reprezentare logo Kosson

Acces Deschis (OA)

Promovarea Accesului Deschis în România

Sustinere teza de doctorat a lui Nelly Turcan, Republica MoldovaAm avut deosebita onoare de a fi referent oficial la teza de doctor habilitat a doamnei Nelly ȚURCAN, conferențiar universitar dr. la Universitatea de Stat a Moldovei, Chișinău.

Teza a fost susținută în 21 noiembrie 2013. Tema tezei de doctor habilitat este de actualitate și deosebit de importantă pentru dezvoltarea comunicării academice, a serviciilor bibliotecilor, la nivelul factorilor de decizie de nivel naţional (Parlament, Guvern) la nivelul factorilor de decizie din sfera ştiinţei şi inovării de nivel naţional (Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare): pentru factori de decizie din sfera ştiinţei şi inovării de nivel instituţional (Instituţii academice, universităţi, instituţii de cercetare ştiinţifică din sectorul de ramură ş.a.), pentru cercetători, pentru editori de reviste ştiinţifice, pentru perspectivele cercetării.

În această lucrare se tratează mai multe probleme actuale din societatea informațională. Prima o reprezintă problematica comunicării științifice actuale din mai multe puncte de vedere: modelele de comunicare științifică în continuă schimbare impactul pe care acestea îl au atât asupra comportamentului informaţional al utilizatorilor de informaţii cât şi asupra celor care gestionează informaţia. Altă problemă actuală deosebit de importantă este cea a Accesului Deschis la informația științifică. Se continuă cu rolul bibliotecii în mișcarea accesului deschis, și se finalizează cu studii bibliometrice cu privire la producția științifică a Republicii Moldova prin analiza indicatorilor scientometrici. Este evident faptul că doctoranda cunoaște foarte bine problemele cu care se confruntă societățile academice la nivel mondial și propune soluții. Stapânește instrumentele de cercetare sociologică, are aptitudini de cercetător desăvârșit.

Add a comment

Aceasta este o colecție de 8 articole scrise de academicieni și edituri de prestigiu. Acestea reflectează asupra obstacolelor în calea publicării în regim de acces deschis în domeniul umanioarelor și al științelor sociale.DebatingOpenAcccessBritishAcademyCover

Contibuții:

Rita Gardner
Stuart M. Shieber
Chris Wickham
Stephen Curry
Martin Paul Eve
Ziyad Marar
Robin Osborne
Nigel Vincent

 

Descarcă o copie (PDF 887 KB)

Această operă este licențiată sub Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Add a comment

RoyalSocietyÎn ziua de 25 februarie, luni, reprezentanți ai Guvernului, finanțatori, biblioteci, administratori de universități, societăți academice, editori și cercetători s-au reunit în cadrul unei conferințe sponsorizate de cinci dintre cele mai importante societăți științifice britanice pentru a discuta despre provocările punerii în aplicare a politicilor Guvernului Regatului Unit privind publicarea cu Accesul Deschis (OA) și politicile agențiilor de finanțare ale cercetarii care le-au urmat.

Add a comment

Dragi colegi,

Săptămâna Accesului Deschis - www.openaccessweek.org - nu s-a încheiat încă, dar se apropie rapid de limitele unui tumult de șapte zile la nivel mondial.
Pot spune fără nicio exagerare că ritmul cu care știrile despre adoptarea modelelor cu Acces Deschis de către instituțiile de cercetare și cele care finanțează cercetarea este din ce în ce mai alert. Ca niciodată, acum, marile case editoriale și nume consacrate în arena valorificării rezultatelor de cercetare se apleacă atent asupra noilor modele editoriale înțelegând că o nouă paradigmă stă să schimbe o tradiție de peste 200 de ani.BadgeAD2013

Parafrazându-l pe Victor Hugo, am putea spune fără urmă de teamă că nimic nu este mai disruptiv decât o idee a cărei vreme a venit. Și este o idee care prin simplitatea sa cucerește inimile celor care contribuie cu mintea și fapta la creșterea cunoașterii fără osebire că e vorba de umanioare sau că sunt științele exacte și sociale.

Săptămâna Accesului Deschis este de fapt fiecare săptămână în care mai aflăm că un mare institut de cercetare a adoptat o politică de diseminare cu Acces Deschis, în care mai descoperim o revistă electronică de valoare că a adoptat o licență deschisă care permite reutilizarea conținuturilor, în care Comisia Europeană întărește poziția sa privind libera diseminare a rezultatelor de cercetare.

Fiecare săptămână sărbătorește o idee sădită acum unsprezece ani și care astăzi își găsește desăvârșirea. Și la noi.

Add a comment

Introducere

 

Noi, Miniștrii pentru Științe ai G8 ne-am întâlnit la Londra, miercuri, 12 iunie cu Președinții academiilor naționale pentru științe ca parte a Președenției Regatului Unit al G8. La această întâlnire unică am discutat cum națiunile noastre ar putea conduce eforturile pentru o mai mare transparență, coerență și coordonare a eforturilor de cercetare științifică la nivel global cu scopul de a rezolva probleme globale și pentru a maximiza beneficiile sociale și economice ale cercetării.

