reprezentare logo Kosson

Acces Deschis (OA)

Promovarea Accesului Deschis în România

Acum un an era postată online „Înțelegerea pentru Accesul Deschis” ca o pledoarie pentru toți cei interesați de soarta rezultatelor de cercetare finanțate din fonduri publice.

 

De fapt, Accesul Deschis nu este doar despre asta, doar despre acces la ceea ce este al nostru prin faptul că suntem cetățeni, ci mai degrabă este vorba despre reafirmarea dreptului asupra ceea ce se întoarce înapoi ca rezultate tangibile ale taxelor pe care le plătim.

 

Și mai este un aspect important pe care nu trebuie să-l uităm nicio clipă. Breasla specialiștilor în științele informării este cea care a pornit această mișcare acum 11 ani. Nimeni nu poate înțelege mai bine aspectele care privesc organizarea, contextualizarea și îmbogățirea resurselor. Din acest motiv au fost primite semnăturile instituționale ale două mari asociații profesionale, care astfel au făcut dovada că „au înțeles” Accesul Deschis și au ales să lucreze pentru împlinirea dezideratelor cu care documentul se închide.

 

Add a comment

Prolog: Inițiativa pentru Acces Deschis de la Budapesta după 10 ani

Zece ani în urmă Inițiativa pentru Acces Deschis de la Budapesta (BOAI) a lansat o campanie globală pentru accesul deschis (AD) privind rezultatele de cercetare evaluate colegial nou apărute. Nu a inventat idea de AD. Din contră, a atras proiectele existente împreună pentru a explora modul în care ar putea „lucra împreună pentru a atinge un succes mai larg, mai substanțial și mai rapid.” Dar BOAI a fost prima inițiativă care a folosit termenul de „acces deschis” în acest scop, prima care a articulat o definiție publică, prima care a propus strategii complementare pentru a realiza AD-ul, prima care a generalizat apelul la AD pentru toate disciplinele și pentru toate țările și prima care a primit o finanțare substanțială.

Astăzi nu ne mai aflăm la începuturile acestei campanii globale și nici la final încă. Suntem chiar la mijloc și tragem linia după un deceniu de experință pentru a face noi recomandări pentru următorii zece ani.

Reafimăm „declarația de principiu,... declarația strategică și declarația de susținere” a BOAI. Reafirmăm aspirația de a atinge acest „bun public fără precedent” și de a „accelera cercetarea, îmbogăți educația, împărtăși învăţătura celor bogaţi cu cei săraci iar a celor săraci cu a bogaţilor, se va face cât mai folositoare această literatură şi se vor pune fundamentele pentru unirea umanităţii într-o conversaţie intelectuală şi o căutare a cunoaşterii comune.”

Add a comment
Stimați colegi,

În aceste zile se lucrează la site-ul www.acces-deschis.ro. 
Una dintre etape este stabilirea unui logo care să ajute mai târziu la identificarea rapidă și reprezentarea punctelor de informare pe Internet, care vor oferi și informații utile prezente pe viitorul site. În acest sens, vă prezint propunerile și să invit să votați cu ajutorul modulului specializat de sub imagine.
Vă mulțumesc!

Aceste opere au fost oferite de Sarminfo sub licență Creative Commons BY-NC-ND
Add a comment

EmbosedSealABREmbosedSealANBPREmbosedSealAPTIEmbosedSealBaritiuEmbosedSealBJAstraEmbosedSealBJCEmbosedSealGRDIREmbosedSealKEmbosedSealGheSincai

Dragi colegi,

Îmi face o deosebită plăcere să anunț semnătura instituțională a Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai”, Bihor, Oradea pe documentul cadrul „Înțelegerea cu Acces Deschis”.

Bibliotecile sunt avangarda mișcării Accesului Deschis la nivel global. Instituțiile de memorie înțeleg faptul că întregul model de mișcare a informației științifice s-a schimbat fundamental în ultimii 10 ani. De la modul în care sunt elaborate și aș îndrăzni să spun că sunt construite rezultatele de cercetare, până la modul în care acestea sunt diseminate pentru a oferi creatorilor cea mai bună vizibilitate posibilă, totul a fost atins de tehnicile și tehnologiile electronice. Bibliotecile sunt printre primele instituții care au înțeles această schimbare și au fost primele care au pășit pe „calea verde” țintind către cea „de aur”.

 

Dintre bibliotecile românești care au înțeles să sprijine și să se angajeze pe acest nou drum este cea căreia astăzi îi aducem mulțumiri. Pentru că această semnătură instituțională are o mică poveste, îngăduiți câteva amănunte. În luna martie a acestui an a fost organizată „Întâlnire metodică semestrială” (mai multe detalii) în cadrul ANBPR (vezi foto mai jos), eveniment care a găsit un segment propice pentru a „lămuri” ce este Accesul Deschis, la ce folosește și mai ales cum pot bibliotecarii să se implice.

