reprezentare logo Kosson

minerva_logo.gif

Astăzi, 22 Octombrie 2008 se marchează 5 ani de la emiterea Declaraţiei de la Berlin, un moment important al mişcării pentru Accesul Deschis.

Alăturat momentului Bethesda şi Budapesta formează aşa-zisul BBB al mişcării Accesului Deschis. Vă prezentăm Declaraţia de la Berlin cu scopul de a creşte şi mai mult atenţia asupra noilor modele de comunicare în lumea ştiinţifică cu dorinţa sinceră de a aprinde dorinţa de a cerceta şi aprofunda cu ţinta finală de a implementa şi realiza un sistem unificat de depozite instituţionale la nivel de universităti, biblioteci şi arhive.

Conferinţa privind Accesul Deschis la Cunoaştere în Ştiinţe şi Umanioare

Prefaţă

Internetul a schimbat fundamental realităţile concrete şi economice ale distribuirii cunoaşterii ştiinţifice şi a patrimoniului cultural. Este pentru prima dată când Internetul oferă acum şansa de a constitui o reprezentare globală şi interactivă a cunoaşterii umane, incluzând patrimoniul cultural şi garantarea accesului pentru toată lumea.

Noi, semnatarii, ne simţim obligaţi să răspundem la provocările Internetului ca un mediu funcţional emergent pentru distribuția cunoaşterii. Evident, aceste evoluţii vor putea să modifice semnificativ modul de publicare ştiinţifică, precum şi sistemul actual de asigurare a calităţii.

În acord cu spiritul Declaraţiei Iniţiativei pentru Acces Deschis de la Budapesta, Carta ECHO şi Declaraţia de la Bethesda privind Publicarea cu Acces Deschis, am întocmit Declaraţia de la Berlin pentru a promova Internetul ca un instrument funcţional pentru o bază de date de cunoaștere globală și pentru reflectarea umană şi pentru a specifica măsurile pe care creatorii politicilor din domeniul cercetării, instituţiile de cercetare, agenţiile de finanţare, bibliotecile, arhivele şi muzeele trebuie să le ia în considerare.

Obiective

Misiunea noastră de a disemina cunoaşterea este îndeplinită doar pe jumătate dacă informaţia nu este disponibilă cât mai larg şi mai accesibil societăţii.
Noile posibilități de diseminare a cunoașterii nu numai prin forme clasice, dar și din ce în ce mai mult prin paradigma accesului deschis prin Internet trebuie sprijinite. Definim accesul deschis ca pe o sursă completă a cunoașterii umane și a patrimoniului cultural care a fost aprobată de comunitatea științifică.

Pentru a realiza viziunea unei reprezentări globale şi accesibile a cunoaşterii, viitorul Web trebuie să fie durabil, interactiv şi transparent. Conţinutul și instrumentele software   trebuie să fie accesibile deschis şi să fie compatibile.

Definirea unei contribuţii cu acces deschis

Stabilirea accesului deschis ca o procedură satisfăcătoare, ideal, necesită angajamentul activ al fiecărui individ producător de cunoaştere ştiinţifică şi deţinător al patrimoniului cultural. Contribuţiile cu acces deschis cuprind rezultatele de cercetare ştiinţifică originale, datele primare şi metadatele, materialele sursă, reprezentările digitale ale materialelor pictografice şi grafice dar şi a materialelor multimedia.