 

Astfel, astăzi, recunoscând rolul pe care îl joacă știința în asigurarea creșterii durabile prezente și viitoare, am aprobat o declarație care propune pentru evaluarea G8 noi zone dedicate colaborării și realizării unor acorduri asupra provocărilor la nivel global, infrastructurile de cercetare globale, date de cercetare științifică deschise și o mai mare creștere a accesului la rezultate de cercetare științifică validate și publicate.


1. Provocările la nivel global

 

Provocările globale se referă la cele mai apăsătoare probleme ale umanității care trec de granițele naționale și care constituie amenințări semnificative la adresa societăților și a ecosistemelor. Acestea necesită cooperare internațională din cauza naturii și dimensiunii posibilelor consecințe. Știința joacă un rol pivotal în rezolvarea acestor probleme. Am discutat nou apărutele provocări globale care necesită o cooperare G8 concertată a comunității științifice. Am subliniat importanța unei abordări inter-disciplinare și inter-sectoriale pentru științele socilae, umane, naturale, ale vieții și ale mediului. Am acceptat faptul că a existat valoare în creșterea colaborării pentru a împărtăși experiențe din activitățile la nivel național, de a identifica sistematic și pentru a examina potențialele amenințări și provocări care pot fi rezolvate prin știință.

G8ScienceMinistersStatement

Add a comment

Accelerating Science Award Program (ASAP) recunoaște persoanele care au aplicat cercetare științifică - publicată prin accesul deschis - pentru a inova în orice domeniu în beneficiul societății. Oricine poate nominaliza o persoană sau echipă. Persoanele sunt, de asemenea, libere să se autopropună.

Sponsors ASAP plos 2013

Add a comment

Dragi colegi în această săptămână veți auzi mai mult ca oricând știri privind Accesul Deschis. În ajutorul acțiunilor voastre am pregătit două materiale care printate ar putea să vă fie sprijin.

AfisSaptamanAccesuluiDeschis2013 AfisSaptamanAccesuluiDeschis2013eveniment

Primul material este afișul iar cel de-al doilea este pentru popularizarea evenimentelor.

Pentru printare descărcați de mai jos materialele în format pdf.

default  Afiș promovare eveniment în Săptămâna Accesului Deschis 2013 (1.08 MB)

default  Afiș Săptămâna Accesului Deschis 2013 (1.66 MB)

Add a comment

Biblioteca Națională de Fizică a găzduit pe 23 mai, 2013 întâlnirea de lucru a Secțiunii Biblioteci Specializate a Asociației Bibliotecarilor din România intitulată „Accesul Deschis și Resursele Digitale”.

 

Doamna Frederica Rosetta, Access Relationship Manager pentru Europe din partea Elsevier (http://www.linkedin.com/pub/federica-rosetta/0/513/ab4) a împărtășit audienței perspectivele asupra modelului de publicare cu Acces Deschis așa cum Elsevier îl aplică și prin prisma instrumentelor de gestiune a rezultatelor de cercetare.

Add a comment

Biblioteca universității dezvoltă depozitul digital „Arthra" (o implementare DSpace), care conține următoarele tipuri de documente:

arthra repository ugal logo

a) rezumatele tezelor de doctorat (catalogare, indexare, încărcare fișier);

b) articolele analelor universității (într-o primă fază, au fost identificate acele anale care sunt în acces deschis și s-a început lucrul cu acestea);

c) bibliografiile furnizate facultăților/departamentelor, în cadrul acțiunilor de acreditare a specializărilor, ierarhizare; cercetări bibliografice; bibliografii resurse online în acces deschis; organizarea lor este pe domeniile din universitate (punct propus și dezvoltat de subsemnata, în vederea unei mai bune gestionări a informarii bibliografice);

 

Biblioteca se află într-o campanie de promovare a serviciilor și a depozitului digital. Împreună cu doamna Mioara Voncilă, șef serviciu bibliotecă, am făcut prezentări la 3 facultăți din 15. Acestea au luat contact și au examinat modelul de contract pe care îl găsiți atașat articolului. A fost întocmit un chestionar pe care l-am distribuit participanților în vederea completării lui pe parcursul întâlnirilor pentru a evalua și identifica nivelul de receptare și atitudinea lor legate de accesul deschis.

Add a comment

Asociația Bibliotecarilor din România anunță semnarea „Declarației de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoaștere în Științe Exacte și Științe Umane”, document fundamental în ceea ce privește accesul deschis. ABR se alătură, astfel, instituțiilor de prestigiu care au semnat această Declarație: IFLA, Association of College and Research Libraries, Open Society Institute, Institutul Pasteur, CERN, Universitatea Harvard, Institutul Smithsonian etc., fiind, totodată, primul semnatar al Declarației din România.logo

 

Semnarea „Declarației de la Berlin” face parte din programul ABR de promovare a acestui concept în România care a început prin crearea, în anul 2009, la Conferința ABR de la Constanța a Secțiunii Cultura Informației.

 

Alte activități legate de acest concept:

[SURSA]

Add a comment

Subcategorii

Aici veți putea găsi toate documentele oficiale care au fost emise de autoritățile românești, europene și internaționale.

Studii privind Accesul Deschis.
Cronica evenimentelor ce privesc promovarea Accesului Deschis.
Activități de promovvare și de sprijinire a Accesului Deschis.

Această categorie este dedicată tuturor resurselor care evidențiază mecanisme de recompensare pentru cei care promovează și care operează cu Accesul Deschis.