reprezentare logo Kosson

S.O.S

Dragi colegi,

Aici veți putea semnala situațiile anormale prin care din diferite motive instituțiile în cadrul cărora activați le traversează. Orice material care conține acuzații nefondate, injurii sau atacuri la persoane sau instituții vor fi retrase imediat și fără drept de apel. Folosiți acest spațiu cu înțelepciune și nu pentru a iniția procese de intenție. Dorim ca acest loc să nu aibă prea mult conținut! Nicio abatere de la conduita verbală în cazul comentariilor nu va fi tolerată. Doar prin calm și analiză a faptelor se poate ajunge la concluzii utile.
Responsabilitatea conținutului materialelor postate se declină sursei de unde au fost preluate. Mulțumiri.

Comunicat de presă

Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României îşi exprimă profundul dezacord faţă de prevederile abuzive ale H.G. nr. 862 din 6 noiembrie 2013, prin care doar două treimi din clădirea construită exclusiv pentru Biblioteca Naţională a României intră în administrarea acesteia, cealaltă treime intrând în administrarea şi folosinţa Ministerului Culturii.

Calitatea de administrator al unei părţi din clădirea bibliotecii, conferită Ministerului Culturii, îi va da acestuia dreptul de a utiliza spaţiile bibliotecii în orice alte scopuri decât cele stabilite prin proiectul de construcţie, deturnând astfel destinaţia clădirii şi, implicit, fondurile obţinute exclusiv pentru construcţia Bibliotecii Naţionale a României, prin Acordul-Cadru de împrumut din 4 mai 2007, încheiat între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 933/7 din august 2007

Prin H.G. nr. 862/6 noiembrie 2013, o parte din spaţiile destinate sălilor de lectură, depozitelor, serviciilor tehnice, birourilor, precum şi spaţiile destinate evenimentelor culturale, ştiinţifice, educaţionale şi profesionale, inclusiv spaţii destinate cititorilor trec în administrarea Ministerului Culturii, punând biblioteca în imposibilitatea exercitării funcţiilor sale naţionale cu care a fost învestită prin Legea Bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările ulterioare.

Add a comment

Prin Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea Legii Educaţiei din data de 23 decembrie 2013, la penultimul punct se vorbeşte despre „reglementarea statutului Bibliotecii Pedagogice Naţionale I.C. Petrescu care devine secţie a Bibliotecii Centrale Universitare”. Acest lucru, care motivează ordonanţa, se datorează faptului că imobilul în care biblioteca funcţionează a fost retrocedat, iar instituţia „se află într-un mare pericol de a pierde fondul de cărţi şi locurile de muncă ale salariaţilor”.

Prin această Ordonanţă de Urgenţă, de fapt, se desfiinţează cea mai importantă bibliotecă pedagogică românească, iar consecinţele pentru învăţământul românesc sunt dezastruoase.

De curând, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C.Petrescu” a sărbătorit 133 de ani de existenţă. De la 1880, data înfiinţării sale, şi până astăzi, biblioteca şi-a dezvoltat colecţiile în domeniul ştiinţelor educaţiei, cuprinzând întreaga literatură pedagogică naţională şi o valoroasă literatură străină. În colecţiile sale se află bibliotecile unor prestigioase instituţii din trecut ca Şcoala Normală Superioară, Seminarul Pedagogic Universitar, Casa Şcoalelor, fonduri provenite din bibliotecile lui Alexandru Odobescu şi Titu Maiorescu sau din acelea ale unor renumiţi pedagogi români ca I. Zalomit, Onisifor Ghibu, I.C. Petrescu etc.

În întreaga sa istorie, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” a sprijinit necontenit formarea şi perfecţionarea profesorilor din învăţământul gimnazial şi liceal. Păstrând proporţiile, această bibliotecă este tot atât de importantă pentru ţara noastră ca şi Biblioteca Academiei Române.

Ceea ce sporeşte dramatismul acestui act necugetat este faptul că Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti nu poate prelua mai mult de 50.000 de volume din cele 450.000 câte deţine în prezent Biblioteca Pedagogică Naţională, datorită spaţiului insuficient de depozitare de care dispune astăzi această instituţie, fără a mai ţine seama că ea însăşi are nevoie de un spaţiu de creştere pentru achiziţiile viitoare. Ce se întâmplă cu restul de 400.000 de volume? Nimeni nu a realizat un studiu de impact al acestui demers. Nimeni nu a analizat la BCU Bucureşti spaţiile pentru a vedea dacă colecţiile Bibliotecii Pedagogice îşi găsesc loc în această bibliotecă. Se uită apoi şi faptul că BCU este o bibliotecă universitară cu o anumită destinaţie şi cu o anumită structură a colecţiilor, ca şi în alte state europene.