Contribuţiile cu acces deschis trebuie să satisfacă două condiţii:

  1. Autorul(ii) şi titularul(ii) drepturilor de autor acordă tuturor utilizatorilor dreptul de acces liber, irevocabil, global şi o licenţă de a copia, utiliza, distribui, transmite şi afișa public opera, precum şi de a elabora şi distribui opere derivate în orice mediu digital în orice scop just, fiind subiect al unei atribuiri corespunzătoare a drepturilor morale (standardele comunităţii vor continua să furnizeze mecanismul pentru întărirea unei atribuiri corespunzătoare şi utilizarea responsabilă a lucrărilor publicate aşa cum se face în acest moment), precum şi dreptul de a face un număr redus de copii tipărite pentru uz personal.
  2. O versiune completă a operei şi toate materialele suplimentare incluzând o copie a permisiunilor aşa cum se afirmă mai sus, într-un format electronic standard este depozitată (şi astfel publicată) în cel puţin un depozit online folosind standardele tehnice potrivite (cum sunt specificațiile Arhivelor Deschise) care este sprijinit şi întreţinut de o instituţie cu profil ştiinţific, o societate ştiinţifică, o agenţie guvernamentală sau alte organizaţii bine stabilite care caută să permită accesul deschis, distribuirea nerestricţionată, interoperabilitatea şi arhivarea pe termen lung.

Sprijinirea tranziţiei la paradigma electronică a accesului deschis

Organizaţiile noastre sunt interesate în promovarea pe mai departe a noii paradigme a accesului deschis pentru a obţine cel mai mare beneficiu pentru ştiinţă şi societate. Astfel, dorim să facem progrese prin:

  • încurajarea cercetătorilor/beneficiarilor noștri, recipienți ai granturilor să-şi publice opera după principiile paradigmei accesului deschis.
  • încurajarea deţinătorilor de patrimoniu cultural să sprijine accesul deschis prin oferirea resurselor proprii prin Internet.
  • dezvoltarea mijloacelor şi a căilor de evaluare a contribuţiilor cu acces deschis şi a revistelor online pentru a menține standardele de asigurare a calității şi a bunelor practici ştiinţifice.
  • mijlocirea pentru ca publicaţiile cu acces deschis să fie recunoscute în promovarea şi evaluarea profesională.
  • promovarea meritului intrinsec al contribuţiilor la o instrastructură cu accesului deschis prin dezvoltarea instrumentelor software, furnizarea conţinutului, crearea metadatelor sau publicarea articolelor individual.

Realizăm faptul că procesul de migrare către accesul deschis schimbă diseminarea cunoaşterii în ceea ce priveşte aspectele legale şi financiare. Organizaţiile noastre au ca ţintă găsirea soluţiilor care sprijină dezvoltarea pe mai departe a cadrelor legale şi financiare existente pentru a uşura utilizarea optimă şi accesul.

Semnatari

Din partea organizaţiilor de cercetare din Germania (în ordine alfabetică):

Hans-Jörg Bullinger

Preşedintele Societăţii Fraunhofer

Karl Max Einhäupl

Preşedintele Wissenschaftsrat

Peter Gaethgens

Preşedinte HRK

Peter Gruss

Preşedinte al Societăţii Max Planck

Hans-Olaf Henkel

Preşedintele Asociaţiei Leibniz

Walter Kröll

Preşedintele Asociaţiei Helmholtz

Ernst-Ludwig Winnacker

Preşedintele Fundaţiei Germane pentru Cercetare

 

Alţi semnatari pe plan naţional şi internaţional

Bernard Larouturou

Director General, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Jürgen Mittelstraß

Preşedinte Academia Europaea

Paolo Galluzzi

Director, Istituto e Museo di Storia della Scienza

Florence

Friedrich Geisselmann, Head,

Deutscher Bibliotheksverband

Yehuda Elkana

Preşedinte şi Rector, Central European University

Budapest

Jean-Claude Guédon

Director, Open Society Institute

Martin Roth

Director General, Staatliche Kunstsammlungen

Dresden

Christian Bréchot

Director General, Institut National del la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)

José Miguel Ruano Leon

Minister of Education Cultura y Deportes Gobierno de Canarias

Dieter Simon

Preşedinte, Academia de Ştiinţe şi Umanioare Berlin-Brandenburg

Jens Braarvig

Director, Institutul Norvegian de Paleografie şi Filologie Istorică

Peter Schirmbacher,

CEO al Deutsche Initiative für Netzwerkinformation