Tipărire
Părinte: Acces Deschis (OA)
Categorie: Documente oficiale
Accesări: 4504

[traducere după textul original Open Definition 2.1 - http://opendefinition.org/od/2.1/en/]

Definiția pentru Deschis aduce precizie termenului „deschis” privind cunoașterea și propune un spațiu comunitar (commons) robust în care oricine să poată participa și în care interoperabilitatea este maximă.

Pe scurt: Cunoașterea este deschisă dacă oricine este liber să o acceseze, utilizeze, modifice și să o distribuie - supusă, cel mult măsurilor care păstrează originea și deschiderea.

Acest înțeles primar se potrivește cu cel de „deschis” în ceea ce privește softwareul așa cum este menționat în Definiția pentru surse deschise și este sinonim cu „liber” sau „libre” așa cum sunt menționate în Definiția softwareului liber și Definiția pentru operele culturale libere.

Termenul de operă va fi utilizat pentru a denumi elementul sau partea de cunoaștere care este transferată.

Termenul de licență se referă la termenii legali sub care este oferită opera.

Termenul de domeniu public indică absența drepturilor de autor și a restricțiilor similare, fie implicit, fie prin intermediul unor dispense pentru toate aceste condiții.

Cuvintele cheie „trebuie”, „nu trebuie”, „ar trebui” și „ar putea” din acest document sunt interpretate așa cum este descris în RFC2119.

1. Opere deschise

O operă deschisă trebuie să satisfacă următoarele cerințe pentru distribuire

1.1 Licență sau statut deschise
Opera trebuie să fie în domeniul public sau să fie oferită sub o licență deschisă (așa cum este definită în Secțiunea 2). Orice termeni adiționali care însoțesc opera (așa cum sunt termenii de utilizare sau patentele deținute de licențiator) nu trebuie să contrazică statutul operei aflată în domeniul public sau termenii licenței.

1.2 Accesul
Opera trebuie să fie oferită ca întreg și la un preț de reproducere care să nu treacă peste unul rezonabil pentru reproducerea o singură dată și ar trebui să fie descărcabilă de pe Internet fără taxare. Orice informații suplimentare necesare pentru compatibilitatea cu licența (așa cum sunt numele contribuitorilor de care este nevoie pentru compatibilitatea cu cerințele de atribuire), trebuie să însoțească opera.

1.3 Lizibilitate pentru mașini
Opera trebuie să fie oferită într-o formă ușor procesabilă de computere care să permită elementelor individuale ale operei să fie ușor acesibile și modificabile.

1.4 Format deschis
Opera trebuie să fie oferită într-un format deschis. Un format deschis este cel care nu impune restricții de ordin monetar sau de alt fel privind utilizarea și care poate fi procesat deplin cu cel puțin un instrument software liber/libre/cu sursă deschisă.

2. Licențe deschise

O licență ar trebui să fie compatibilă cu alte licențe deschise.
O licență este deschisă dacă termenii săi satisfac următoarele condiții:

2.1 Permisiunile solicitate
Licența trebuie să permită irevocabil următoarele:

2.1.1 Utilizare
Licența trebuie să permită o liberă utilizare a operei licențiată.

2.1.2 Redistribuție
Licența trebuie să permită redistribuirea operei licențiate incluzând comercializarea, fie că este de sine stătătoare sau parte a unei colecții formate din opere din diferite surse.

2.1.3 Modificare
Licența trebuie să permită crearea derivatelor din opera licențiată și să permită distribuirea acestor derivate sub aceiași termeni ai operei originale care poartă deja licența.

2.1.4 Separarea
Licența trebuie să permită ca oricare parte a operei să fie liber utilizabilă, distribuibilă sau să fie modificată separat de oricare altă parte a operei sau din oricare colecție de opere în care a fost distribuită înițial. Toți cei care primesc orice distribuție a oricărei părți a operei în termenii licenței originale ar trebui să aibă aceleași drepturi precum cele care sunt oferite împreună cu opera originală.

2.1.5 Compilația
Licența trebuie să permită operei licențiate să fie distribuită împreună cu alte opere distincte fără a pune restricții pe aceste opere separate.

2.1.6 Nediscriminarea
Licența trebuie să facă discriminări între persoane sau grupuri.

2.1.7 Propagarea
Drepturile atașate operei trebuie să se aplice tuturor celor cărora le este distribuită fără să fie nevoie să aprobe posibili termeni legali suplimentari.

2.1.8 Aplicarea în orice situație
Licența trebuie să permită utilizarea, redistribuirea, modificarea și compilarea în orice scop. Licența trebuie să nu restricționeze pe nimeni în folosirea operei într-un anumit domeniu de cercetare.

2.1.9 Fără taxare
Licența trebuie să nu impună vreun aranjament de taxare, bonificație sau orice alte compensații sau remunerări monetare ca parte a condițiilor.

2.2 Condiții acceptabile
Licența nu trebuie să limiteze, să lipsească de claritate sau să diminueze permisiunile necesare în Secțiunea 2.1 exceptând următoarele condiții permise:

2.2.1 Atribuire
Licența ar putea cere distribuirea operei pentru a include atribuirea celor care au contribuit, deținătorilor drepturilor, sponsorilor și creatorilor atâta vreme cât astfel de indicații nu sunt oneroase.

2.2.2 Integritate
Licența ar putea cere ca versiunile modificate a unei opere licențiate să poarte un nume diferit sau un număr de versiune de la opera originală sau să indice ce modificări s-au făcut.

2.2.3 Distribuirea în termeni identici
Licența poate cere ca distribuirile operei să rămână sub aceeași licență sau una similară.

2.2.4 Notificarea
Licența poate cere păstrarea notelor privind drepturile de autor și identificarea licenței.

2.2.5 Sursa
Licența poate solicita ca oricine care distribuie opera să ofere celor care o primesc acces la forma preferată de aceștia pentru a putea face modificări.

2.2.6 Interzicerea restricțiilor de natură tehnică
Licența poate solicita ca distribuirea operei să rămână separat de măsuri de natură tehnică care ar restricționa exercitarea altor drepturi care sunt permise.

2.2.7 Non-agresiune
Licența poate cere modificatori care să garanteze publicului permisiuni suplimentare (de exemplu, licențe pentru patente) ca fiind necesare pentru exercitarea drepturilor pe care licența le permite. Licența poate condiționa permisiuni pentru a nu fi posibile agresiune pe licențe, permițându-se toate drepturile (din nou, de exemplu, litigii privind patentarea).

Definiția pentru deschis a fost derivată inițial din Definiția pentru sursă deschisă, care la rândul său a fost derivată din Ghidul Debian pentru software liber și din Contractul social al Debian din care fac parte, care au fost create de Bruce Perens și dezvoltatorii Debian. Mai târziu, Bruce a folosit mai târziu același text pentru a creea Definiția surselor deschise. Această definiție este derivată în mare parte din aceste documente și reține principiile esențiale. Richard Stallman a fost primul care a împins idealurile libertății pentru software pe care noi o continuăm.