ProtestBNP01 ProtestBNP02

Add a comment

OPRIŢI DESTRĂMAREA ARHIVELOR NAŢIONALE!

Federaţia Arhiviştilor din România condamnă cu vehemenţă noua tentativă a Comisiei pentru Cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor de a deposeda Arhivele Naţionale de un fond istoric de valoare excepţională, creat de-a lungul veacurilor de instituţiile bisericeşti din ţara noastră.

Printr-o procedură confuză – respingând iniţial proiectul de retrocedare a arhivelor bisericeşti, apoi promovându-l ca amendament în alt proiect, în aceeaşi şedinţă – Comisia a înaintat dezbaterii şi votului în plen de luni 24 octombrie a.c. un proiect de modificare a Legii Arhivelor în regim de urgenţă, care aduce prejudicii incalculabile ştiinţei, culturii şi prestigiului statului român, precum şi unor interese private ale cetăţenilor. Add a comment

Directorul General al UNESCO, Irina Bokova a lansat astăzi un apel privind protejarea patrimoniului cultural și respectarea libertății de expresie în Egipt.
„Compasiunea mea se îndreaptă în primul rând către victimile mișcării civile și familiilor acestora” a spus Irina Bokova deplângând moartea celor 190 de oameni în timpul protestelor.

Directorul General a făcut apel la toate părțile de a proteja patrimoniul cultural egiptean, un simbol al identității țării și de a respecta libertatea de expresie, un pilon al democrației. Chiar dacă situația din Egipt evoluează rapid, rapoartele privind aceste două domenii sunt cauza unei îngrijorări profunde, a spus Directorul General.

„Patrimoniul cultural egiptean, monumente și artefacte deopotrivă, e parte a moștenirii ancestrale a umanității transmisă nouă de-a lungul evurilor” a spus dânsa. „Valoarea celor 120.000 de exponate din Muzeul Egiptului din Cairo este inestimabilă, nu numai în termenii științifici sau financiari, ci pentru că reprezintă identitatea culturală a poporului egiptean. Dovada este că sute de cetățeni au format spontan lanțuri umane în jurul muzeului pentru a-l proteja. Vă solicit solemn să luați toate măsurile necesare pentru a păzi comorile Egiptului în Cairo, Luxor și toate celelalte siteuri culturale și istorice din restul țării.”

 

Add a comment

 SCRISOARE DESCHISĂ MINISTRULUI CULTURII

14 noiembrie 2013

Domnului prof.univ. dr. Daniel Constantin BARBU
Ministrul Culturii

Domnule Ministru,
Comitetul Naţional Român ICOMOS, constituit exclusiv din specialişti în domeniul patrimoniului construit, parte a ICOMOS - organizaţie de expertiză a UNESCO
prevăzută în textul Convenţiei Patrimoniului Mondial UNESCO - a luat cunoştinţă cu îngrijorare de felul în care este gândită trecerea atribuţiilor Direcţiilor de cultură
la Consiliile Judeţene în cadrul procesului de descentralizare iniţiat de Guvernul României, proces ce face obiectul unui proiect de lege aflat pe masa executivului
în vederea asumării răspunderii.

În cursul zilei de 13.11.2013 în cadrul Consiliului Director al ICOMOS România am analizat propunerile de descentralizare în domeniul patrimoniului anunţate pe siteul
MDRAP şi de către domnul Ministru Liviu Nicolae Dragnea. Am constatat că, în forma în care este proiectată, descentralizarea în domeniul patrimoniului va da în fapt o lovitură mortală capacităţii de ocrotire a patrimoniului cultural naţional decătre Statul Român, ca stat naţional şi unitar.

Nu este o afirmaţie bombastică, o explicăm în cele ce urmează:
Având în vedere numărul redus de funcţionari calificaţi şi de specialişti şi experţi implicaţi în activitatea de avizare şi decizie în protejarea patrimoniului cultural, din care doar un număr încă şi mai redus se găsesc în provincie, preluarea atribuţiilor MC va însemna de fapt o deprofesionalizare şi dezorganizare a activităţii de avizare, fără măcar a permite fundamentarea obiectivă a soluţiilor tehnice prin mecanisme de supervizare ştiinţifică.

