reprezentare logo Kosson

Acces Deschis (OA)

Promovarea Accesului Deschis în România

Stimați colegi, cu mare bucurie vă aduc la cunoștință existența unui nou site dedicat problemelor ce țin de promovarea accesului deschis în România: www.acces-deschis.ro {sharethis}

Siteul este la început de drum și vă invit pe toți cei interesați să deveniți membri pentru a contribui cu noutăți, linkuri, resurse, documente sau tendințe din zona valorificării cunoașterii în regim de acces deschis. FIȚI BINEVENIȚI! Acest site împreună cu Discul cu Access Deschis - http://oad.kosson.ro vor constitui un binom de promovare a Accesului Deschis în România.

Pentru început: Open Journal Systems este compatibil cu OpenAIRE: un nou modul a fost lansat

Add a comment

Stimați colegi,

Știu că mulți dintre dumneavoastră doresc să afle mai mult cum funcționează publicarea în regim de acces deschis. De curând, a fost publicat un studiu care vă poate aduce lămuririle necesare pe studii de caz. Pentru cei dintre dumneavoastră care doresc să afle informații de bază Discul cu Acces Deschis de la http://oad.kosson.ro vă stă la dispoziție.

SOAP este un proiect finanțat de Comisia Europeană prin FP7, care se desfășoară în perioada Martie 2009 - Februarie 2011.

Studiul are ca scop compararea și punerea față în față a cererii și ofertei pentru servicii de publicare cu acces deschis. Este un studiu focalizat pe aspectele ce privesc „sursele de venit” ca unul din punctele cheie care fac diferența față de tradiționalul model cu „taxă pentru acces”. Au fost identificate următoarele surse de finanțare, care sunt studiate la nivelul penetrării pieței:

Taxe pentru procesarea articolelor: revistele impun o taxă autorilor per articol. Taxele variază în funcție de reviste, discipline și condițile de procesare. Acestea pot fi per articol acceptat, per articol trimis (fie că este acceptat sau nu) sau taxare per pagină, uneori suplimentar perceperii unei sume fixe. Exemple: Biomed Central, Public Library of Science, Hindawi Publishing Corporation, Medknow Publication, Co-action Publishing, Copernicus.

Schema cotizației pentru instituție: Revistele oferă o schemă de cotizare de cele mai multe ori plătită de instituția autorului. Fonduri pot proveni din bugetele bibliotecilor, granturi de cercetare (fie că acestea au sau nu fonduri dedicate în acest scop) sau fonduri gestionate la nivel central. Exemple: Biomed Central, Hindawi Publishing Corporation, American Society for Neurochemistry in collaboration with Portland Press.

Publicarea prin efortul comunității: Revistele sunt publicate prin eforturile comunității, unde munca voluntară (a indivizilor sau instituțiilor) acoperă părți ale costurilor. Această abordare este îngemănată cu unele forme de subvenționare instituțională. Exemplu: Bioline International {sharethis}

Add a comment

În atenția colegilor din Republica Moldova! Atenție, România nu este eligibilă

Apel pentru propuneri pentru campanii de promovare a accesului deschis în țările partenere EIFL care se adresează comunităților de cercetare

Programul EIFL-OA vă invită să faceți propuneri pentru organizarea de campanii la nivel național sau instituțional pentru a promova accesul deschis în cadrul comunităților de cercetare. Dorim să implicăm, în special, cercetătorii, universitățile și colegiile, editurile universitare și casele editoriale.

Add a comment

Săptămâna cu Acces Deschis este un eveniment care se desfășoară la nivel global în perioada 18-24 Octombrie. În acest interval, activitățile de promovare a Accesului Deschis se intensifică pentru a deschide tuturor părților interesate de valorificarea resurselor culturale și științifice, calea către un nou model de acces și diseminare. Punctul central este siteul special dedicat evenimentului la http://www.openaccessweek.org/

Ce este Accesul Deschis?

Accesul Deschis este poarta prin care rezultatele cercetării pot fi accesate și diseminate liber. Rezultatele de cercetare sunt reflectate în articole însoțite sau nu de seturi de date. Accesul Deschis este o paradigmă care s-a concretizat în mijlocul nucleului STM - Știință, Tehnologie și Medicină, dar nu se limitează doar la aceste domenii, ci se extinde la toate domeniile cunoașterii.

{xtypo_download}Stimați colegi, pentru a face cunoscut acest eveniment global, vă rugăm să descărcați, tipăriți și răspândiți printre cei interesați materialul publicitar (link) {/xtypo_download}

Add a comment

La finalul lunii iunie Biblioteca Academiei Române a găzduit seminarul cu tema Cultura clasică și metode scientometrice, unde am avut ocazia de a prezenta auditoriului modalitățile prin care se poate crește impactul rezultatelor cercetării științifice prin metode scientometrice.
În prezentarea atașată mai jos veți putea găsi punctate etapele și instrumentele care conduc la o vizibilitate crescută a rezultatelor de cercetare precum și o invitație la deschiderea accesului la acestea.Metode scientometrice, prezentare biblioteca academiei

O completare cu mai multe amănunte privind tematica vizată puteți să accesați și lucrarea ce va fi prezentată la reuniunea IFLA de anul acesta dedicată Accesului Deschis: http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla76/155-repanovici-en.pdf

Add a comment

Lansarea OpenAIRE, Infrastructura europeană pentru publicarea cu acces deschis a rezultatelor de cercetare
Ghent, 2 Decembrie 2010{sharethis}
Neelie Kroes Vicepreşedinte al Comisiei Europene responsabile pentru Agenda Digitală
Doamnelor şi domnilor,

Sunt recunoscătoare Universităţii din Ghent şi proiectului OpenAIRE pentru invitaţia de a mă adresa dumneavoastră astăzi. Este potrivit a vorbi despre accesul deschis la informaţia ştiinţifică alături de acest turn al cunoaşterii denumit Boekentoren. Cu silueta sa vizibilă din depărtare şi cu milioanele sale de cărţi, simbolizează partajarea cunoaşterii ca fiind motorul pentru progresul ştiinţific.

