și județul Galaț, prin crearea și dezvoltarea de articole pe subiecte relevante legate de acestea de către bibliotecari, pe platforma Wikimedia,

  Evenimentul se circumscrie campaniei globale ”1Lib1Ref” („Un bibliotecar O referință” desfășurată anual de Fundația Wikimedia.

   
 • Cum să măsurăm cultura

  HowToMeasureCulture

  De pe Twitter prinde de veste că domnul Mircea Diaconu, europarlamentar, va fi gazda unei dezbateri astăzi privind modalitățile prin care se poate măsura cultura.

  [SURSA]

   
 • Public Domain în America din nou funcțional (1923)

  CC ReOpening Poster Final Edit Dec27 72dpiDupă o pauză de 20 de ani, în Statele Unite s-a reluat procesul de aducere la lumină a culturii ce ar fi trebuit să intre în Domeniul Public. Legea Sonny Bono ( https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_Term_Extension_Act ) a introdus o prelungire cu 20 de ani a protecției operelor prin drepturile de autor.

  Ceremonia de deschidere: https://www.youtube.com/watch?v=IoATBk-3yn8

   

Katalog

Registrul central al comunității.

Aici veți găsi instituțiile care constituie sistemul informațional românesc și nu numai. Învităm pe toți cei care fac parte din acest sistem să-și prezinte instituția aici.

Main registry for Kosson community

Here you will find the most relevant information categories and resources to map the Romanian an European information space. We invite you to add a profile of your institutions or relevant content nodes.

BibliotecaDigitalaABucurestilor

http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R

Această bibliotecă digitală este fosta Dacoromânica.ro

Add a comment

standardeSiRecomandariInDocumentareaBunurilorculturale

Standarde și recomandări în documentarea bunurilor culturale

CIMEC

9789737930262

Add a comment

Link: http://bibliohr.topnet.ro/
Catalog: http://bibliohr.topnet.ro:8080/kmk2/kmkRO2
Catalog software: Biblis
Site CMS: nu
Resurse online:
Kájoni János Megyei Könyvtár blogja; Blogul Bibliotecii Judeţene "Kájoni János"

 bibliotecaJudeteanaHarghita

 

 

 

 

 

Biblioteca Judeţeană Kájoni János este cea mai mare bibliotecă publică din judeţul Harghita, funcţionând sub această denumire după constituirea judeţului Harghita şi stabilirea reşedinţei la Miercurea-Ciuc. Noua denumire este menită să semnaleze identificarea bibliotecii cu imaginea servirii valorilor culturale şi spirituale universale, asociată personalităţii eruditului umanist, călugăr franciscan din secolul al XVII-lea, Kájoni János. Precursoarea instituţiei este Biblioteca Raională Ciuc, înfiinţată între anii 1948-1950, dar istoria bibliotecilor din Miercurea-Ciuc începe cu secole mai devreme.

Add a comment

Prima bibliotecă publică din Basarabia
Prima bibliotecă publică din Basarabia (Chişinău) a fost înfiinţată în 1832, conform unei circulare a Ministerului de Interne al Imperiului Rus. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova este succesoarea acestei biblioteci publice.
Petru Manega – organizatorul şi tutorele bibliotecii
Doctor în drept Petru Manega, venit de la Bucureşti, a fost omul care timp de aproape un deceniu a căutat în oraş case potrivite pentru localul bibliotecii şi banii necesari pentru arendarea sau cumpărarea lui.
Gavriil Bilevici – primul bibliotecar
Primul bibliotecar a fost Gavriil Bilevici, profesor la Gimnaziul nr. 1 de băieţi din Chişinău, unde a şi fost găzduită un timp biblioteca.
http://bnrm.md/
Catalog: http://catalog.bnrm.md/opac

