reprezentare logo Kosson

Despre&Promovare

Activități de promovvare și de sprijinire a Accesului Deschis.

Introducere

Membrii comunităţii academice din Universitatea Transilvania sunt preocupaţi de dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi participă la toate competiţiile naţionale şi europene lansate pentru accesarea fondurilor destinate cercetării. Numărul de proiecte câştigate este mare iar producţia ştiinţifică a universităţii este remarcabilă. Acest mediu academic este unul în care, cu succes, se poate implementa un depozit digital.

Misiunea depozitului digital

Depozitul digital este un produs al tehnologiei informaţiei pe care universitatea îl oferă membrilor comunităţii sale pentru gestionarea şi difuzarea materialelor digitale create de către instituţie şi membrii comunităţii.
Acest produs este în esenţă un angajament organizatoric privind gestionarea materialelor produse de universitate, organizarea, accesul şi distribuţia lor dar şi conservarea pe termen lung.
Prin acest produs se vor colecta şi distribui toate documentele ştiinţifice create de membrii universităţii.

Add a comment

Acum un an era postată online „Înțelegerea pentru Accesul Deschis” ca o pledoarie pentru toți cei interesați de soarta rezultatelor de cercetare finanțate din fonduri publice.

 

De fapt, Accesul Deschis nu este doar despre asta, doar despre acces la ceea ce este al nostru prin faptul că suntem cetățeni, ci mai degrabă este vorba despre reafirmarea dreptului asupra ceea ce se întoarce înapoi ca rezultate tangibile ale taxelor pe care le plătim.

 

Și mai este un aspect important pe care nu trebuie să-l uităm nicio clipă. Breasla specialiștilor în științele informării este cea care a pornit această mișcare acum 11 ani. Nimeni nu poate înțelege mai bine aspectele care privesc organizarea, contextualizarea și îmbogățirea resurselor. Din acest motiv au fost primite semnăturile instituționale ale două mari asociații profesionale, care astfel au făcut dovada că „au înțeles” Accesul Deschis și au ales să lucreze pentru împlinirea dezideratelor cu care documentul se închide.

 

Add a comment

În perioada 14, 15 noiembrie 2012 se va desfășura la Universitatea Transilvania din Brașov, workshopul exploratoriu internațional:

ABORDĂRI INOVATOARE PRIVIND PROMOVAREA ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAȚIA ȘTIINȚIFICĂ PRIN CULTURA INFORMAȚIEI

Vor participa 7 lectori din străinătate, din Norvegia, Danemarca, Turcia, Franța, Grecia, Italia și 6 lectori din România.

Proiectul este finațat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, proiect PN-II-ID-WE-2012-4-091

Add a comment

roadLogoROAD - Directory of Open Access scholarly Resources este un serviciu oferit de Centrul International pentru ISSN (International Standard Serial Number) cu sprijinul Sectorului de Comunicare și Informare al UNESCO. A fost lansat în versiune beta la 16 decembrie, 2013 și a fost dezvoltat pe parcursul anului 2014.

ROAD oferă acces liber la un subset al Catalogului ISSN (1.7 milioane de înregistrări bibliografice disponibile prin abonament. Vezi http://www.issn.org/en/understanding-the-issn/the-issn-international-register/). Acest subset este compus din informații bibliografice care descriu resursele științifice ca Acces Deschis cătora li s-a atribuit un ISSN de către Rețeaua ISSN: reviste, lucrări de conferință și depozite digitale științifice. Înregistrările ROAD pot fi descărcate ca MARC XML și vor fi valabile și ca triple RDF.

Add a comment

EmbosedSealABREmbosedSealANBPREmbosedSealAPTIEmbosedSealBaritiuEmbosedSealBJAstraEmbosedSealBJCEmbosedSealGRDIREmbosedSealKEmbosedSealGheSincai

Dragi colegi,

Îmi face o deosebită plăcere să anunț semnătura instituțională a Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai”, Bihor, Oradea pe documentul cadrul „Înțelegerea cu Acces Deschis”.

Bibliotecile sunt avangarda mișcării Accesului Deschis la nivel global. Instituțiile de memorie înțeleg faptul că întregul model de mișcare a informației științifice s-a schimbat fundamental în ultimii 10 ani. De la modul în care sunt elaborate și aș îndrăzni să spun că sunt construite rezultatele de cercetare, până la modul în care acestea sunt diseminate pentru a oferi creatorilor cea mai bună vizibilitate posibilă, totul a fost atins de tehnicile și tehnologiile electronice. Bibliotecile sunt printre primele instituții care au înțeles această schimbare și au fost primele care au pășit pe „calea verde” țintind către cea „de aur”.

