reprezentare logo Kosson

Documente oficiale

Aici veți putea găsi toate documentele oficiale care au fost emise de autoritățile românești, europene și internaționale.

[ deprecated ] http://www.ivir.nl/publications/guibault/OpenAIRELicensingStudy_Summary.pdf
http://www.ivir.nl/syscontent/uploads/2013_12_19_dd3e1 [new url]

a. Datele de cercetare în sine nu sunt protejate de legea drepturilor de autor și rar prin alte norme legale. Doar bazele de date și structura lor sunt protejate (dacă s-au făcut investiții consistente pentru a construi baza de date)
b. Exploatarea (masivă) a datelor în scopul analizării nu este acoperită prin limitări și excepții de către directivele europene.
c. Utilizarea în scopuri științifice a bazelor de date este doar o limitare opțională (art. 9 al Directivei privind bazele de date) și nu este armonizată complet. Astfel, scopul acestei limitări este chiar opac între diferitele state membre.
d. Utilizarea în scop științific nu acoperă infrastructura ca atare. În consecință, întrega reproducere a bazei de date nu se poate justifica prin utilizare științifică. Reproducerea vizată a unei baze de date pe de-antregul nu poate fi justificată prin utizarea în scop științific.
e. Mai mult, linkingul făcut către date de cercetare și/sau publicații nu este reglat în mod clar în niciuna dintre Directive. Unele State Membre au tendința de a califica linkingul ca o altă metodă de a face operele disponibile public adăugând astfel o altă necesitate de a obține licențele/acordurile autorilor.

OpenAIRELegalStudyLicensingDataandPublications

Acestea sunt câteva concluzii utile, care merită să fie luate în considerare aunci când plănuiți un serviciu care implică, fie licențiere deschisă, fie acces deschis. Este o mică parte tradusă a unui document mai voluminos publicat ca rezultat de cercetare a proiectului european OpenAIRE.

Add a comment

leru logo publicitary colorMai departe cu Accesul Deschis

Declarația LERU pentru Președenția Olandeză a UE 2016

În acest moment, universitățile europene plătesc editurilor părți considerabile din bugetul universității. Sute de milioane de euro. Bani care nu sunt cheltuiți direct cu cercetarea și educația chiar dacă marea lor parte sunt ai contribuabililor. Din momentul în care Universitatea Harvard a tras semnalul de alarmă în 2012 indicând faptul că mai multe edituri au creat o situație „neacceptabilă fiscal și limitativă academic”, în care unele reviste costă peste 40.000 de dolari pe an (prin care editurile obțin profituri de 35% sau mai mult). Dacă una dintre cele mai bogate universități din lume nu-și mai poate permite, atunci cine? Este ușor a se vedea lupta universităților europene cu bugete mai mici. Suplimentar costurilor abonamentelor, finanțarea cercetării este afectată puternic de „Taxele de Procesare pentru Articole” (Article Processing Charges - APC), care vin ca un cost suplimentar, în medie de 2000 de dolari per articol, atunci când articolele urmează Accesul Deschis de Aur. Astfel, unele edituri încasează de două ori pentru același conținut („double dipping” - n.t. plată dublă).

Add a comment

Informația este putere. De regulă, pentru putere sunt cei care doresc să o țină doar pentru ei. Întreaga moștenire științifică și culturală a lumii, publicate de-a lungul secolelor în cărți și reviste, este digitizată din ce în ce mai mult și închisă de o mână de corporații private. Dorești să citești articole în care să găsești cele mai renumite rezultate ale științei? Va trebui să plătești sume mari editurilor precum Elsevier.

Există oameni care se zbat să schimbe această stare de fapt. Mișcarea Accesului Deschis s-a luptat cu bravură pentru a se asigura că cercetătorii nu-și cedează drepturile de autor, în schimb asigurându-se că munca lor este publicată pe Internet sub termeni care să permită oricui să o acceseze. Dar și în cele mai fericite cazuri, efortul lor se aplică doar lucrurilor publicate în viitor. Tot ce există până în acest moment va fi pierdut.

