reprezentare logo Kosson

Acces Deschis (OA)

Promovarea Accesului Deschis în România

Image 

Dacă tu ai un măr şi eu am un măr şi vom schimba merele între noi, atunci amândoi vom avea fiecare tot câte un măr. Dar dacă tu ai o idee şi eu am o idee şi schimbăm ideile, atunci fiecare dintre noi va avea câte două idei.

(George Bernard Shaw)

Accesul Deschis este despre valorificare şi acces integral la cunoaştere. Într-o lume a explorării ştiinţifice în care aportul de cunoaştere a crescut exponenţial, bugetele şi resursele instituţiilor care în mod tradiţional asigură accesul la resursele informaţionale s-au diminuat continuu. Centrele documentare, bibliotecile şi alte instituţii specializate au recurs la o selecţie dură a abonamentelor sau au stabilit consorţii de achiziţii prin intermediul cărora se pot negocia avantajos abonamentele cu marii furnizori de pe piaţă sau cu reţelele dedicate de distribuţie.

Între timp ceva foarte important s-a întâmplat odată cu apariţia şi evoluţia Internetului: s-a dezvoltat un nou mediu de diseminare ubicuu capabil să asigure un canal de difuzare a informaţiei şi a datelor scurtând timpii de acces şi prelucrare.

Add a comment

Steagul Braziliei

Stimaţi colegi,

Încă o dată este nevoie de aportul românesc la un proiect brazilian privind adoptarea modelului accesului deschis (open access) în colectarea, depozitarea şi diseminarea rezultatelor din domeniul cercetării.

La data de 23 mai 2007, Rodrigo Rollemberg, membru al Camerei Reprezentanţilor din Brazilia a propus Proiectul de Lege Nr. 1120 din 2007 privitor la diseminarea rezultatelor de cercetare din domeniul tehnico-ştiinţific al Braziliei.

Add a comment

 

Image 
This is the title for the article published for the Romanian community.

I've analyzed the Communication from the Commission and the overview seems to mark a supportive standpoint as the text draws some promising conclusions and designs future actions in relation with open access.

In spite of the layer of indecision that transpires, Commission draws a line of support for open access through the voice of commissioner Viviane Reding.Add a comment

O introducere foarte scurtă la Accesul Deschis
de Peter Suber


Literatura cu acces deschis (OA) este digitală, online, fără taxe şi liberă de mare parte din drepturile de autor şi restricţiile de licenţiere. Ceea ce o face posibilă este internetul şi acordul autorului sau al titularului dreptului de autor.

În cele mai multe domenii, revistele ştiinţifice nu-şi plătesc autorii, care pot consimţi la Accesul Deschis fără a pierde venitul. În acest sens, oamenii de ştiinţă şi cercetătorii sunt foarte diferit situaţi faţă de muzicieni şi producătorii de film, iar controversele privind AD referitor la muzică şi filme nu se potrivesc literaturii din domeniul cercetării.

AD este compatibil pe de-a întregul cu peer review-ul iar toate iniţiativele principale AD pentru literatura ştiinţifică şi de cercetare insistă asupra importanţei sale. Aşa cum autorii articolelor de revistă îşi donează munca, la fel fac şi majoritatea editorilor revistelor şi referenzii participanţi în procesul de peer review.


Add a comment
Stimaţi colegi,

PetitiaDupă succesul petiţiei europene, iniţiativa americană se doreşte a continua şi a construi un momentum la nivel global pentru accesul deschis.
Mulţumesc încă o dată pentru semnăturile dumneavoastră şi vă invit să sprijiniţi iniţiativa americană după cum foarte mulţi intre cercetătorii şi mediile academice americane au sprijinit iniţiativa europeană.Fotografia prezentată face parte dintr-o prezentare foarte interesantă intitulată "The voice of the research community" şi accesibilă la http://www.arl.org/sparc/advocacy/europe/
Eticheta "România" a separatorului din dosar este vocea dumneavoastră stimaţi colegi. Felicitări !
Add a comment
CE 
 
Stimaţi colegi,
 
 Vă invitam acum câteva săptămâni în urmă să vă alăturaţi eforturilor cercetătorilor din spaţiul european şi nu numai în strângerea unui număr cât mai mare de semnături, care să constituie girul voinţei în adoptarea mandatului open-acces. La momentul redactării acestui studiu sunt convins că şi prin eforturile dumneavoastră Comisia Europeană a luat în consideraţie studiul şi chiar a dat încurajări în experimentarea şi schimbul de bune practici privind noile modele de acces şi diseminare a informaţiilor rezultate din sfera cercetării ştiinţifice şi nu numai. Vă felicit şi vă invit să parcurgem următorul studiu împreună.
 