 

Dintre bibliotecile românești care au înțeles să sprijine și să se angajeze pe acest nou drum este cea căreia astăzi îi aducem mulțumiri. Pentru că această semnătură instituțională are o mică poveste, îngăduiți câteva amănunte. În luna martie a acestui an a fost organizată „Întâlnire metodică semestrială” (mai multe detalii) în cadrul ANBPR (vezi foto mai jos), eveniment care a găsit un segment propice pentru a „lămuri” ce este Accesul Deschis, la ce folosește și mai ales cum pot bibliotecarii să se implice.

Add a comment
Stimați colegi,

În aceste zile se lucrează la site-ul www.acces-deschis.ro. 
Una dintre etape este stabilirea unui logo care să ajute mai târziu la identificarea rapidă și reprezentarea punctelor de informare pe Internet, care vor oferi și informații utile prezente pe viitorul site. În acest sens, vă prezint propunerile și să invit să votați cu ajutorul modulului specializat de sub imagine.
Vă mulțumesc!

Aceste opere au fost oferite de Sarminfo sub licență Creative Commons BY-NC-ND
Add a comment

Dragi colegi în această săptămână veți auzi mai mult ca oricând știri privind Accesul Deschis. În ajutorul acțiunilor voastre am pregătit două materiale care printate ar putea să vă fie sprijin.

AfisSaptamanAccesuluiDeschis2013 AfisSaptamanAccesuluiDeschis2013eveniment

Primul material este afișul iar cel de-al doilea este pentru popularizarea evenimentelor.

Pentru printare descărcați de mai jos materialele în format pdf.

default  Afiș promovare eveniment în Săptămâna Accesului Deschis 2013 (1.08 MB)

default  Afiș Săptămâna Accesului Deschis 2013 (1.66 MB)

Add a comment

Stimați colegi,

Sigla Accesului Deschis în România (versiune beta)Portalul dedicat Accesului Deschis în România a fost ridicat online și se află în versiune beta. Ce înseamnă acest lucru?

Avem un spațiu dedicat și o structură web dedicată pentru a disemina și dezbate cele mai interesante și fierbinți subiecte legate de Accesul Deschis și promovarea acestuia în România. Tot acest spațiu se dorește a fi o punte cu proiectele și politicile existente sau care sunt în dezbatere la nivel european și național.

Secțiunea dedicată Accesului Deschis pe nodul comunității Kosson nu-și va încheia activitatea, ci va fi ca o punte de informare cu portalul www.acces-deschis.ro.

Ce înseamnă acest lucru? 

Add a comment
Introducere

Cercetătorii pot găsi și pot citi articole online mai avantajos decât ar face căutări manual după copii tipărite. Mașinile (computerele) pot indexa articolele și pot extrage detalii (titluri, cuvinte cheie, etc.) pentru a atenționa cercetătorii cu privire la materialele cu relevanță. mai mult, computerele pot extrage date factuale și înțelesuri prin „exploatarea” conținutului, deschiderea posibilitiților pentru care mașinile să fie utilizate pentru a face conexiuni (și chiar descoperiri științifice), care, altfel ar rămâne invizibile pentru cercetători. Add a comment

Biblioteca universității dezvoltă depozitul digital „Arthra" (o implementare DSpace), care conține următoarele tipuri de documente:

arthra repository ugal logo

a) rezumatele tezelor de doctorat (catalogare, indexare, încărcare fișier);

b) articolele analelor universității (într-o primă fază, au fost identificate acele anale care sunt în acces deschis și s-a început lucrul cu acestea);

c) bibliografiile furnizate facultăților/departamentelor, în cadrul acțiunilor de acreditare a specializărilor, ierarhizare; cercetări bibliografice; bibliografii resurse online în acces deschis; organizarea lor este pe domeniile din universitate (punct propus și dezvoltat de subsemnata, în vederea unei mai bune gestionări a informarii bibliografice);

 

Biblioteca se află într-o campanie de promovare a serviciilor și a depozitului digital. Împreună cu doamna Mioara Voncilă, șef serviciu bibliotecă, am făcut prezentări la 3 facultăți din 15. Acestea au luat contact și au examinat modelul de contract pe care îl găsiți atașat articolului. A fost întocmit un chestionar pe care l-am distribuit participanților în vederea completării lui pe parcursul întâlnirilor pentru a evalua și identifica nivelul de receptare și atitudinea lor legate de accesul deschis.

Add a comment