reprezentare logo Kosson

Acces Deschis (OA)

Promovarea Accesului Deschis în România

Politici Publicare Acces Deschis Science Europe - coperta documentului

Rezultate cheie din cercetările Science Europe și a Consiliului General pentru Cercetare

Acest raport este o privire generală asupra dezvoltării de politici pentru Acces Deschis a organizațiilor membre ale Science Europe până în anul 2014.
Au fost anexate și datele relevante până la momentul iulie, 2016.

Raportul poate fi consultat de la: http://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2016/10/SE_OpenAccess_SurveyReport.pdf

Add a comment

traducere după textul original de la adresa https://www.force11.org/node/4771

Note de traducere:
Pentru „citation” a fost preferat sensul de citare și nu referință bibliografică pentru simplitate.
„Claim” a fost tradus cu înțelesul de recunoaștere, având înțelesul de solicitare pentru recunoașterea efortului științific individual sau de grup.

Preambul

Rezultatele de cercetare solide se bazează pe o fundație de date robuste și accesibile. Pentru ca acest lucru să se regăsească în practică, nu numai în teorie, datelor trebuie să li se acorde importanța cuvenită în practica științifică și cea a înregistrărilor științifice durabile. Cu alte cuvinte, datele trebuie să fie considerate produse legitime și citabile ale cercetării. Citarea datelor, precum citarea altor dovezi și surse, constituie o bună practică de cercetare și face parte din ecosistemul științific care sprijină reutilizarea datelor. Data Citation Logo

În sprijinul acestei aserțiuni și pentru a încuraja buna practică, oferim un set de principii conducătoare pentru datele literaturii științifice, pentru seturi de date sau oricare alt obiect de cercetare.

Aceste principii sunt sinteza muncii unui număr de grupuri. Pentru că ne mișcăm în următoarea fază, vă așteptăm participarea și sprijinul pentru aceste principii.

Add a comment

Introducere

Membrii comunităţii academice din Universitatea Transilvania sunt preocupaţi de dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi participă la toate competiţiile naţionale şi europene lansate pentru accesarea fondurilor destinate cercetării. Numărul de proiecte câştigate este mare iar producţia ştiinţifică a universităţii este remarcabilă. Acest mediu academic este unul în care, cu succes, se poate implementa un depozit digital.

Misiunea depozitului digital

Depozitul digital este un produs al tehnologiei informaţiei pe care universitatea îl oferă membrilor comunităţii sale pentru gestionarea şi difuzarea materialelor digitale create de către instituţie şi membrii comunităţii.
Acest produs este în esenţă un angajament organizatoric privind gestionarea materialelor produse de universitate, organizarea, accesul şi distribuţia lor dar şi conservarea pe termen lung.
Prin acest produs se vor colecta şi distribui toate documentele ştiinţifice create de membrii universităţii.

Add a comment

20160101 NLpresidencyBanner

În perioada 26 - 27 mai, 2016 s-a desfășurat reuniunea Consiliul Competitivitate (http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/competitiveness-council-may-2016-573dd136b4d75)

Ceea ce este foarte important este faptul că la reuniune a fost setată ținta pentru „o tranziție la acces deschis imediat ca regulă până în 2020”. Comisarul pentru cercetare și inovare al Comisiei Europene, Carlos Moedas a afirmat că acest moment „schimbă viața”, cel puțin în ceea ce privește cercetarea și felul în care sunt valorificate rezultatele.

CarlosMoedasMai2016

În conferința de presă comisarul Moedas a spus că „probabil că încă nu realizăm, dar ceea ce a realizat președenția olandeză este unicat și grandios. [...] Comisia este angajată deplin în împlinirea acestor deziderate” (http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/competitiveness-council-may-2016-573dd136b4d75/press-conference-research-part-2-5748339076dfc).

Add a comment

Introducerea științei în evaluarea cercetării

traducere după: http://www.ascb.org/dora/

Există o necesitate în continuă creștere pentru a îmbunătăți felul în care sunt evaluate rezultatele cercetării științifice de către agențiile de finanțare, instituțiile de știință și alți actori interesați.