Comunicat al Comisiei către Parlamentul European, Consiliul şi Comitetul Economic şi Social European  
Privind Informaţia Ştiinţifică în Era Digitală: Acces, Diseminare şi Conservare

Bruxel, 14.2.2007
COM(2007)56 finală


Comunicarea îşi are două izvoare politice:
  • i2010 digital libraries initiative şi
  • Community policy on research
Add a comment

Declaraţia IFLA privind Accesul Deschis la documentele de cercetare şi literatura ştiinţifică

IFLA (the International Federation of Library Associations and Institutions) se angajează să asigure cel mai larg posibil acces la informaţie pentru toţi oamenii în acord cu principiile exprimate în Declaraţia de la Glasgow privind Bibliotecile, Serviciile de Informare şi Libertatea Intelectuală.

IFLA recunoaşte că descoperirile, controversele, elaborarea şi aplicarea cercetării în toate domeniile vor mări progresul, durabilitatea şi bunăstarea oamenilor. Literatura ştiinţifică cu peer review constituie un element vital în procesul ştiinţific şi de cercetare. Este sprijinită de o serie de documente de cercetare care includ preprinturile, rapoartele tehnice şi înregistrările datelor de cercetare.

Add a comment
Recomandarile catre Comisia Europeana

Stimaţi colegi,

Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in EuropeNu am dorit să trec mai departe fără a pune la dispoziţia dumneavoastă esenţa raportului final al Studiului privind evoluţia tehnică şi economică a pieţei publicaţiilor ştiinţifice din Europa.

Recomandările acestui studiu stau la baza a mai multor activităţi şi dezvoltări care privesc domeniul practic al ştiinţelor informării şi în special al managementului informaţional prin prisma adoptării modelului open access (acces deschis).

Îmi doresc tare mult ca aceste recomandări, care au stat şi la baza petiţiei pe care mulţi dintre dumneavoastră au semnat-o la http://www.ec-petition.eu/ să reuşească în a vă aduce lămuriri privind mişcarea open acces în Europa şi continentul american , de fapt motivarea acestei mişcări.

Add a comment
Image

Mareste

Pledoarie pentru creşterea economică bazată pe cunoaştere

Una dintre direcţiile strategice ale Uniunii Europene este „competitivitatea economiei” europene iar aceasta nu se poate realiza decât pe o „economie bazată pe cunoaştere” (pentru mai multe documente oficiale, va rog să consultaţi Key Documents la adresa http://ec.europa.eu/growthandjobs/key/index_en.htm).
Astfel, s-a ajuns la concluzia că modalităţile actuale de diseminare a rezultatelor cercetării prin intermediul articolelor publicate în revistele de specialitate impun anumite bariere peste care bugetele din ce în ce mai reduse ale structurilor info-documentare nu le mai pot depăşi fără a face rabat de la aportul calitativ a multora dintre sursele pe care un plan de dezvoltare a colecţiilor în acord cu cererile utilizatorilor, l-ar impune.
Astfel, în completarea unui accentuat „clivaj digital” pe care Uniunea Europeană încearcă să-l acopere prin măsuri specifice, a apărut şi necesitate de a constitui instrumente, reţele, servicii care să fie puse în slujba diseminării eficiente a rezultatelor programelor de cercetare finanţate din bani publici.
În continuare, vom prezenta trei momente importante în istoria mişcării Open Access.
Add a comment

ImageEste accesul online liber, imediat şi permanent la textul întreg al articolelor de cercetare pentru oricine în toată reţeaua globală.

Există două căi către OA:

  1. calea de aur” a publicării revistelor în regim OA, care prevede ca revistele să furnizeze acces deschis către articolele lor (fie prin taxarea instituţiei-autor pentru articolele ieşite prin publicare/referenţiere în loc de a taxa instituţia-utilizator pentru accesul la articolele intrate ori, pur şi simplu punerea la dispoziţia tuturor a ediţiei online);

  2. calea verde” a auto-arhivării se întâmplă atunci când autorii asigură accesul liber la propriile articole1 publicate punând la dispoziţie propriile eprint-uri pentru toată lumea.


Cele două căi nu trebuie confundate sau amestecate; acestea sunt complementare. Auto-arhivarea nu este echivalentă auto-publicării şi nici nu se referă la publicarea fără un control al calităţii informaţiei (peer review) şi nici nu este destinată autorilor care doresc să fie recompensaţi pecuniar pentru cărţile sau articolele din jurnale. Auto-arhivarea OA se adresează cercetării care trece prin peer review şi care are scopul de a crea un efect în domeniul de cercetare mai degrabă decât obţinerea de beneficii financiare.

[http://www.eprints.org/openaccess/]

1Auto-arhivarea înseamnă depozitarea unui document digital pe un site accesibil public de preferat o Arhivă de Eprinturi compatibilă OAI (Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Depozitarea implică o simplă interfaţă web prin care depozitarul introduce metadatele (data, nume-autor, titlu, numele revistei, etc.) şi apoi ataşează documentul.

Add a comment

Subcategorii

Aici veți putea găsi toate documentele oficiale care au fost emise de autoritățile românești, europene și internaționale.

Studii privind Accesul Deschis.
Cronica evenimentelor ce privesc promovarea Accesului Deschis.
Activități de promovvare și de sprijinire a Accesului Deschis.

Această categorie este dedicată tuturor resurselor care evidențiază mecanisme de recompensare pentru cei care promovează și care operează cu Accesul Deschis.