Acesta este un preț prea mare pentru a fi plătit. Forțezi oamenii de știință să plătească pentru a citi lucrările colegilor? Scanezi biblioteci întregi, dar permiți doar oamenilor de la Google să le citească? Oferi articole științifice doar celor din universitățile de elită din Prima Lume, dar nu și copiilor din Sudul Global? Este scandalos și de neacceptat.

„Sunt de acord,” spun mulți „dar ce putem face? Companiile dețin drepturile de autor, fac o grămadă de bani taxând accesul și este perfect legal - nu este nimic ce putem face pentru a-i opri.” Dar este ceva ce se poate face, ceva ce deja s-a făcut: putem riposta.

Cei care au acces la aceste resurse - studenți, bibliotecari, cercetători - vouă vi s-a oferit un privilegiu. Vă puteți infrupta la acest banchet al cunoașterii în vreme ce restul lumii este închisă afară. Dar nu trebuie - moral, nu puteți - să păstrați acest privilegiu doar pentru voi. Aveți datoria să-l împărtășiți cu toată lumea. Și puteți: oferi parole colegilor, completa cereri de descărcare pentru prieteni.

Între timp, cei care au fost închiși afară nu au stat degeaba. S-au uitat prin găurile din zid, au sărit gardurile eliberând informația închisă de edituri distribuindu-le prietenilor.

Dar toată această activitate se întâmplă în întuneric. Se numește furt sau piraterie, ca și cum distribuirea unei comori de cunoaștere este echivalentul moral al jefuirii unui vas și asasinarea echipajului său. Dar distribuirea nu este imorală - este un imperativ moral. Doar cei orbiți de lăcomie vor împiedica un prieten să facă o copie.

Desigur, marile corporații sunt orbite de lăcomie. Legile în baza cărora operează, o cer - acționarii acestora se vor revolta la vreo atingere iar politicienii cumpărați de ei îi sprijină, aprobând legi care să le dea puteri exclusive pentru a decide cine poate face copii.

Nu există justiție în a urma legi injuste. Este timpul de a păși în lumină și în linia tradiției neascultării civile, să ne declarăm opoziția în cazul acestui furt privat al culturii publice.

Avem nevoie să luăm informații indiferent unde este stocată, să ne facem propriile copii și să le distribuim lumii întregi. Trebuie să luăm materialele ieșite de sub drepturile de autor și să le adăugăm arhivei. Trebuie să cumpărăm baze de date secrete și să le punem pe Web. Trebuie să descărcăm reviste științifice și să le încărcăm pe rețelele de distribuire a fișierelor. Trebuie să luptăm în Gherila Accesului Deschis.

With enough of us, around the world, we'll not just send a strong message opposing the
privatization of knowledge — we'll make it a thing of the past. Will you join us?

Îndeajuns de mulți de-ai noștri, din întreaga lume, nu vom trimite doar un mesaj ferm contrar privatizării cunoașterii - o vom face un lucru din trecut. Te vei alătura nouă?

Aaron Swartz

2008, iulie, Eremo, Italia

Add a comment

traducere după textul original de la adresa https://www.force11.org/node/4771

Note de traducere:
Pentru „citation” a fost preferat sensul de citare și nu referință bibliografică pentru simplitate.
„Claim” a fost tradus cu înțelesul de recunoaștere, având înțelesul de solicitare pentru recunoașterea efortului științific individual sau de grup.

Preambul

Rezultatele de cercetare solide se bazează pe o fundație de date robuste și accesibile. Pentru ca acest lucru să se regăsească în practică, nu numai în teorie, datelor trebuie să li se acorde importanța cuvenită în practica științifică și cea a înregistrărilor științifice durabile. Cu alte cuvinte, datele trebuie să fie considerate produse legitime și citabile ale cercetării. Citarea datelor, precum citarea altor dovezi și surse, constituie o bună practică de cercetare și face parte din ecosistemul științific care sprijină reutilizarea datelor. Data Citation Logo

În sprijinul acestei aserțiuni și pentru a încuraja buna practică, oferim un set de principii conducătoare pentru datele literaturii științifice, pentru seturi de date sau oricare alt obiect de cercetare.