Accesul liber online la publicaţiile ştinţifice evaluate colegial a apărut ca un ingredient puternic pentru acest proces de partajare. Acest lucru se întâmplă deoarece cunoaşterea creşte atunci când este împărtăşită. Astfel, o participare largă înseamnă ştiinţă mai performantă. Acest principiu este larg acceptat în comunitatea ştiinţifică chiar dacă mulţi cercetători întârzie să-l pună în practică.

Îmi place să văd accesul deschis ca o oportunitate. Reprezintă o oportunitate de a creşte comunicarea în comunitatea ştiinţifică şi în special între discipline. Este şi o oportunitate pentru a disemina rezultatele de cercetare mai eficient. Nu-i aşa că e un exemplu excelent de Tehnologii de Informare şi Comunicare în serviciul progresului ştiinţific?

Add a comment

Stimați colegi,

Ca un ecou al lucrărilor secțiunii Culturii Informației în cadrul celei de-a XXI-a Conferinţă Naţională Bibliotecile în cultura informaţiei şi comunicării vă prezint o perspectivă a legăturilor care se stabilesc între cultura informației și accesul deschis.

{sharethis}

Add a comment

Acest raport oferă informații privind așteptările utilizatorilor privind practica în cazul comunicării științifice în domeniul umanioarelor și al științelor sociale. În acest moment acestea sunt afectate de procesul de digitizare și evoluția practicilor de publicare în regim de acces deschis.
Sunt urmărite două scopuri:
identificarea și explicarea diferitelor perspective ale diferiților actori implicați în comunicarea științifică mai ales în problematica monografiilor și
evaluarea consecințelor acestei tranziții și pozițiile pe care diferitele părți implicate le iau în contextul acestei modificări structurale.

Lucrarea dorește să răspundă la întrebarea centrală a cărei efectele se vor răsfrânge asupra dezvoltării viitoarei platforme prevăzute:
Care sunt necesitățile specifice, așteptările și necesitățile diferitelor părți în ceea ce privește procesul de publicare cu acces deschis pentru științele umaniste și cele sociale, o eventuală platformă de publicare și o bibliotecă online care va fi construită de proiectul OAPEN?
Add a comment


Fundament

În jur de 300 de universități, centre de cercetare, agenții finanțatoare ale cercetării, societăți științifice și biblioteci, au semnat Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis iar organisme din domeniul cercetării și a educației superioare, precum și organe politice din toată lumea, au sprijinit în mod public principiul Accesului Deschis la cercetarea finanțată din fonduri publice.

Au fost compilate următoarele recomandări de către organizatorii Întâlnirii Satelit a IFLA privind Accesul Deschis și a Rolului în Continuă Schimbare a Bibliotecilor, care s-a ținut pe 9 august în Gothenburg:

  • IFLA ar trebui să reducă confuzia în jurul definiției prin referirea explicită la Accesul Deschis în acord cu definirea dată în Declarația de la Berlin iar în relațiile și discuțiile cu organizații precum UN, UNESCO, WHO, WIPO - etc. trebuie să ia o poziție explicită afirmând faptul că Accesul Deschis este necesar pentru a ca biblotecile să-și îndeplinească rolul, pentru ca societățile să se dezvolte, pentru îmbunătățirea sănătății la nivel global și a bunăstării umane.
  • IFLA ar trebui să lucreze cu organizații cheie care se focalizează explicit pe Accesul Deschis și să lucreze în parteneriat ori să acorde sprijin inițiativelor și cu serviciile finanțate la nivelul comunităților care sunt concentrate pe Accesul Deschis pentru a pregăti o declarație comună împreună cu OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association). IFLA ar trebui să sprijine toate eforturile de dezvoltare a unor modele de afaceri durabile pentru publicarea cu Acces Deschis.
  • IFLA ar trebui să-și încurajeze asociațiile și instituțiile membre pentru a construi capacitățile și pentru a se angaja în activități care promovează Accesul Deschis, să-și angajeze secțiunile relevante, comitetele etc. în a face foarte vizibilă problema Accesului Deschis în activitățile proprii și pentru a face disponibile publicațiile IFLA în regim de Acces Deschis.
Add a comment

Subcategorii

Aici veți putea găsi toate documentele oficiale care au fost emise de autoritățile românești, europene și internaționale.

Studii privind Accesul Deschis.
Cronica evenimentelor ce privesc promovarea Accesului Deschis.
Activități de promovvare și de sprijinire a Accesului Deschis.

Această categorie este dedicată tuturor resurselor care evidențiază mecanisme de recompensare pentru cei care promovează și care operează cu Accesul Deschis.