Add a comment

Potrivit celor mai mulţi istorici şi cercetători, Biblioteca Naţională a României îşi regăseşte originile într-una dintre cele mai vechi şi reprezentative biblioteci din România - Biblioteca Colegiului Sf. Sava din Bucureşti. Biblioteca Colegiului Sf. Sava şi-a deschis colecţiile către publicul larg în 1838, atunci când aproape 1000 de volume de carte franţuzească au fost catalogate.După Unirea din 1859, Biblioteca Colegiului Sf. Sava a obţinut statutul de bibliotecă naţională, primind alternativ denumirea de Bibliotecă Naţională şi Bibliotecă Centrală. În anul 1864, prin legea Reglementarilor publice, este numită Biblioteca Centrală a Statului, denumire şi statut păstrate până în anul 1901 când este desfiinţată iar colecţiile ei transferate Bibliotecii Academiei Române care primeşte statutul de bibliotecă naţională. Pentru perioada aceasta doar o singură funcţie naţională poate fi considerată relevantă pentru bibliotecă şi anume funcţia patrimonială. În anul 1955, fondul de carte revine noii biblioteci înfiinţate, Biblioteca Centrala de Stat, principala bibliotecă publică din România.

http://www.bibnat.ro/

Catalog: http://aleph.bibnat.ro:8991/F

Add a comment

Brukenthal Digital — colecția de carte veche digitizată a Muzeului Național Brukenthal, Sibiu

În forma cea mai concisă, istoricul colecţiei de incunabule a Muzeului Naţional Brukenthal, este prezentat în ultimele paragrafe ale Cuvântului înainte din Catalogul colecţiei de incunabule al Veturiei Jugăreanu:


„Cea mai bogată ca număr este colecţia provenită de la Biblioteca Capelei. Această colecţie s-a format din donaţiile unor posesori transilvăneni particulari, sau instituţii ca Mănăstirea Dominicanilor din Sibiu, Biblioteca Oraşului Sibiu, câteva biserici posesoare de incunabule, mulţi călugări, preoţi şi reprezentanţi ai burgheziei născânde din Transilvania. Din toate aceste surse s-a format o colecţie de peste 280 incunabule, care a fost anexată Bibliotecii Gimn[aziului] ev[anghelic] la sfârşitul sec[olului] al XVI-lea, care la rândul ei le-a depozitat în Capela Sf[ântul] Iacob a bisericii evanghelice din Sibiu, primind numele de Biblioteca Capelei.

A doua colecţie, care provine de la Brukenthal, a fost cumpărată chiar de baronul Brukenthal din diferite centre ale apusului Europei şi, în mică măsură, şi din surse locale transilvănene. Colecţia în număr de 76 exemplare a fost păstrată de Brukenthal în palatul propriu unde de altfel se găseşte şi în momentul de faţă. La colecţia personală a lui Brukenthal, în anul 1879 s-a anexat colecţia Bibliotecii Capelei, iar ceva mai târziu, aceea a Capitlului evanghelic, formând împreună colecţia de incunabule a Bibliotecii Brukenthal. În anul 1937, prin achiziţii, se măreşte fondul cu încă 3 incunabule”.

În timp, componenţa colecţiei de incunabule a bibliotecii s-a modificat întrucâtva, fie prin identificarea unor noi incunabule, din fondul vechi, fie prin eliminarea unora care, cercetate cu mijloace mai moderne, s-au dovedit a fi tipărite în primele decenii ale secolului al XVI-lea. S-a impus deci realizarea unui nou catalog, care să cuprindă întregul fond de incunabule al Muzeului Brukenthal, deziderat împlinit prin lucrarea Veturiei Jugăreanu, apărută în anul 1970, cuprinzând descrierea a 382 de incunabule. 

Remarcabil în colecţia de incunabule a Muzeului Naţional Brukenthal este numărul mare de unicate la nivel naţional (222), fie ca titluri, fie ca ediţii. 

Elena-Maria Schatz

Add a comment

Biblioteca Naţională Digitală Moldavica oferă pentru prima dată acces integrat la moştenirea culturală scrisă, inclusiv cărţi, manuscrise, tipărituri vechi şi rare, alte documente patrimoniale. Ea deschide noi căi de explorare a patrimoniului cultural naţional.