Aceste principii sunt sinteza muncii unui număr de grupuri. Pentru că ne mișcăm în următoarea fază, vă așteptăm participarea și sprijinul pentru aceste principii.

Add a comment

Datele sunt folosite din ce în ce mai mult pentru a guverna știința. Evaluările cercetării care erau făcute odinioară după nevoi și de către colegi, acum se fac uzual pe baza metricilor1. Problema este că evaluarea este acum făcută în baza datelor și nu a analizei. Metricile au proliferat: în genere bine intenționate, nebeneficiind de fiecare dată de cele mai bune informații, de cele mai multe ori prost aplicate. Riscăm să stricăm sistemul cu fiecare instrument gândit să-l îmbunătățească de vreme ce evaluarea este implementată de organizații care nu au cunoaștere de, sau sunt avizate asupra bunelor practici și a interpretării.

Înainte de 2000 exista Science Citation Index pe CD-ROM de la ISI - Institute for Scientific Information, care era folosit de toți experții pentru analize specializate. În 2002, Thompson Reuters a lansat o platformă web integrată prin care deschide larg baza de date Web of Science. Indici de citare concurenți au fost creați de: Scopus de la Elsevier (inițiat în 2004) și Google Scholar (versiunea beta în 2004). Au fost introduse instrumente bazate pe tehnologii web pentru a compara productivitatea instituțională și impactul, cum sunt InCites (care folosește Web of Science) și SciVal (care folosește Scopus), dar și software care să analizeze profile de citare individuale care folosesc Google Scholar (Publish or Perish, inițiat în 2007).

Add a comment

Definiția pentru deschis definește precis înțelesul termenului „deschis” atunci când vine vorba de cunoaștere, promovând un domeniu public, unde oricine poate participa și în care interoperabilitatea este maximizată.

Sumar: Cunoașterea este deschisă dacă oricine este liber să o acceseze, folosească, modifice și redistribuiesupusă, cel mult, unor măsuri care să păstreze datele de proveniență și caracterului deschis .Acest înțeles esențial al termenului „deschis”, corespunde cu înțelesul termenului „deschis” folosit în definiția software-ul cu sursă deschisă1 și este sinonim cu „liber”, așa cum este descris în definiția operelor culturale libere2. Definiția pentru deschis a fost derivată, inițial, din definiția software-ului cu sursă deschisă, care la rândul său a fost derivată din Ghidul pentru Software Liber al Proiectului Debian3.

Termenul operă va fi folosit pentru a descrie un element dau un fragment de cunoaștere care este transferată.

Termenul licență se referă la condițiile legale sub care este publicată o operă. Acolo unde nu este specificată o licență, vor fi folosiți termenii legali care se aplică din oficiu utilizării unei opere (de exemplu, legislația privind drepturile de autor sau domeniul public).

Add a comment

Introducerea științei în evaluarea cercetării

traducere după: http://www.ascb.org/dora/

Există o necesitate în continuă creștere pentru a îmbunătăți felul în care sunt evaluate rezultatele cercetării științifice de către agențiile de finanțare, instituțiile de știință și alți actori interesați.

Pentru a rezolva acest lucru, un grup de reprezentanți ai editurilor și ai revistelor de cercetare s-au întâlnit cu ocazia Întâlnirii anuale a Societății Americane pentru Biologie a Celulei (ASCB) din San Francisco, CA, pe 16 decembrie, 2012. Grupul a elaborat un set de recomandări, care le numim Declarația privind evaluarea cercetării de la San Francisco. Invităm toți cei interesați din toate disciplinele să-și arate sprijinul adăugându-și numele pe această Declarație.