Add a comment

În perioada 14, 15 noiembrie 2012 se va desfășura la Universitatea Transilvania din Brașov, workshopul exploratoriu internațional:

ABORDĂRI INOVATOARE PRIVIND PROMOVAREA ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAȚIA ȘTIINȚIFICĂ PRIN CULTURA INFORMAȚIEI

Vor participa 7 lectori din străinătate, din Norvegia, Danemarca, Turcia, Franța, Grecia, Italia și 6 lectori din România.

Proiectul este finațat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, proiect PN-II-ID-WE-2012-4-091

Add a comment
Introducere

Cercetătorii pot găsi și pot citi articole online mai avantajos decât ar face căutări manual după copii tipărite. Mașinile (computerele) pot indexa articolele și pot extrage detalii (titluri, cuvinte cheie, etc.) pentru a atenționa cercetătorii cu privire la materialele cu relevanță. mai mult, computerele pot extrage date factuale și înțelesuri prin „exploatarea” conținutului, deschiderea posibilitiților pentru care mașinile să fie utilizate pentru a face conexiuni (și chiar descoperiri științifice), care, altfel ar rămâne invizibile pentru cercetători. Add a comment

Stimați colegi,

Sigla Accesului Deschis în România (versiune beta)Portalul dedicat Accesului Deschis în România a fost ridicat online și se află în versiune beta. Ce înseamnă acest lucru?

Avem un spațiu dedicat și o structură web dedicată pentru a disemina și dezbate cele mai interesante și fierbinți subiecte legate de Accesul Deschis și promovarea acestuia în România. Tot acest spațiu se dorește a fi o punte cu proiectele și politicile existente sau care sunt în dezbatere la nivel european și național.

Secțiunea dedicată Accesului Deschis pe nodul comunității Kosson nu-și va încheia activitatea, ci va fi ca o punte de informare cu portalul www.acces-deschis.ro.

Ce înseamnă acest lucru? 

Add a comment

Comisia Europeană a prezentat astăzi unele măsuri pentru îmbunătățirea accesului la informațiile științifice produse în Europa. Un acces mai extins și mai rapid la documente și date științifice va permite cercetătorilor și întreprinderilor să profite cu mai multă ușurință de rezultatele activității de cercetare finanțate din fonduri publice. Acest lucru va stimula capacitatea de inovare a Europei și va oferi cetățenilor un acces mai rapid la avantajele oferite de descoperirile științifice, în timp ce Europa va beneficia de un randament sporit al investițiilor sale de 87 de miliarde de euro pe an în cercetare și dezvoltare. Măsurile vin în completarea comunicării adoptate tot astăzi de Comisie privind realizarea Spațiului european de cercetare (SEC).

Add a comment
Stimați colegi, {sharethis}

În acest moment doi dintre semnatarii Înțelegerii Accesului Deschis sunt cele două mari asociații profesionale din România: ABR și ANBPR. Acesta este semnul că se înțelege pe deplin faptul că Accesul Deschis la resurse face parte din viitorul portofoliu de activități cu toate consecințele privind pregătirea profesională și asigurarea unei baze tehnologice absolut necesare.
Cu multă satisfacție am primit semnăturile instituționale ale celor mai importante biblioteci transilvănene: B.J. Brașov, B.J. Sibiu, B.J. Cluj-Napoca.
S-au alăturat înțelegând importanța momentului și două organizații cu interese directe în susținerea împlinirii obiectivelor IPJ care documentul le propune: Asociația pentru Tehnologie și Internet și Grandir (Spania).

Ce se va întâmpla în scurt timp ca urmare a creșterii numărului semnatarilor?
1. Se va accelera ritmul de lucru pentru relansarea portalului www.acces-deschis.ro
2. Semnatarii Înțelegerii vor fi invitați să se alăture listei de discuții pe grupul Acces Deschis România (https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/acces-deschis).
3. Vor fi inițiate discuții privind surse de finanțare și realizarea de consorții și parteneriate care să sprijine dinamica unui sistem național de valorificare a resurselor cu Acces Deschis (tehnologie, formare profesională, promovare «advocacy»).

Vă mulțumim pentru interes iar dacă încă nu ați semnat Înțelegerea, vă invităm să citiți, să înțelegeți și să acordați sprijin. Add a comment

versiunea 1.1 (Open Definition - http://opendefinition.org/okd/)

Open Knowledge FoundationTerminologie

Termenul de cunoaștere înțelege includerea:

  1. De conținut precum muzică, filme, cărți
  2. Date, fie acestea științifice, istorice, geografice sau din alte domenii
  3. Informații guvernamentale sau altele din administrație

Softwareul este exclus în ciuda poziției sale centrale deoarece este acoperit pe deplin de alte lucrări.

Add a comment

Subcategorii

Aici veți putea găsi toate documentele oficiale care au fost emise de autoritățile românești, europene și internaționale.

Studii privind Accesul Deschis.
Cronica evenimentelor ce privesc promovarea Accesului Deschis.
Activități de promovvare și de sprijinire a Accesului Deschis.

Această categorie este dedicată tuturor resurselor care evidențiază mecanisme de recompensare pentru cei care promovează și care operează cu Accesul Deschis.