BND Moldavica este concepută ca o bază centrală de full-texte ale documentelor patrimoniale incluse în Registrul Programului Naţional “Memoria Moldovei”, accesibilă pe gratis pe siteul BNRM, şi în acelaşi timp ca un serviciu Web de asigurare a accesului integrat la copiile digitale ale documentelor patrimoniale neincluse în Registru, dar făcute disponibile pe serverele bibliotecilor şi a altor instituţii deţinătoare de fonduri patrimoniale.

http://www.moldavica.bnrm.md/

Software utilizat: Greenstone; UNESCO

Add a comment

Colecţiile Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj:

Imagini din Clujul vechi
Documente de arhivă în colecţiile Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj
Corespondenţă din fondurile personalităţilor culturale clujene din colecţiile Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj
Cărţi despre judeţul Cluj
Fotografii cu personalităţi culturale în colecţiile Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj

Serverul OAI http://greenstone.bjc.ro/greenstone/cgi-bin/oaiserver.cgi

Site: http://greenstone.bjc.ro/greenstone/cgi-bin/library.cgi?a=p&p=home&l=ro&w=utf-8

Software: Greenstone; UNESCO

Add a comment

Biblioteca digitală conține cărti, manuscrise, periodice și materiale iconografice din colecțiile bibliotecii BCU Cluj. Criteriile de selecție pentru digitizare sunt:

 • Publicații relevante pentru Cluj-Napoca și Transilvania
 • Publicații foarte solicitate
 • Documente scanate la solicitarea cititorilor

Căutarea se face în metadate și în textul integral al documentelor tipărite. Rezultatele se pot sorta după relevanță, titlu sau data publicării.

Înscrieți-vă la RSS feed să primiți notificări despre noutăți.

Pentru întrebări și sugestii, vă rugăm să ne scrieți la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://dspace.bcucluj.ro/?locale=ro

Software: DSpace

Suport multilingv: RomânăMaghiarăEnglezăGermană

Add a comment

Constituirea Bibliotecii Digitale Naţionale, parte componentă a Bibliotecii Digitale Europene, are ca principal scop conservarea şi protecţia patrimoniului cultural naţional existent în bibliotecile din Sistemul Naţional de Biblioteci precum şi promovarea colecţiilor şi lărgirea accesului la informaţie.
În Biblioteca Digitală Naţională vor fi incluse şi documentele create numai în format electronic (cărţi şi reviste on-line, resurse electronice de pe site-uri, baze de date, etc)
Obiectivele care stau la baza acestui demers se referă la:

* transpunerea în format electronic a patrimoniului cultural scris;
* promovarea patrimoniului cultural scris la nivel european;
* protejarea valorilor de carte bibliofilă şi manuscrise;
* protejarea documentelor aflate într-o stare avansată de deteriorare;
* îmbunătăţirea posibilităţilor de acces la documente, local sau la distanţă, cu impact asupra creşterii numărului de utilizatori şi a categoriilor acestora;
* posibilitatea consultării simultane de către mai mulţi utilizatori a aceluiaşi document;
* oferirea unui mod de consultare a documentelor modern, în acord cu noile tehnologii, independent de spaţiul şi programul de funcţionare al bibliotecii (cu respectarea restricţiilor de copyright);
* îmbunătăţirea calităţii procesului de consultare a documentelor;
* creşterea numărului de resurse electronice realizate direct în format electronic, fără echivalent tradiţional (tipărit).

