reprezentare logo Kosson

Documente oficiale

Aici veți putea găsi toate documentele oficiale care au fost emise de autoritățile românești, europene și internaționale.

31.5.2018 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 134/12 RECOMANDAREA (UE) 2018/790 A COMISIEI din 25 aprilie 2018 privind accesul la informațiile științifice...
[traducere după textul original Open Definition 2.1 - http://opendefinition.org/od/2.1/en/] Definiția pentru Deschis aduce precizie termenului „deschis” privind cunoașterea și propune un spațiu...
În cadrul Adunării Generale a prestigioasei organizații Science Europe din 15 aprilie, 2015, au fost adoptate noi patru principii privind Serviciile Editurilor cu Acces Deschis. Acestea...
[ deprecated ] http://www.ivir.nl/publications/guibault/OpenAIRELicensingStudy_Summary.pdf http://www.ivir.nl/syscontent/uploads/2013_12_19_dd3e1 [new url] a. Datele de cercetare în sine nu...
Mai departe cu Accesul Deschis Declarația LERU pentru Președenția Olandeză a UE 2016 În acest moment, universitățile europene plătesc editurilor părți considerabile din bugetul universității....
Informația este putere. De regulă, pentru putere sunt cei care doresc să o țină doar pentru ei. Întreaga moștenire științifică și culturală a lumii, publicate de-a lungul secolelor în cărți și...
traducere după textul original de la adresa https://www.force11.org/node/4771 Note de traducere:Pentru „citation” a fost preferat sensul de citare și nu referință bibliografică pentru...
Datele sunt folosite din ce în ce mai mult pentru a guverna știința. Evaluările cercetării care erau făcute odinioară după nevoi și de către colegi, acum se fac uzual pe baza metricilor1....
Definiția pentru deschis definește precis înțelesul termenului „deschis” atunci când vine vorba de cunoaștere, promovând un domeniu public, unde oricine poate participa și în care...
Introducerea științei în evaluarea cercetării traducere după: http://www.ascb.org/dora/ Există o necesitate în continuă creștere pentru a îmbunătăți felul în care sunt evaluate rezultatele...