Add a comment

În cadrul Adunării Generale a prestigioasei organizații Science Europe din 15 aprilie, 2015, au fost adoptate noi patru principii privind Serviciile Editurilor cu Acces Deschis. Acestea complementează „Principiile privind Tranziția la Acces Deschis a Publicațiilor de Cercetare” din aprilie 2013. Le-am supus atenției specialiștilor noștri pentru că aduc elemente noi privind infrastructurile necesare și detaliile de conectare interinstituționale.scienceEuropeLogo

Organizațiile Membre ale Science Europe au adoptat următoarele servicii minime așteptate din partea editurilor aplicabile atunci când sunt oferite subsidii sau plăți pentru publicarea cu Acces Deschis.

1. Indexarea
Revistele trebuie să fie listate în bazele de date standard precum Directory of Open Access Jurnals / DOAJ ( http://doaj.org/ ), Web of Science ( http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ ),
Scopus or PubMed ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals ) [1].
În cazul cărților, colecțiilor în volum, lucrări de conferință și alte materiale supuse publicării, procedurile de evaluare colegială și informațiile tehnice de bază trebuie să fie transparente pe siteul web al editurii.

2. Drepturile de autor și reutilizarea
Autorii dețin drepturile propriilor publicații fără restricție.
Toate operele vor fi publicate sub o licență deschisă, de preferat Creative Commons CC BY ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ). În orice caz, licența aplicată ar trebui să satisfacă cerințele definite în Declarația de la Berlin ( http://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung ).

Add a comment

Dragi colegi,

Săptămâna Accesului Deschis - www.openaccessweek.org - nu s-a încheiat încă, dar se apropie rapid de limitele unui tumult de șapte zile la nivel mondial.
Pot spune fără nicio exagerare că ritmul cu care știrile despre adoptarea modelelor cu Acces Deschis de către instituțiile de cercetare și cele care finanțează cercetarea este din ce în ce mai alert. Ca niciodată, acum, marile case editoriale și nume consacrate în arena valorificării rezultatelor de cercetare se apleacă atent asupra noilor modele editoriale înțelegând că o nouă paradigmă stă să schimbe o tradiție de peste 200 de ani.BadgeAD2013

Parafrazându-l pe Victor Hugo, am putea spune fără urmă de teamă că nimic nu este mai disruptiv decât o idee a cărei vreme a venit. Și este o idee care prin simplitatea sa cucerește inimile celor care contribuie cu mintea și fapta la creșterea cunoașterii fără osebire că e vorba de umanioare sau că sunt științele exacte și sociale.

Săptămâna Accesului Deschis este de fapt fiecare săptămână în care mai aflăm că un mare institut de cercetare a adoptat o politică de diseminare cu Acces Deschis, în care mai descoperim o revistă electronică de valoare că a adoptat o licență deschisă care permite reutilizarea conținuturilor, în care Comisia Europeană întărește poziția sa privind libera diseminare a rezultatelor de cercetare.

Fiecare săptămână sărbătorește o idee sădită acum unsprezece ani și care astăzi își găsește desăvârșirea. Și la noi.

Add a comment

Definiția pentru Deschis aduce precizie termenului „deschis” privind cunoașterea și propune un spațiu comunitar (commons) robust în care oricine să poată participa și în care interoperabilitatea este maximă.

Pe scurt: Cunoașterea este deschisă dacă oricine este liber să o acceseze, utilizeze, modifice și să o distribuie - supusă, cel mult măsurilor care păstrează originea și deschiderea.

Acest înțeles primar se potrivește cu cel de „deschis” în ceea ce privește softwareul așa cum este menționat în Definiția pentru surse deschise și este sinonim cu „liber” sau „libre” așa cum sunt menționate în Definiția softwareului liber și Definiția pentru operele culturale libere.

Termenul de operă va fi utilizat pentru a denumi elementul sau partea de cunoaștere care este transferată.

Termenul de licență se referă la termenii legali sub care este oferită opera.

Termenul de domeniu public indică absența drepturilor de autor și a restricțiilor similare, fie implicit, fie prin intermediul unor dispense pentru toate aceste condiții.

Cuvintele cheie „trebuie”, „nu trebuie”, „ar trebui” și „ar putea” din acest document sunt interpretate așa cum este descris în RFC2119.

Add a comment