Prin digitizarea colecţiilor de documente şi constituirea Bibliotecii Digitale Naţionale, se asigură o bună promovare a valorilor naţionale, o mai bună diseminare a informaţiei şi o valorificare superioară, la nivel naţional şi internaţional, a colecţiilor speciale, a documentelor rare.

http://digitool.bibnat.ro:8881/R?RN=739295725

Software: DigiTool; Ex Libris

Add a comment

DACOROMANICA este cea mai importantă bibliotecă digitală românească accesibilă gratuit în INTERNET. Dezvoltarea ei prin îmbogăţirea continuă cu documente digitalizate se face permanent, în fiecare săptămână, pentru a fi un veritabil instrument în serviciul reţelelor de cooperare naţională şi internaţională, precum şi pentru a deveni partener în Biblioteca Virtuală Europeană EUROPEANA. DACOROMANICA este singura bibliotecă digitală profesionistă din România, concepută pentru a răspunde provocărilor Mileniului III.

Informaţii tehnice

Platforma de lucru este aplicația de management a obiectelor digitale DIGITOOL, EXLIBRIS.
Activitatea de digitizare a documentelor şi prelucrarea fişierelor rezultate, atât cele necesare stocării în vederea prezervării, cât şi copiile destinate publicării pe site se desfăşoară conform cerinţelor tehnice şi standardelor în domeniu promovate de forurile europene competente : EUROPEANA.eu, BNF.fr, MINERVA.org
Site-ul oferă posibilitatea realizării căutării în două variante:

• căutare simplă, care permite regăsirea unui termen atât în câmpurile de date bibliografice, cât şi în textele documentelor prezentate în format PDF.
• căutare complexă, disponibilă numai din mediul Digitool, care permite folosirea operatorilor booleeni, căutări combinate în mai multe câmpuri şi rafinarea după formatul fişierelor.

Documentele digitizate sunt realizate şi stocate în format TIFF, la o rezoluţie de cel puţin 300 dpi.
Documentele prelucrate şi publicate pe site în mod imagine, text, audio şi video sunt realizate, după caz, în format PDF, JPEG, JP2000, XML, MP3, MP4.
Descrierea documentelor este realizată pe baza schemei de metadate Dublin Core (simplă şi extinsă).
Schimbul de date se realizează pe baza protocolului OAI-PMH (Open archive initiative-Protocol for metadata harvesting).

http://www.dacoromanica.ro/

Software: Software: DigiTool; Ex Libris

Add a comment

Subcategorii

Aici veți putea găsi cele mai importante repere instituționale din zona bibliotecilor publice românești.

Aici veți găsi bibliotecile universitare din România.

Inaugurată la 14 martie 1895 ca Fundaţie Regală, BCU „Carol I” conferă o continuitate dinamică tradiţiilor culturale şi educative care i-au marcat începuturile. Într-o scrisoare adresatã Preşedintelui Consiliului de Miniştri - document ce poate fi considerat un adevãrat act de întemeiere, Regele Carol I îşi declara "dorinţa de a înfiinţa un aşezãmânt spre binele tinerimii universitare de la toate facultãţile din ţarã, înzestrat cu o bibliotecã totdeauna deschisã".

http://www.bcub.ro/

Catalog: http://cacheprod.bcub.ro/webopac/Vubis.csp

Înfiinţată in 1835 ca bibliotecă a Academiei Mihăilene, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi este o instituţie de cultură a cărei evoluţie a transformat-o într-o componentă principală a vieţii universitare ieşene de astăzi, având rolul ei distinct, în care funcţiile sale informative şi formative se împletesc cu calitatea de tezaur a miilor şi sutelor de mii de tomuri preţioase pe care le deţine în colecţiile sale.

Strada Păcurari 4
700511 Iaşi
România

http://www.bcu-iasi.ro/

Catalog: http://193.231.13.10:8991/F

19 mai - Inaugurarea propriu-zisă a bibliotecii, odată cu cea a Universităţii, în prezenţa familiei regale şi a Guvernului Român, primind denumirea de "Biblioteca Universităţii Regele Ferdinand I" din Cluj. După 1920, fondurile bibliotecii s-au îmbogăţit prin donaţiile a peste 125 instituţii şi persoane particulare, dintre care amintim: Academia Română, Arhivele Statului, Casa Şcoalelor, Muzeul Limbii Române ş.a.

