reprezentare logo Kosson

versiunea 1.1 (Open Definition - http://opendefinition.org/okd/)

Open Knowledge FoundationTerminologie

Termenul de cunoaștere înțelege includerea:

  1. De conținut precum muzică, filme, cărți
  2. Date, fie acestea științifice, istorice, geografice sau din alte domenii
  3. Informații guvernamentale sau altele din administrație

Softwareul este exclus în ciuda poziției sale centrale deoarece este acoperit pe deplin de alte lucrări.

Termenul de operă va fi folosit pentru a denumi elementul sau partea de cunoaștere care se transferă.

Termenul de pachet poate fi folosit, de asemenea, pentru a desemna o colecție de lucrări. Bineînțeles, un astfel de pachet poate fi considerat o operă în sine.

Termenul de licență se referă la licența acordată din punct de vedere legal sub care este făcută disponibilă o operă. Acolo unde nu a fost elaborată nicio licență, se poate interpereta ca fiind o referință către condițiile legale implicite rezultate sub care opera este disponibilă (de exemplu, drepturile de autor).

Definiția

O operă este deschisă dacă metodele de distribuție satisfac următoarele condiții:

1. Accesul

Opera va fi disponibilă ca întreg fără a implica în plus altceva decât un cost rezonabil de multiplicare, de preferat ar fi descărcarea prin Internet fără niciun cost. Opera trebuie să fie disponibilă într-un format convenabil și modificabil.

Comentariu: Acest lucru poate fi sintetizat ca deschidere „socială” - nu numai că ți se permite să obții opera, ci poți să o și ei pentru tine. „Ca întreg” preîntâmpină limitările de acces survenite ca accese indirecte, de exemplu prin accordarea permisunii de accesare a câtorva înregistrări dintr-o bază de date la un moment dat.

2. Redistribuția

Licența nu ar trebui să restricționeze nicio persoană de la vânzarea sau oferirea cu titlu gratuit a operei în integralitatea sa sau ca parte a unui pachet alcătuit din opere care provin din multe surse diferite. Licența nu ar trebui să implice o recompensare sau oricare taxă pentru vânzare sau distribuție.

3. Reutilizarea

Licența trebuie să permită modificarea și operele derivare și ar trebui să permită distribuirea acestora sub termenii operei originare.

Comentariu: Trebuie remarcat că acestă prevedere nu intră în conflict cu utilizarea de licențe „virale” sau licențe care implică partajarea în aceiași termeni (share-alike), care cer redistribuirea sau modificarea în aceeiași termeni precum cei stabiliți de documentul originar.

4. Absența restricțiilor de natură tehnologică

Opera trebuie să fie oferită într-un format care să nu pună niciun obstacol tehnologic în ceea ce privește performarea activităților de mai sus. Acest lucru poate fi atins prin oferirea operei într-un format de date deschis, adică unul a cărui specificații sunt publice și liber disponibile și care nu pune nicio restricție monetară sau de altă natură în ceea ce privește utilizarea sa.

5. Atribuirea

Licența poate cere ca o condiție pentru redistribuire și reutilizare recunoașterea contributorilor și a creatorilor operei. Dacă este impusă această condiție, aceasta nu trebuie să fie oneroasă. De exemplu, dacă este solicitată atribuirea, opera trebuie să fie însoțită de lista celor care trebuie amintiți.

6. Integritatea

Licența ar putea cere ca și condiție pentru ca opera să fie distribuită într-o formă modificată ca cea rezultată să poarte un alt nume sau un alt număr de versiune decât cel al operei originare.

7. Fără discriminare pentru persoane sau grupuri

Licența nu ar trebui să facă discriminări împotriva persoanelor sau a unui grup de persoane.

Comentariu: Pentru a obține beneficii maxime din acest proces, maxima diversitate a persoanelor și a grupurilor ar trebui să fie eligibile în mod egal pentru a contribui la cunoașterea deschisă. Astfel, noi interzicem orice licențe deschise care exclud pe oricine din proces.

Comentariu: acesta este luat direct de la punctul 5 al OSD (Open Software Definition).

8. Fără discriminări privind domeniile de cercetare

Licența nu trebuie să restricționeze pe nimeni care ar dori să folosească opera într-un anumit domeniu sau cercetare. De exemplu, nu ar trebui să existe restricții ca opera să fie folosită într-o afacere sau pentru cercetare genetică.

Comentariu: Intenția generală a acestei prevederi este aceea de a preveni capcanele de licențiere care ar împiedica materialele deschise să fie utilizate în scop comercial. Dorim ca utilizatorii din zona comercială să ni se alăture, nu să se simtă excluși.

Comentariu: aceasta este luată direct de la punctul 6 al OSD.

9. Distribuirea licenței

Drepturile atașate operei trebuie să se aplice tuturor celor cărora le este redistribuită fără a fi nevoie de a pune în aplicare a unei licențe suplimentare de către acele părți.

Comentariu: Acestă clauză are menirea de a interzice închiderea cunoașterii prin mijloace indirecte cum ar fi cerința pentru un acord de confidențialitate.

Comentariu: acesta este luat direct de la punctul 7 al OSD.

10. Licența nu trebuie să fie specifică unui anume pachet

Drepturile atașate operei nu trebuie să depindă de faptul că opera este parte a unui anume pachet. Dacă opera este extrasă din acel pachet și este utilizată sau distribuită în limita termenilor licenței acelei opere, toate părțile cărora le este redistribuită opera ar trebui să aibe aceleași drepturi precum cei cărora li s-au acordat în conjuncție cu pachetul originar.

Comentariu: aceste este luat direct de la punctul 8 de la OSD.

11. Licența nu trebuie să restricționeze distribuția altor opere

Licența nu trebuie să pună restricții asupra altor opere care sunt distribuite împreună cu operele licențiate. De exemplu, licența nu trebuie să insiste asupra faptului că toate celelalte opere distribuite pe aceeași media să fie deschise.

Comentariu: Distribuitorii de cunoaștere deschisă au dreptul de a face propriile alegeri. Trebuie remarcat că licențele de tip „în aceeiași termeni” (share-alike), sunt în conformitate de vreme ce aceste prevederi se aplică doar dacă întregul formează o singură operă.

Comentariu: acesta este luat direct de la punctul 9 al OSD.