reprezentare logo Kosson

Despre&Promovare

Activități de promovvare și de sprijinire a Accesului Deschis.

O introducere foarte scurtă la Accesul Deschis
de Peter Suber


Literatura cu acces deschis (OA) este digitală, online, fără taxe şi liberă de mare parte din drepturile de autor şi restricţiile de licenţiere. Ceea ce o face posibilă este internetul şi acordul autorului sau al titularului dreptului de autor.

În cele mai multe domenii, revistele ştiinţifice nu-şi plătesc autorii, care pot consimţi la Accesul Deschis fără a pierde venitul. În acest sens, oamenii de ştiinţă şi cercetătorii sunt foarte diferit situaţi faţă de muzicieni şi producătorii de film, iar controversele privind AD referitor la muzică şi filme nu se potrivesc literaturii din domeniul cercetării.

AD este compatibil pe de-a întregul cu peer review-ul iar toate iniţiativele principale AD pentru literatura ştiinţifică şi de cercetare insistă asupra importanţei sale. Aşa cum autorii articolelor de revistă îşi donează munca, la fel fac şi majoritatea editorilor revistelor şi referenzii participanţi în procesul de peer review.


Add a comment
Image

Mareste

Pledoarie pentru creşterea economică bazată pe cunoaştere

Una dintre direcţiile strategice ale Uniunii Europene este „competitivitatea economiei” europene iar aceasta nu se poate realiza decât pe o „economie bazată pe cunoaştere” (pentru mai multe documente oficiale, va rog să consultaţi Key Documents la adresa http://ec.europa.eu/growthandjobs/key/index_en.htm).
Astfel, s-a ajuns la concluzia că modalităţile actuale de diseminare a rezultatelor cercetării prin intermediul articolelor publicate în revistele de specialitate impun anumite bariere peste care bugetele din ce în ce mai reduse ale structurilor info-documentare nu le mai pot depăşi fără a face rabat de la aportul calitativ a multora dintre sursele pe care un plan de dezvoltare a colecţiilor în acord cu cererile utilizatorilor, l-ar impune.
Astfel, în completarea unui accentuat „clivaj digital” pe care Uniunea Europeană încearcă să-l acopere prin măsuri specifice, a apărut şi necesitate de a constitui instrumente, reţele, servicii care să fie puse în slujba diseminării eficiente a rezultatelor programelor de cercetare finanţate din bani publici.
În continuare, vom prezenta trei momente importante în istoria mişcării Open Access.
Add a comment

3. Principiile Tehnice ale OAI-PMH

Open Archive Initiative (OAI)

OAI: comentariu general

OAI-PMH privire generală şi modelul structurii

Şapte definiţii cheie

Detaliile protocolului

Tipuri de cereri

Exemplul 1: răspunsul la cererea ListIdentifiers

Exemplul 2: răspunsul la cererea GetRecords

Surse pentru mai multe informaţii

 

Intreg tutorialul il gasiti la sectiunea Biblioteca subsectiunea Standarde

 

Add a comment

ImageEste accesul online liber, imediat şi permanent la textul întreg al articolelor de cercetare pentru oricine în toată reţeaua globală.

Există două căi către OA:

  1. calea de aur” a publicării revistelor în regim OA, care prevede ca revistele să furnizeze acces deschis către articolele lor (fie prin taxarea instituţiei-autor pentru articolele ieşite prin publicare/referenţiere în loc de a taxa instituţia-utilizator pentru accesul la articolele intrate ori, pur şi simplu punerea la dispoziţia tuturor a ediţiei online);

  2. calea verde” a auto-arhivării se întâmplă atunci când autorii asigură accesul liber la propriile articole1 publicate punând la dispoziţie propriile eprint-uri pentru toată lumea.


Cele două căi nu trebuie confundate sau amestecate; acestea sunt complementare. Auto-arhivarea nu este echivalentă auto-publicării şi nici nu se referă la publicarea fără un control al calităţii informaţiei (peer review) şi nici nu este destinată autorilor care doresc să fie recompensaţi pecuniar pentru cărţile sau articolele din jurnale. Auto-arhivarea OA se adresează cercetării care trece prin peer review şi care are scopul de a crea un efect în domeniul de cercetare mai degrabă decât obţinerea de beneficii financiare.

[http://www.eprints.org/openaccess/]

1Auto-arhivarea înseamnă depozitarea unui document digital pe un site accesibil public de preferat o Arhivă de Eprinturi compatibilă OAI (Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Depozitarea implică o simplă interfaţă web prin care depozitarul introduce metadatele (data, nume-autor, titlu, numele revistei, etc.) şi apoi ataşează documentul.

Add a comment
Pentru o viziune clară
Am început acest efort de traducere cu dorinţa sinceră de a ridica nivelul de atenţie asupra problematicii pe care diferitele colecţii trebuie să le rezolve în efortul lor de comunicare.
Incapacitatea de a progresa unitar ci doar atingând în anumite locuri capacitatea de reprezentare unitară şi facilitatea de federare a colecţiilor este o tară de care cei care deţin responsabilităţi în aceste segmente ale activităţii de informare trebuie să ţină cont şi să acţioneze în consecinţă.
În zilele pe care le trăim nevoia de a bugeta prin contribuţie directă sau parteneriat este fundamentul pentru care ar trebui îndreptate toate eforturile de a face colecţiile să comunice. Demersurile locale fără formă de cooperare indiferent de gradul de inteligenţă investit în soluţiile cuprinse conduc către rezultate nule atâta vreme cât au un caracter zonal fiind condamnate şi la dispariţie.
Sper să va fie de folos toate cîte le-am scris după cum mi-au fost mie de folos.
Tutorialul prezentat în cele trei părţi este o traducere (actualizare) a tutorialului prezentat de Leona Carpenter în cadrul OA-Forum (http://www.oaforum.org/tutorial/english/intro.htm). Acest tutorial are capacitatea de a orienta viziunea, dar nu este decât un început care necesită o adâncire a studiului şi al experimentului.
Add a comment

Acest tutorial este o introducere la Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Iniţial OAI-PMH a fost dezvoltat ca un mijloc de diseminare pentru serverele pentru preprinturi şi e-printuri, dar a devenit o soluţie cunoscută pe scară largă pentru conectarea depozitelor electronice distribuite acoperind diferite domenii şi datorează succesul în acceptare simplicităţii şi a costurilor scăzute de implementare. Lucrând cu acest tutorial vei dobândi o perspectivă asupra istoriei din spatele OAI-PMH şi o privire de ansamblu asupra caracteristicilor cheie. Cu această ocazie vei vedea mai îndeaproape cum funcţionează protocoalele, vei învăţa câte ceva despre principalele probleme privind implementarea şi vei descoperi câteva puncte utile de pornire şi cîteva indicii care te vor ajuta în postura de implementator. Privire Generală, Istoricul şi Dezvoltarea OAI-PMH şi Glosarul pot fi folosite pentru a dobândi informaţii despre OAI şi OAI-PMH fără a mai intra în detalii tehnice de implementare.

Add a comment