reprezentare logo Kosson

Documente oficiale

Aici veți putea găsi toate documentele oficiale care au fost emise de autoritățile românești, europene și internaționale.

Geneva/Haga 20 mai 2009
 
O declarație comună emisă astăzi de International Publishers Association, the International Association of Scientific Technical and Medical (STM) Publishers şi International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), face apel la o dezbatere mai raționala bazată pe dovezi privind accesul deschis. Încurajează experimentul şi pilotarea unor noi concepte şi idei în timp ce recunoaște că diferențele dintre disciplinele științifice şi tradițiile editoriale pot conduce la abordări și modele de business diferențiate în sprijinul autorilor.
Declarația comună are ca scop deplasarea dezbaterii, de cele mai multe ori încinsă și polarizată, privind accesul deschis ca model pentru comunicarea științifică, către un discurs echilibrat și nuanțat.
Add a comment

O tradiție veche și o nouă tehnologie converg pentru a face posibil un bun public fără precedent. Vechea tradiție este reprezentată de disponibilitatea oamenilor de știință și a cercetătorilor de a publica fructele cercetărilor lor în reviste științifice fără plată din spiritul de investigație și al cunoașterii. Noua tehnologie este Internetul. Bunul public pe care-l fac posibil este distribuția electronică la scară globală a literaturii revistelor evaluate colegial cu access liber deplin și nerestricționat la aceasta tuturor oamenilor de știință, cercetătorilor, profesorilor, studenților și a altor minți curioase. Eliminarea barierelor de acces la această literatură va accelera cercetarea, va îmbogăți educația, va fi împărtășită învățătura celor bogați cu cei săraci iar a celor săraci cu a bogaților, se va face cât mai folositoare această literatură și se vor pune fundamentele pentru unirea umanității într-o conversație intelectuală și o căutare a cunoașterii comune.

Add a comment

Declaraţia IFLA privind Accesul Deschis la documentele de cercetare şi literatura ştiinţifică

IFLA (the International Federation of Library Associations and Institutions) se angajează să asigure cel mai larg posibil acces la informaţie pentru toţi oamenii în acord cu principiile exprimate în Declaraţia de la Glasgow privind Bibliotecile, Serviciile de Informare şi Libertatea Intelectuală.

IFLA recunoaşte că descoperirile, controversele, elaborarea şi aplicarea cercetării în toate domeniile vor mări progresul, durabilitatea şi bunăstarea oamenilor. Literatura ştiinţifică cu peer review constituie un element vital în procesul ştiinţific şi de cercetare. Este sprijinită de o serie de documente de cercetare care includ preprinturile, rapoartele tehnice şi înregistrările datelor de cercetare.

Add a comment

bethesda.jpg

  Emisă la 20 iunie, 2003

Rezumatul întâlnirii privind publicarea cu acces deschis de la 11 aprilie, 2003
Următoarele declaraţii de principii au fost elaborate în timpul unei întâlniri de o zi care s-a ţinut pe 11 aprilie, 2003 la sediul central al Institutului Medical Howard Hughes din Chevy Chase, Maryland. Scopul acestui document este acela de a stimula dezbaterea în comunitatea cercetătorilor din biomedicină privind modul în care să avanseze pe cât mai rapid posibil către scopul comun de a  oferi acces deschis la literatura ştiinţifică primară. Scopul nostru a fost să ne punem de acord concret asupra paşilor semnificativi pe care toate părţile cu relevanţă – organizaţiile care găzduiesc şi sprijină cercetarea ştiinţifică, cercetătorii care generează rezultatele de cercetare, editorii care uşurează peer-review-ul şi distribuie rezultatele de cercetare, precum şi cercetătorii, bibliotecarii şi alţii care depind de accesul la această cunoaştere – îi pot face pentru a promova tranziţia rapidă şi eficientă către publicarea cu acces deschis.
Add a comment

minerva_logo.gif

Astăzi, 22 Octombrie 2008 se marchează 5 ani de la emiterea Declaraţiei de la Berlin, un moment important al mişcării pentru Accesul Deschis.

Alăturat momentului Bethesda şi Budapesta formează aşa-zisul BBB al mişcării Accesului Deschis. Vă prezentăm Declaraţia de la Berlin cu scopul de a creşte şi mai mult atenţia asupra noilor modele de comunicare în lumea ştiinţifică cu dorinţa sinceră de a aprinde dorinţa de a cerceta şi aprofunda cu ţinta finală de a implementa şi realiza un sistem unificat de depozite instituţionale la nivel de universităti, biblioteci şi arhive.

Conferinţa privind Accesul Deschis la Cunoaştere în Ştiinţe şi Umanioare

Prefaţă

Internetul a schimbat fundamental realităţile concrete şi economice ale distribuirii cunoaşterii ştiinţifice şi a patrimoniului cultural. Este pentru prima dată când Internetul oferă acum şansa de a constitui o reprezentare globală şi interactivă a cunoaşterii umane, incluzând patrimoniul cultural şi garantarea accesului pentru toată lumea.

Noi, semnatarii, ne simţim obligaţi să răspundem la provocările Internetului ca un mediu funcţional emergent pentru distribuția cunoaşterii. Evident, aceste evoluţii vor putea să modifice semnificativ modul de publicare ştiinţifică, precum şi sistemul actual de asigurare a calităţii.

În acord cu spiritul Declaraţiei Iniţiativei pentru Acces Deschis de la Budapesta, Carta ECHO şi Declaraţia de la Bethesda privind Publicarea cu Acces Deschis, am întocmit Declaraţia de la Berlin pentru a promova Internetul ca un instrument funcţional pentru o bază de date de cunoaștere globală și pentru reflectarea umană şi pentru a specifica măsurile pe care creatorii politicilor din domeniul cercetării, instituţiile de cercetare, agenţiile de finanţare, bibliotecile, arhivele şi muzeele trebuie să le ia în considerare.

Add a comment