Str. Clinicilor nr. 2
400006 Cluj-Napoca România

http://www.bcucluj.ro/

Catalog: http://aleph.bcucluj.ro:8991/F

 • În anul 1969 a luat fiinţă Biblioteca Institutului de Învăţământ Superior - subordonată Universităţii “Babeş Bolyai” din Cluj.
 • În anul 1990 aceasta s-a transformat în Biblioteca Universitară, odată cu înfiinţarea universităţii sibiene.

Colecţiile bibliotecii au sporit an de an, urmând procesul de dezvoltare a universităţii sibiene, cu apariţia de noi specializări, completând fondul iniţial prin achiziţii, schimb de publicaţii şi donaţii din partea unor oameni de cultură şi instituţii.

 • Din anul 1998 la biblioteca universitară funcţionează alături de bibliotecile centrelor culturale şi biblioteci filiale organizate pe lângă facultăţi.
 • În anul 2000, biblioteca universitară a devenit Biblioteca Centrală a Universităţii “Lucian Blaga”din Sibiu.

La sfârşitul anului 2008, Biblioteca Universităţii “Lucian Blaga”, împreună cu filialele sale s-au mutat într-un spaţiu nou, adecvat unei biblioteci universitare moderne, ce corespunde noilor cerinţe de informare – documentare – cercetare, cu rol de susţinere superioară a învăţământului academic sibian.

http://bcu.ulbsibiu.ro/

Catalog: http://biblioteca.ulbsibiu.ro/Liberty3/gateway/gateway.exe?application=Liberty3&displayform=opac/main


1948 - anul infiintarii Bibliotecii Institutului de Silvicultura
1949 - unificarea Bibliotecii Institutului de Mecanica cu Biblioteca Academiei Comerciale
1953 - unificarea Bibliotecii Institutului de Mecanica cu Biblioteca Institutului Forestier, care a preluat fondul de carte de la Biblioteca Institutului Politehnic Bucuresti, Biblioteca Institutului de Silvicultura din Campulung Moldovenesc si Biblioteca Institutului de Silvicultura din Brasov
1960 - infiintarea Bibliotecii Institutului Pedagogic Brasov; initierea activitatii de informare si documentare; incetarea activitatii Litografiei
1964 - constituirea Serviciului de Informare si documentare
1971 - crearea Bibliotecii Universitatii din Brasov; desfiintarea Bibliotecii Institutului Pedagogic Brasov si preluarea fondului de catre Biblioteca Universitatii din Brasov
1979 - initierea sistemului automat de introducere si regasire a informatiilor, in colaborare cu INID Bucuresti si Centrul de Calcul al Universitatii din Brasov
1990 - crearea Bibliotecii Facultatii de Stiinte Economice; crearea Bibliotecii Facultatii de Muzica
1991 - crearea Bibliotecii Universitatii "Transilvania" din Brasov
1995 - crearea Bibliotecii Facultatii de Medicina
1996 - incheierea parteneriatului cu University of Amsterdam, Faculty of Arts – Olanda si dotarea cu softul VUBIS
2006 - infiintarea salii cu acces direct la colectii din Aula Universitatii
2007 - infiintarea depozitului central cu scopul imprumutului de publicatii la domiciliu

Catalog: http://but.unitbv.ro/opac.htm

Biblioteca functioneaza ca unitate specializata, sub egida Universitatii "Dunarea de Jos". Sediul central - sala de lectura I (40 locuri): carti din domeniul stiintelor umaniste (lingvistica, literatura româna si straina, ziaristica), publicatii periodice românesti si straine, teze de doctorat, lucrari de referinte (dictionare, enciclopedii etc.); sala de lectura II (60 locuri): publicatii din domeniul stiintelor exacte (matematica, fizica, chimie, biologie etc.), stiintelor ingineresti (informatica, electronica, electrotehnica, mecanica, metalurgie, constructii de nave, industrie chimica, constructii civile, hidrotehnica, industrie alimentara, piscicultura); sala multimedia: acces la INTERNET (4 calculatoare), consultarea catalogului electronic al Bibliotecii, consultarea documentelor electronice din colectiile bibliotecii, a bazelor de date on-line, a altor resurse electronice pe Internet.