Pentru a rezolva acest lucru, un grup de reprezentanți ai editurilor și ai revistelor de cercetare s-au întâlnit cu ocazia Întâlnirii anuale a Societății Americane pentru Biologie a Celulei (ASCB) din San Francisco, CA, pe 16 decembrie, 2012. Grupul a elaborat un set de recomandări, care le numim Declarația privind evaluarea cercetării de la San Francisco. Invităm toți cei interesați din toate disciplinele să-și arate sprijinul adăugându-și numele pe această Declarație.

Add a comment

Definiția pentru Deschis aduce precizie termenului „deschis” privind cunoașterea și propune un spațiu comunitar (commons) robust în care oricine să poată participa și în care interoperabilitatea este maximă.

Pe scurt: Cunoașterea este deschisă dacă oricine este liber să o acceseze, utilizeze, modifice și să o distribuie - supusă, cel mult măsurilor care păstrează originea și deschiderea.

Acest înțeles primar se potrivește cu cel de „deschis” în ceea ce privește softwareul așa cum este menționat în Definiția pentru surse deschise și este sinonim cu „liber” sau „libre” așa cum sunt menționate în Definiția softwareului liber și Definiția pentru operele culturale libere.

Termenul de operă va fi utilizat pentru a denumi elementul sau partea de cunoaștere care este transferată.

Termenul de licență se referă la termenii legali sub care este oferită opera.

Termenul de domeniu public indică absența drepturilor de autor și a restricțiilor similare, fie implicit, fie prin intermediul unor dispense pentru toate aceste condiții.

Cuvintele cheie „trebuie”, „nu trebuie”, „ar trebui” și „ar putea” din acest document sunt interpretate așa cum este descris în RFC2119.

Add a comment

[ deprecated ] http://www.ivir.nl/publications/guibault/OpenAIRELicensingStudy_Summary.pdf
http://www.ivir.nl/syscontent/uploads/2013_12_19_dd3e1 [new url]

a. Datele de cercetare în sine nu sunt protejate de legea drepturilor de autor și rar prin alte norme legale. Doar bazele de date și structura lor sunt protejate (dacă s-au făcut investiții consistente pentru a construi baza de date)
b. Exploatarea (masivă) a datelor în scopul analizării nu este acoperită prin limitări și excepții de către directivele europene.
c. Utilizarea în scopuri științifice a bazelor de date este doar o limitare opțională (art. 9 al Directivei privind bazele de date) și nu este armonizată complet. Astfel, scopul acestei limitări este chiar opac între diferitele state membre.
d. Utilizarea în scop științific nu acoperă infrastructura ca atare. În consecință, întrega reproducere a bazei de date nu se poate justifica prin utilizare științifică. Reproducerea vizată a unei baze de date pe de-antregul nu poate fi justificată prin utizarea în scop științific.
e. Mai mult, linkingul făcut către date de cercetare și/sau publicații nu este reglat în mod clar în niciuna dintre Directive. Unele State Membre au tendința de a califica linkingul ca o altă metodă de a face operele disponibile public adăugând astfel o altă necesitate de a obține licențele/acordurile autorilor.

OpenAIRELegalStudyLicensingDataandPublications

Acestea sunt câteva concluzii utile, care merită să fie luate în considerare aunci când plănuiți un serviciu care implică, fie licențiere deschisă, fie acces deschis. Este o mică parte tradusă a unui document mai voluminos publicat ca rezultat de cercetare a proiectului european OpenAIRE.

Add a comment

SPARC este o coaliție stabilită la nivel internațional care are drept țintă Deschiderea ca stare de facto pentru cercetare și educație.SPARCnewLogo

Această organizație a stabilit o Agendă pentru Deschidere care include Accesul Deschis, Date Deschise și Educație Deschisă.

Aceeași agendă o urmărește și Coaliția pentru Educație Deschisă prin ramificațiile preocupărilor organizațiilor afiliate. Este un moment de convergență așteptat și anticipat de mai multă vreme. Să nu uităm faptul că la nivelul Comisiei Europene nu mai vorbim strict de Acces Deschis, ci de un concept mult mai larg care privește Științele Deschise (http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm). Cu puțină curiozitate veți descoperi faptul că și la nivel european a apărut convergența Deschiderii.

Revenind la SPARC, organizația anunță un site refăcut și un logo restilizat. Agenda Deschiderii urmărește cele trei zone de interes și adăugat acestora o zonă de mare interes pentru toți, cea a Poveștilor de impact.

Acest model ar trebui să-l urmăm și noi.

