reprezentare logo Kosson
Comitetul pentru Standardizare este încântat să anunțe publicarea „Definirii PRESSoo: un model cnceptual pentru informația bibliografică aplicabilă serialelor și altor resurse în continuare”.

PRESSO este o ontologie formalizată proiectată să reprezinte informație bibliografică despre resurse în continuare, mai exact despre seriale (reviste, ziare, etc.). Aceasta este o extensie a modelului FRBROO (Functional Requirements for Bibliographic Records – Object Oriented). FRBROO la rândul ei este o extensie a CIDOC CRM, modelul de referință conceptual pentru informația domeniului patrimoniului cultural.

PRESSOO țintește să ofere răspunsiri la probleme ce țin de aplicarea modelelor familiei FRBR pentru seriale și resurse în continuare.

Definirea PRESSOO a fost aprobată de Comitetul pentru Standardizare și apoi a fost susținută de Comitetul Profesional al IFLA la întâlnirea din 31 martie, 2017.

SURSA: https://www.ifla.org/node/11415