reprezentare logo Kosson

Studii

Studii privind Accesul Deschis.

RonalDSChDomnul Ronald Snijder (https://www.linkedin.com/in/ronaldsnijder/) a susținut lucrarea de doctorat pe 29 ianuarie 2019 (https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2019/01/the-deliverance-of-open-access-books). Lucrarea este importantă prin faptul că studiază modelul de publicare a cărților în regim de Acces Deschis. Câteva concluzii importante, care merită reținute. Citez.

„Cercetătorii care oferă propriile cărți cu acces deschis sunt citați cu 10 procente peste colegii care publică pe subiecte similare fără a utiliza platforme cu acces deschis. Cărțile care sunt liber disponibile sunt descărcate frecvent de cititori din afara lumii științifce. Aproape 45 la sută dintre download-urile examinate, nu provin de la organizații academice”.

Sursa: https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2019/01/open-access-books-attract-many-more-readers-and-slightly-more-citations

Imagine profil: https://twitter.com/ronaldsnijder

Lucrarea poate fi descărcată de aici: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/68465

Add a comment


http://charlottelawlibrary.files.wordpress.com/2011/05/openaccess.jpg?w=253&h=300Pentru că atunci când se vorbește de Accesul Deschis printre primele temeri ale autorilor este aceea legată de drepturile de autor, am găsit util articolul profesorului Peter Suber publicat pentru Open Access Newsletter în luna iulie a acestui an. Nu uitați că ne apropiem cu pași rapizi de Săptămâna Accesului Deschis - 24-30 octombrie.

De la bun început, AD s-a luptat împotriva ipotezei larg răspândite cum că violează drepturile de autor. Dar aceasta a fost o luptă împotriva aparenței, nu a realității. De fapt, evitarea încălcării acestora nu a fost mai ușor de realizat niciodată față de evitarea acestei false ipoteze și a răului pe care l-a cauzat. {sharethis}

Această ipoteză i-a făcut pe autori să prindă teamă de AD. S-au slăbit inutil câteva politici privind AD, de exemplu, prin crearea unor debușeuri adresate unor editori nemulțumiți. Chiar a constituit și un pretext înșelător pentru legislație deficitară.
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/10-02-08.htm#nih
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/03-02-09.htm#conyers

Există metode testate pentru editorii AD și pentru depozite pentru a evita problemele legate de drepturile de autor. Aceste metode sunt mai bine cunoscute acum decât acum cinci ani în urmă, dar tot ne luptăm împotriva aceleiași presupuneri false, cu aceeași frică, cu aceleași ezitări, cu aceeași capitulare inutilă și cu aceeași lipsă de onestitate. Acest text este o încercare de a clarifica situația în doisprezece propuneri.

Add a comment

Acest raport oferă informații privind așteptările utilizatorilor privind practica în cazul comunicării științifice în domeniul umanioarelor și al științelor sociale. În acest moment acestea sunt afectate de procesul de digitizare și evoluția practicilor de publicare în regim de acces deschis.
Sunt urmărite două scopuri:
identificarea și explicarea diferitelor perspective ale diferiților actori implicați în comunicarea științifică mai ales în problematica monografiilor și
evaluarea consecințelor acestei tranziții și pozițiile pe care diferitele părți implicate le iau în contextul acestei modificări structurale.

Lucrarea dorește să răspundă la întrebarea centrală a cărei efectele se vor răsfrânge asupra dezvoltării viitoarei platforme prevăzute:
Care sunt necesitățile specifice, așteptările și necesitățile diferitelor părți în ceea ce privește procesul de publicare cu acces deschis pentru științele umaniste și cele sociale, o eventuală platformă de publicare și o bibliotecă online care va fi construită de proiectul OAPEN?
Add a comment

Politici Publicare Acces Deschis Science Europe - coperta documentului

Rezultate cheie din cercetările Science Europe și a Consiliului General pentru Cercetare

Acest raport este o privire generală asupra dezvoltării de politici pentru Acces Deschis a organizațiilor membre ale Science Europe până în anul 2014.
Au fost anexate și datele relevante până la momentul iulie, 2016.

Raportul poate fi consultat de la: http://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2016/10/SE_OpenAccess_SurveyReport.pdf

Add a comment

Stimați colegi,

Știu că mulți dintre dumneavoastră doresc să afle mai mult cum funcționează publicarea în regim de acces deschis. De curând, a fost publicat un studiu care vă poate aduce lămuririle necesare pe studii de caz. Pentru cei dintre dumneavoastră care doresc să afle informații de bază Discul cu Acces Deschis de la http://oad.kosson.ro vă stă la dispoziție.

SOAP este un proiect finanțat de Comisia Europeană prin FP7, care se desfășoară în perioada Martie 2009 - Februarie 2011.

Studiul are ca scop compararea și punerea față în față a cererii și ofertei pentru servicii de publicare cu acces deschis. Este un studiu focalizat pe aspectele ce privesc „sursele de venit” ca unul din punctele cheie care fac diferența față de tradiționalul model cu „taxă pentru acces”. Au fost identificate următoarele surse de finanțare, care sunt studiate la nivelul penetrării pieței:

Taxe pentru procesarea articolelor: revistele impun o taxă autorilor per articol. Taxele variază în funcție de reviste, discipline și condițile de procesare. Acestea pot fi per articol acceptat, per articol trimis (fie că este acceptat sau nu) sau taxare per pagină, uneori suplimentar perceperii unei sume fixe. Exemple: Biomed Central, Public Library of Science, Hindawi Publishing Corporation, Medknow Publication, Co-action Publishing, Copernicus.