Articolul prin care se face anunțul poate fi accesat de la următorul link: http://sparcopen.org/news/2016/big-changes-at-sparc/

Add a comment

leru logo publicitary colorMai departe cu Accesul Deschis

Declarația LERU pentru Președenția Olandeză a UE 2016

În acest moment, universitățile europene plătesc editurilor părți considerabile din bugetul universității. Sute de milioane de euro. Bani care nu sunt cheltuiți direct cu cercetarea și educația chiar dacă marea lor parte sunt ai contribuabililor. Din momentul în care Universitatea Harvard a tras semnalul de alarmă în 2012 indicând faptul că mai multe edituri au creat o situație „neacceptabilă fiscal și limitativă academic”, în care unele reviste costă peste 40.000 de dolari pe an (prin care editurile obțin profituri de 35% sau mai mult). Dacă una dintre cele mai bogate universități din lume nu-și mai poate permite, atunci cine? Este ușor a se vedea lupta universităților europene cu bugete mai mici. Suplimentar costurilor abonamentelor, finanțarea cercetării este afectată puternic de „Taxele de Procesare pentru Articole” (Article Processing Charges - APC), care vin ca un cost suplimentar, în medie de 2000 de dolari per articol, atunci când articolele urmează Accesul Deschis de Aur. Astfel, unele edituri încasează de două ori pentru același conținut („double dipping” - n.t. plată dublă).

Add a comment

http://english.eu2016.nl/documents/reports/2016/04/04/amsterdam-call-for-action-on-open-science Apelul de la Amsterdam

Acest document este rezultatul reuniunii de două zile de la Amsterdam „Open Science – From Vision to Action” organizată de Secretariatul Olandez pentru Educație, Cultură și Știință reprezentată de Sander Dekker în perioada 4-5 aprilie, 2016.

Această întâlnire a avut drept scop găsirea de oportunități pentru a merge mai departe pe calea deschiderii rezultatelor de cercetare.

Probleme identificate:

Pentru cercetători Accesul Deschis nu este de primă importanță, aceștia continuând să publice în revistele pe care le cunosc și care au factor de impact mare. Nici agențiile de finanțare nu au mecanisme prin care să-i încurajeze.

Această situație este într-o continuă dinamică. Cel mai recent exemplu este, bineînțeles, cel al Olandei, unde principalul finanțator NWO, începând cu decembrie 2015, a schimbat politicile de finanțare a cercetării, modificând o formulare esențială reflectată în regulamentele de acordare a finanțării: din „accesibil publicului cât mai rapid posibil”, în „Acces Deschis imediat la momentul publicării”.

Această modificare este cheia asiguratorie la nivel european a agendei pe care Președenția Olandei o are privind avansul Accesului Deschis la nivel European. De altfel, merită menționat faptul că Secretariatul pentru Educație, Cultură și Știință al Olandei și-a propus ca până în 2018, publicațiile științifice să fie publicate în regim de Acces Deschis de Aur în proporție de 60% iar până în 2024, 100% (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/11/15/kamerbrief-over-open-access-van-publicaties).

Olanda are și un fond dedicat pentru plata Taxelor de Procesare a Articolelor (APCs), până la o limită de 6000 de euro per proiect. Ceea ce este de remarcat este faptul că există o aliniere chiar și a serviciilor editoriale oferite de marii furnizori. Este vorba de negocierile Asociației Universităților (VSNU) din Olanda care după niște negocieri dure (https://www.timeshighereducation.com/news/dutch-universities-dig-in-for-long-fight-over-open-access/2017743.article) eșuate în 2014 (http://www.vsnu.nl/en_GB/news-items/nieuwsbericht/174-negotiations-between-elsevier-and-universities-failed.html), a încheiat acorduri în 2015 (10 decembrie) și 2016 (februarie) cu Elsevier și Wiley. Mai multe detalii despre reușitele de negociere aici: http://www.magazine-on-the-spot.nl/openaccess/eng/

Add a comment

Subcategorii

Aici veți putea găsi toate documentele oficiale care au fost emise de autoritățile românești, europene și internaționale.

Studii privind Accesul Deschis.
Cronica evenimentelor ce privesc promovarea Accesului Deschis.
Activități de promovvare și de sprijinire a Accesului Deschis.

Această categorie este dedicată tuturor resurselor care evidențiază mecanisme de recompensare pentru cei care promovează și care operează cu Accesul Deschis.