http://www.lib.ugal.ro/

Catalog:

1913 ia fiinţă Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi biblioteca de profil
1924 -1926 construirea noului sediu al Academiei, situat in Piaţa Romană
1927 biblioteca este organizată pe baza principiilor biblioteconomice
1935 se inaugurează noul sediu al bibliotecii care cuprindea două săli de lectură, trei camere de studiu şi depozitul de cărţi
1948 legea privind învăţământul în R. P. România; se introduce obligativitatea concepţiei marxist-leniniste şi a marxismului dialectic
1955 se extinde sistemul de biblioteci-filiale la un numar de 38
1990 incepe reînnoirea colecţiilor prin schimb internaţional şi donaţii
1996 debutează procesul de modernizare al bibliotecii pentru a oferi invăţământului un suport ştiinţific
2002 prin înfiinţarea Bibliotecii Virtuale începe o altă perioadă de transformare a bibliotecii într-o instituţie capabilă să susţină activitatea de cercetare necesară unei inţelegeri exhaustive a mediului economic din ce în ce mai complex.

Piaţa Romană, nr. 6, sector 1 București
Clădirea „Ion N. Angelescu” etaj 2, camera 0234
București România

http://www.biblioteca.ase.ro/

Catalog: http://www.biblioteca.ase.ro/catalog/index.php

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara, devenită din 1993 una dintre cele patru biblioteci centrale universitare din ţară, alături de instituţiile similare din Bucureşti, Cluj şi Iaşi, oferă acces la peste un milion volume, cărţi, reviste şi alte tipuri de documente. Biblioteca are un sediu central, format din două corpuri de clădire, biblioteci filiale situate în clădirile facultăţilor UVT, precum şi bibliotecile Austria şi Britanică. Din anul 2005, prin participarea la proiectul NUSIDOC, catalogul bibliotecii a fost integrat în portalul (ROmanian Library Network Science & Technology). Regăsirea documentelor se poate face utilizând catalogul electronic al B.C.U.T., care cuprinde peste 200.000 de titluri şi este accesibil la adresa http://ibm.bcut.ro.

http://www.bcut.ro/

Catalog: http://aleph.bcut.ro/F/?func=find-b&find_code=WRD&local_base=CUT01&request=

Cu prilejul centenarului naşterii pedagogului I.C. Petrescu, conducerea Ministerului Învăţământului a aprobat atribuirea acestui nume bibliotecii.

Acesta va constitui ghidul bibliotecilor județene din România.

Înfiinţată la 6 august 1867, un an dupa fondarea Societaţii Academice Române

Inventarul colecțiilor digitale publice din România și a românilor de pretutindeni.

DACOROMANICA este cea mai importantă bibliotecă digitală românească accesibilă gratuit în INTERNET.

Constituirea Bibliotecii Digitale Naţionale, parte componentă a Bibliotecii Digitale Europene, are ca principal scop conservarea şi protecţia patrimoniului cultural naţional existent în bibliotecile din Sistemul Naţional de Biblioteci

Biblioteca digitală conține cărti, manuscrise, periodice și materiale iconografice din colecțiile bibliotecii BCU Cluj. 

 

Colecţiile Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj - contribuție la Europeana.

Biblioteca Naţională Digitală Moldavica oferă pentru prima dată acces integrat la moştenirea culturală scrisă, inclusiv cărţi, manuscrise, tipărituri vechi şi rare, alte documente patrimoniale. 

CIMEC Bunuri culturale mobile clasate în Tezaurul Patrimoniului Cultural Naţional

Bază de date întreţinută de cIMeC București - 2010;
Arheologie, Etnografie, Monumente, Muzee, Carte, Arte interpretative
http://europeana.cimec.ro/

Resurse profesionale primare (cărți, articole, broșuri, studii, comunicări, etc).