reprezentare logo Kosson

Definiția pentru deschis definește precis înțelesul termenului „deschis” atunci când vine vorba de cunoaștere, promovând un domeniu public, unde oricine poate participa și în care interoperabilitatea este maximizată.

Sumar: Cunoașterea este deschisă dacă oricine este liber să o acceseze, folosească, modifice și redistribuiesupusă, cel mult, unor măsuri care să păstreze datele de proveniență și caracterului deschis .Acest înțeles esențial al termenului „deschis”, corespunde cu înțelesul termenului „deschis” folosit în definiția software-ul cu sursă deschisă1 și este sinonim cu „liber”, așa cum este descris în definiția operelor culturale libere2. Definiția pentru deschis a fost derivată, inițial, din definiția software-ului cu sursă deschisă, care la rândul său a fost derivată din Ghidul pentru Software Liber al Proiectului Debian3.

Termenul operă va fi folosit pentru a descrie un element dau un fragment de cunoaștere care este transferată.

Termenul licență se referă la condițiile legale sub care este publicată o operă. Acolo unde nu este specificată o licență, vor fi folosiți termenii legali care se aplică din oficiu utilizării unei opere (de exemplu, legislația privind drepturile de autor sau domeniul public).

1. Opere Deschise

O operă deschisă trebuie să îndeplinească următoarele cerințe atunci când este distribuită:

1.1. Licență deschisă

Opera trebuie să fie disponibilă sub o licență deschisă (definită în secțiunea 2). Orice termeni suplimentari care însoțesc opera (cum ar fi termeni de utilizare sau brevete deținute de titularul licenței) nu trebuie să contrazică termenii licenței.

1.2. Acces

Opera va fi disponibilă în întregime la un preț care să nu depășească un cost rezonabil pentru o unică reproducere, de preferință fiind descărcarea gratuită de pe Internet. Orice alte informații necesare pentru respectarea licenței (cum ar fi numele contribuitorilor, necesare pentru cerințele de atribuire) trebuie să însoțească opera.

1.3. Format deschis

Opera trebuie să fie într-un format convenabil și ușor de modificat, astfel încât să nu existe obstacole tehnologice nenecesare în calea exercitării drepturilor oferite de licență. În particular, datele trebuie să poată fi citite automat, în volum mare și să fie reprezentate într-un format deschis (adică un format ale cărui specificații să fie publice, disponibile gratuit și care să nu impună restricții, materiale sau de altă natură, asupra folosirii acestuia) sau, cel puțin, să poată fi procesate cu cel puțin un instrument software cu surse libere/deschise.

2. Licențe deschise

O licență este deschisă dacă termenii săi satisfac următoarele condiții:

2.1. Permisiuni necesare

Licența trebuie să permită în mod irevocabil următoarele:

2.1.1. Folosire

Licența trebuie să permită folosirea liberă a operei licențiate.

2.1.2 Redistribuire

Licența trebuie să permită redistribuirea operei licențiate, inclusiv vânzarea, fie doar a operei individuale sau folosind-o ca parte a unei colecții alcătuite din opere din multiple surse de proveniență.

2.1.3. Modificare

Licența trebuie să permită creerea de opere derivate din opera licențiată și să permită distribuția acestor opere derivate sub aceiași termeni ca opera originală licențiată.

2.1.4. Separare

Licența trebuie să permită ca orice parte a operei să poată fi folosită liber, distribuită sau modificată separat de oricare altă parte a operei sau de orice colecție din care opera făcea parte când a fost distribuită inițial. Toți cei care primesc orice compilație a oricărei părți a unei opere sub termenii licenței originale ar trebui să aibă aceleași drepturi precum cele acordate împreună cu opera originală.

2.1.5. Compilație

Licența trebuie să permită ca opera licențiată să fie distribuită împreună cu alte opere distincte fără a se impune restricții asupra celorlalte opere.

2.1.6. Nediscriminare

Licența trebuie să nu discrimineze împotriva oricărei persoane sau a oricărui grup.

2.1.7 Propagare

Drepturile atașate operei trebuie să se aplice tuturor celor cărora le este redistribuită opera fără a fi necesară acceptarea de către aceștia a oricăror altor termeni suplimentari.

2.1.8. Utilizare în orice scop

Licența trebuie să permită folosirea, redistribuirea, modificarea și compilația în orice scop. Licența nu trebuie să restrângă nimănui posibilitatea de a folosi opera într-un anumit context sau scop.

2.1.9 Gratis

Licența trebuie să nu impună niciun fel de onorariu, plată recurentă pentru drepturi intelectuale sau orice alt mecanism de remunerație materială ca parte a condițiilor.

2.2. Condiții acceptabile

Licența nu va limita, introduce ambiguități sau reduce în vreun fel permisiunile specificate în secțiunea 2.1., cu excepția următoarelor condiții permise:

2.2.1. Atribuție

Licența poate cere ca distribuirea operei să includă menționarea coautorilor, titularilor de drepturi, sponsorilor și creatorilor cât timp această cerință nu este oneroasă.

2.2.2. Integritate

Licența poate cere ca versiunile modificate ale operei licențiate să poarte un nume sau număr de versiune altul decât opera inițială sau, altfel, să indice care sunt modificările care au fost făcute.

2.2.3. Redistribuire similară

Licența poate cere ca operele derivate sau copiile să rămână sub aceeași licență sau o licență similară celei originale.

2.2.4. Înștiințare

Licența poate cere menținerea înștiințărilor privind drepturile de autor și identificarea licenței.

2.2.5. Sursă

Licența poate cere ca operele derivate să fie distribuite într-o formă care să permită modificări ulterioare.

2.2.6. Interzicerea restricțiilor tehnice

Licența poate interzice distribuirea operei prin mijloace care folosesc măsuri de natură tehnică care impun restricții asupra exercitării drepturilor care sunt acordate.

2.2.7. Neagresiune

Licența poate cere ca cei care aduc modificări operei să acorde publicului permisiuni suplimentare (de exemplu, licențe de brevet) necesare pentru exercitarea drepturilor acordate de licență. De asemenea, licența poate condiționa permisiuni privind neagresiunea față de licențe când vine vorba exercitarea oricărui drept acordat (din nou, de exemplu, cum ar fi cazul disputelor privind brevetele).

1http://www.opensource.org/docs/osd

2http://freedomdefined.org/Definition

3https://www.debian.org/social_contract

Definiție pentru Deschis este textul primei variante.