Schema cotizației pentru instituție: Revistele oferă o schemă de cotizare de cele mai multe ori plătită de instituția autorului. Fonduri pot proveni din bugetele bibliotecilor, granturi de cercetare (fie că acestea au sau nu fonduri dedicate în acest scop) sau fonduri gestionate la nivel central. Exemple: Biomed Central, Hindawi Publishing Corporation, American Society for Neurochemistry in collaboration with Portland Press.

Publicarea prin efortul comunității: Revistele sunt publicate prin eforturile comunității, unde munca voluntară (a indivizilor sau instituțiilor) acoperă părți ale costurilor. Această abordare este îngemănată cu unele forme de subvenționare instituțională. Exemplu: Bioline International {sharethis}

Add a comment

Doctorand Angela RepanoviciVă aduc la cunoștință că în ziua de 20 noiembrie 2009, ora 12, în corpul M sala MP1 la Facultatea de Științe Economice va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat intitulată STRATEGII DE MARKETING PENTRU PROMOVAREA ŞI VIZIBILITATEA PRODUCŢIEI ŞTIINŢIFICE A UNIVERSITĂŢII PRIN DEPOZITE DIGITALE, elaborată de doctoranda dr. ing. CODREANU Gh. Angela căs. REPANOVICI, sub conducerea științifică doamnei prof.dr. Liliana DUGULEANĂ și în cotutelă domnul prof.dr. Mircea REGNEALĂ în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor, în domeniul fundamental ȘTIINŢE ECONOMICE, domeniul MARKETING.

Următorul text constituie o eșantionare a rezumatului tezei de doctorat, textul integral al acestui rezumat putând fi accesat pe siteului comunității la: {xtypo_download}bibliotecă{/xtypo_download} Add a comment

Sustinere teza de doctorat a lui Nelly Turcan, Republica MoldovaAm avut deosebita onoare de a fi referent oficial la teza de doctor habilitat a doamnei Nelly ȚURCAN, conferențiar universitar dr. la Universitatea de Stat a Moldovei, Chișinău.

Teza a fost susținută în 21 noiembrie 2013. Tema tezei de doctor habilitat este de actualitate și deosebit de importantă pentru dezvoltarea comunicării academice, a serviciilor bibliotecilor, la nivelul factorilor de decizie de nivel naţional (Parlament, Guvern) la nivelul factorilor de decizie din sfera ştiinţei şi inovării de nivel naţional (Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare): pentru factori de decizie din sfera ştiinţei şi inovării de nivel instituţional (Instituţii academice, universităţi, instituţii de cercetare ştiinţifică din sectorul de ramură ş.a.), pentru cercetători, pentru editori de reviste ştiinţifice, pentru perspectivele cercetării.

În această lucrare se tratează mai multe probleme actuale din societatea informațională. Prima o reprezintă problematica comunicării științifice actuale din mai multe puncte de vedere: modelele de comunicare științifică în continuă schimbare impactul pe care acestea îl au atât asupra comportamentului informaţional al utilizatorilor de informaţii cât şi asupra celor care gestionează informaţia. Altă problemă actuală deosebit de importantă este cea a Accesului Deschis la informația științifică. Se continuă cu rolul bibliotecii în mișcarea accesului deschis, și se finalizează cu studii bibliometrice cu privire la producția științifică a Republicii Moldova prin analiza indicatorilor scientometrici. Este evident faptul că doctoranda cunoaște foarte bine problemele cu care se confruntă societățile academice la nivel mondial și propune soluții. Stapânește instrumentele de cercetare sociologică, are aptitudini de cercetător desăvârșit.

Add a comment

La finalul lunii iunie Biblioteca Academiei Române a găzduit seminarul cu tema Cultura clasică și metode scientometrice, unde am avut ocazia de a prezenta auditoriului modalitățile prin care se poate crește impactul rezultatelor cercetării științifice prin metode scientometrice.
În prezentarea atașată mai jos veți putea găsi punctate etapele și instrumentele care conduc la o vizibilitate crescută a rezultatelor de cercetare precum și o invitație la deschiderea accesului la acestea.Metode scientometrice, prezentare biblioteca academiei

O completare cu mai multe amănunte privind tematica vizată puteți să accesați și lucrarea ce va fi prezentată la reuniunea IFLA de anul acesta dedicată Accesului Deschis: http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla76/155-repanovici-en.pdf

Add a comment

Stimați colegi,

Prin acest articol am dorit să aduc în atenția dumneavoastră unul dintre cele mai importante proiecte europene care are o mare relevanță din punct de vedere al viitorului managementului informațional. Este vorba despre DRIVER.

{xtypo_info}Dacă doriți puteți descărca studiul complet din bibliotecă: default  DRIVER - cum se construiește cooperarea între depozitele digitale europene (1.16 MB) . Studiul este mai complet decât varianta de prezentare care urmează.{/xtypo_info}

DRIVER este acronimul proiectului Digital Repository Infrastructure Vision for European Research care este condus de un consorțiu finanțat de Comisia Europeană și care construiește cadrul tehnologic și organizațional pentru o structură de date pan-europeană, care să permită utilizarea avansată a resurselor de conținut din domeniul cercetării și al educației. DRIVER dezvoltă o infrastructură de servicii și o infrastructură de date. Ambele sunt proiectate pentru a orchestra resursele și serviciile existente în depozite

DRIVER header of the site


Add a comment

Aceasta este o colecție de 8 articole scrise de academicieni și edituri de prestigiu. Acestea reflectează asupra obstacolelor în calea publicării în regim de acces deschis în domeniul umanioarelor și al științelor sociale.DebatingOpenAcccessBritishAcademyCover

Contibuții:

Rita Gardner
Stuart M. Shieber
Chris Wickham
Stephen Curry
Martin Paul Eve
Ziyad Marar
Robin Osborne
Nigel Vincent

 

Descarcă o copie (PDF 887 KB)

Această operă este licențiată sub Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Add a comment