Add a comment

Sindicatul Naţional al Arhivelor „Fiat Justitia", luând notă de votul favorabil dat în şedinţa din 8 noiembrie 2011, de către Camera Deputaţilor pentru modificarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, doreşte să aducă la cunoştinţa Preşedenţiei României şi a Curţii Constituţionale prezentul protest prin care analizează implicaţiile aprobării acestei legi.

În fapt, Camera Deputaţilor a adoptat două articole (vizând modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996), care sunt nu numai împotriva instituţiei ce protejează patrimoniul arhivistic naţional, dar, prin formularea lor, produc confuzie asupra conţinutului întregii legi a Arhivelor Naţionale.

Astfel, art. 19 a fost modificat, aşa încât a primit următorul cuprins: „Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei odată intrate, potrivit legii, în depozitele Arhivelor Nationale şi/sau ale direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, nu mai pot fi retrase din administrarea acestora, cu excepţia celor predate în custodie sau preluate în mod abuziv", iar după art. 19, s-a introdus un nou articol, 191, cu următorul conţinut: „Cererea de revendicare se va depune la Arhivele Naţionale sau la direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale. Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile. Hotărârea poate fi atacată, după caz, în termen de 15 zile de la comunicare la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi avea sediul arhiva". Add a comment

{jcomments on}

Dragi colegi,{sharethis}

În anul 2000, Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa primea din partea Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România premiul pentru cea mai bună bibliotecă publică din ţară. Astăzi, la doar un deceniu, este în pragul unei catastrofe. Iată câțiva dintre indicatorii dezastrului:

a.) În urma concedierilor din vara acestui an, instituția, care avea 104 angajaţi, a rămas cu doar 50. Dintre aceștia numai 39 sunt bibliotecari, în condiţiile în care, conform legii, la o populaţie a judeţului Constanţa de 722.360 locuitori, grupul personalului de specialitate ar trebui să fie calibrat între 103 şi 144 de bibliotecari.

b.) Timp de o lună şi jumătate (15 iunie-1 august 2010) biblioteca a fost închisă, colecţiile ei fiind complet inaccesibile publicului, iar alte trei luni (1 mai-15 iunie şi 1 august-15 septembrie) numai jumătate din serviciile pentru utilizatori au putut fi accesate. Cauza? Toți angajații au fost, pe rând, în şomaj tehnic timp de trei luni.

c.) Practic nu există achiziţii de carte în 2010. De-a lungul anului a fost facturat un singur stoc de carte, în valoare de 2.379 lei, care nu a fost însă achitat. Zero în dreptul bugetului pentru cheltuielile de capital.

d.) De la 15 septembrie a.c. programul cu publicul al bibliotecii s-a redus la doar 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână.

e.) De la 1 octombrie a.c. personalul bibliotecii nu a mai fost plătit, deşi activitatea în bibliotecă s-a desfăşurat normal. Speranțe de plată? Nule. Bugetul alocat pentru salarii a fost cheltuit, iar rectificări pentru salarii sunt excluse. Add a comment

 

EEBK-logo-GreekLISAsoc

Societatea grecească trece printr-o criză socio-economică profundă pe care cu toții o trăim zi de zi. O contragreutate la această criză, precum în oricare societate sunt educația și cultura.

 

Sunt semne care privesc închiderea și fuzionarea bibliotecilor publice din Grecia. Aceste instituții există de multe decenii servind comunitățile locale, care oferă servicii tuturor cetățenilor indiferent de vârstă, nivel de educație, sex, rasă sau convingeri religioase.

 

Asociația bibliotecarilor și specialiștilor din științele informării (EEBEP), vă invită ca și cetățeni ai Greciei, Europei și ai întregii lumi să fiți semnatarii acestei petiții pentru a ne ajuta să marcăm contribuția importantă și nevoia pentru a ne păstra bibliotecile noastre.

