reprezentare logo Kosson
 • DPLAfest 2019

  DPLAFest 2019

  [Twitter]

   
 • Plan-E întâlnire la Roma

  Secretariatul EOSC și membrii consiliului executiv al EOSC au fost prezenți la ultima ședință plenară a Platformelor Naționale de eScience din Europa (PLAN-E) la sediului GARR din Roma pe 15 aprilie 2019, pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra activităților de guvernanță a Open European Science Cloud (EOSC), precum și beneficiile EOSC pentru părțile interesate.

  Evenimentul organizat de PLAN-E, o rețea de centre de eScience din Europa, a avut tema: „Accelerarea EOSC, HPC în Europa și patrimoniul cultural”. Întâlnirea s-a axat pe ultimele evoluții ale EOSC, precum și pe performanțele computing-ului de înaltă performanță și științele umaniste în relația lor cu eScience. Prezent a fost Jean Claude Burgelman din partea Comisiei Europene.

  [Sursa][Prezentare][Site][Presă]

   
 • Digital Day 2019

  La 9 aprilie, 24 de țări europene au semnat o Declarație de cooperare privind progresul digitizării patrimoniului cultural. Aceștia vor colabora mai strâns pentru a utiliza mai bine tehnologiile digitale de ultimă oră în abordarea riscurilor pe care le întâmpină patrimoniul cultural european bogat, sporirea utilizării și vizibilității acestora, îmbunătățirea angajării cetățenilor și sprijinirea difuzărilor în alte sectoare.

  DigitalCulture

  Accesează declarația de la https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-digitising-cultural-heritage

   
 • Săptămâna Prezervării 2019

  Colegiidin Statele Unite ale Americii se pregătesc de Săptămâna Prezervării - http://www.ala.org/alcts/preservationweek

  Genealogistul profesionist și autorul Kenyatta D. Berry va fi președintele de onoare al Săptămânii Prezervării.

  Kenyatta D. Berry

  Săptămâna prezervării din acest an este intitulată "Conservarea istoriei familiei", iar bibliotecile participante vor sărbători oferind programe și servicii speciale pentru a conecta utilizatorii bibliotecii cu instrumentele de conservare, pentru a promova importanța prezervării și pentru a spori cunoașterea problemelor de prezervare în rândul publicului larg. Instituțiile din întreaga lume vor folosi hashtag #preswk pentru a vorbi despre programele și serviciile lor de conservare.

  [SURSA], [SURSA]

   
 • 1Lib1Ref

  1Lib1Ref Arges

  Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” din Pitești împreună cu Wikimedians of Romania and Moldova, vă invită să vă alăturați campaniei 1Lib1Ref.

  [SURSA]

   
 • 1Lib1Ref

  OneLibOneRefGalati

  Biblioteca V.A. Urechia Galati împreună cu Wikimedians of Romania and Moldova, cu sprijinul ANBPR Asociatia Nationala, organizează atelierul de editare de conținut digital online „Wikimedia și bibliotecarii”. La activitate au fost invitați să participe bibliotecari din bibliotecile publice din orașele și comunele județului, bibliotecile universitare precum și personal de specialitate din alte instituții culturale.

  Activitatea își propune să contribuie la o mai bună promovare și vizibilitate în mediul online a comunităților locale din orașul și județul Galaț, prin crearea și dezvoltarea de articole pe subiecte relevante legate de acestea de către bibliotecari, pe platforma Wikimedia,

  Evenimentul se circumscrie campaniei globale ”1Lib1Ref” („Un bibliotecar O referință” desfășurată anual de Fundația Wikimedia.

   
 • Cum să măsurăm cultura

  HowToMeasureCulture

  De pe Twitter prinde de veste că domnul Mircea Diaconu, europarlamentar, va fi gazda unei dezbateri astăzi privind modalitățile prin care se poate măsura cultura.

  [SURSA]

   
 • Public Domain în America din nou funcțional (1923)

  CC ReOpening Poster Final Edit Dec27 72dpiDupă o pauză de 20 de ani, în Statele Unite s-a reluat procesul de aducere la lumină a culturii ce ar fi trebuit să intre în Domeniul Public. Legea Sonny Bono ( https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_Term_Extension_Act ) a introdus o prelungire cu 20 de ani a protecției operelor prin drepturile de autor.

  Ceremonia de deschidere: https://www.youtube.com/watch?v=IoATBk-3yn8

   

Brukenthal Digital

Brukenthal Digital — colecția de carte veche digitizată a Muzeului Național Brukenthal, Sibiu

În forma cea mai concisă, istoricul colecţiei de incunabule a Muzeului Naţional Brukenthal, este prezentat în ultimele paragrafe ale Cuvântului înainte din Catalogul colecţiei de incunabule al Veturiei Jugăreanu:


„Cea mai bogată ca număr este colecţia provenită de la Biblioteca Capelei. Această colecţie s-a format din donaţiile unor posesori transilvăneni particulari, sau instituţii ca Mănăstirea Dominicanilor din Sibiu, Biblioteca Oraşului Sibiu, câteva biserici posesoare de incunabule, mulţi călugări, preoţi şi reprezentanţi ai burgheziei născânde din Transilvania. Din toate aceste surse s-a format o colecţie de peste 280 incunabule, care a fost anexată Bibliotecii Gimn[aziului] ev[anghelic] la sfârşitul sec[olului] al XVI-lea, care la rândul ei le-a depozitat în Capela Sf[ântul] Iacob a bisericii evanghelice din Sibiu, primind numele de Biblioteca Capelei.

A doua colecţie, care provine de la Brukenthal, a fost cumpărată chiar de baronul Brukenthal din diferite centre ale apusului Europei şi, în mică măsură, şi din surse locale transilvănene. Colecţia în număr de 76 exemplare a fost păstrată de Brukenthal în palatul propriu unde de altfel se găseşte şi în momentul de faţă. La colecţia personală a lui Brukenthal, în anul 1879 s-a anexat colecţia Bibliotecii Capelei, iar ceva mai târziu, aceea a Capitlului evanghelic, formând împreună colecţia de incunabule a Bibliotecii Brukenthal. În anul 1937, prin achiziţii, se măreşte fondul cu încă 3 incunabule”.

În timp, componenţa colecţiei de incunabule a bibliotecii s-a modificat întrucâtva, fie prin identificarea unor noi incunabule, din fondul vechi, fie prin eliminarea unora care, cercetate cu mijloace mai moderne, s-au dovedit a fi tipărite în primele decenii ale secolului al XVI-lea. S-a impus deci realizarea unui nou catalog, care să cuprindă întregul fond de incunabule al Muzeului Brukenthal, deziderat împlinit prin lucrarea Veturiei Jugăreanu, apărută în anul 1970, cuprinzând descrierea a 382 de incunabule. 

Remarcabil în colecţia de incunabule a Muzeului Naţional Brukenthal este numărul mare de unicate la nivel naţional (222), fie ca titluri, fie ca ediţii. 

Elena-Maria Schatz

Add a comment