AVAAZ-Greek-Public-Library

Greek Library Assoc Communicate

 

Add a comment

• Nepasarea autoritatilor ingroapa Arhivele Nationale • Pe dealul Copoului, cele mai pretioase documente ale istoriei nationale din ultima jumatate de secol se degradeaza si dispar pe zi ce trece • Manuscrise unicat, pentru care colectionarii impatimiti ar plati milioane de euro, risca sa dispara in urmatorii cinci ani • Cladirea Arhivelor Nationale abia mai sta in picioare, in timp ce la cativa metri mai incolo, in scheletul de beton care trebuia sa fie noul sediu, se adapostesc boschetarii • Din 2008 autoritatile nu au mai alocat nici un leu pentru constructie, preferand, in schimb, sa arunce sute de mii de euro pe distractii cu trupe ieftine si focuri de artificii {sharethis}

Imagini dezolante cu o cladire care se rupe in bucati, frig si mai ales umezeala la tot pasul intr-un loc unde sute de mii de documente, unele de o valoare inestimabila, se deterioreaza pe zi ce trece. Cativa metri mai incolo, un schelet din beton zace de ani buni in paragina, devenind destinatia preferata a boschetarilor din oras. In asemenea hal a ajuns, din cauza nepasarii tuturor factorilor administrativi si politici, atat locali, cat si nationali, din ultimii 20 ani, cea mai veche institutie existenta in Romania: Arhivele Nationale.

Add a comment

Bunǎ! Numele meu e Bogdan si sunt un bibliotecar din judeţul Iaşi.  Din cauza apatiei autoritǎţilor publice, Biblioteca Judeţeanǎ va fi evacuatǎ în curând din sediul curent, care va fi închis.

Pentru a împedica aceastǎ mǎsurǎ, vǎ invit pe voi, oameni din toatǎ lumea cǎrora le pasǎ de soarta bibliotecilor, sǎ mǎ ajutaţi sǎ produc un clip video similar celui fǎcut de Matt Harding (http://www.wherethehellismatt.com/). Vǎ rog sǎ vǎ filmaţi în faţa unui obiectiv reprezentativ pentru localitatea în care sunteţi, ţinând în prim plan o pancartǎ pe care sǎ scrieţi “Biblioteca Județeană Iași merită un sediu”.  Ar fi grozav dacǎ veţi putea spune şi înregistra acest mesaj în limba maternǎ.

Apoi vǎ rog sǎ îmi trimiteţi acest videoclip, numele şi locaţia la adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (sau sǎ-l încǎrcaţi pe un server şi sǎ-mi trimiteţi link-ul).

Vǎ mulţumesc tuturor şi vǎ rog sǎ duceţi vestea mai departe.

Add a comment
Către,

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI (MECTS)
privind problemele acreditării a revistelor ştiinţifice din domeniile umaniste de către
CONSILIUL NAŢIONAL AL CERCATĂRII ŞTIINŢIFICE (CNCS)
conf. Univ. Dr. István Király (V)
U.B.B. Departamentul de Filosofie,
Redactor şef:
PHILOBIBLON
Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities

În această scrisoare deschisă doresc/dorim să facem câteva sesizări şi propuneri argumentate în primul rând cu privire la concepţia şi procedura acreditării de către CNCS a revistelor ştiinţifice din domeniul Ştiinţelor Umaniste din România şi, în al doilea rând, cu privire la mecanicitatea colaborării instituţiei în cauză cu Panelul nr. 5 ( Ştiinţe umaniste) al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), amândouă instituţii aflându-se în subordinea Ministerului Dvs. {sharethis}

* Pentru a fi semnată online: http://www.petitieonline.ro/petitie/scrisoare_deschisa_privind_acreditarea_revistelor_din_stiintele_umaniste-p21559051.html

CNCS este abilitat – printre altele – şi de acreditarea revistelor ştiinţifice din România. Această abilitare este reafirmată şi de către Ordinul Ministrului MECTS cu nr. 4.692 publicat în MO 179 (XXIII) – nr. 540. (http://www.cnatdcu.ro/wp-content/uploads/2011/04/OrdinMECTS4692.pdf). Cum se poate vedea la consultarea lui, acest Ordin nu se referă însă nici la funcţionarea CNCS şi nici nu conţine prevederi exprese privind conceperea criteriilor şi a procedurilor etc. de evaluare şi de acreditare de către CNCS a publicaţiilor în cauză, ci stabileşte criterii detaliate pentru Panelul nr. 5 (Ştiinţe umaniste) al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). Add a comment