reprezentare logo Kosson

Disclamer

Primul pas catre lărgirea serviciilor şi a nivelului de comunicare a fost făcut: domeniul kosson.ro a fost oficial înregistrat.
După dobândirea unui spaţiu de găzduire kosson.ro îşi va face un scop din construcţia unei comunităţi puternice de specialişti, o comunitate capabilă de a comunica şi a se comunica prin producţiile izvorâte din eforturile comune.
Vă invit pe toţi în viitor la construcţia unei comunităţi unice in scopurile şi caracteristicile sale. Toţi cei care au idei şi simt că ar fi necesar să existe un anumit topic, un anumit serviciu, va rog să nu fiţi rezervaţi şi să trimiteţi toate opiniile la kosson(at)gmail.com
 
Cu bucurie vă invit la un nou model de expresie... 
Add a comment

DISCLAMER

Materialele prezentate in acest site sunt pur informative. Nu ne asumam raspunderea fata de nici un fel de prejudiciu moral sau material ca urmare a oricarei posibile acțiuni directe sau indirecte rezultate din folosirea informațiilor și datelor prezentate de fiecare dintre contribuitori sau de terți în acest website. Aceste termene se extind si asupra programelor software oferite de noi.

www.kosson.ro asigură membrilor săi un statut de confidențialitate si garantează dreptul de autor asupra unuia sau a mai multor opere contribuite de catre membrii săi, considerând afirmațiile membrilor săi ca fiind autentice. În cazul în care unul sau mai mulți membri doresc retragerea operelor personale din cadrul serviciilor oferite, kosson.ro se angajeaza să nu retransmită respectivele lucrări și să respecte termenele și condițiile de publicare stabilite la nivel de site sau prin relație contractuală directă cu autorul.

www.kosson.ro își rezerva dreptul de a păstra în baza de date operele contribuie dacă există un acord cu membrii semnatari în acest sens.

www.kosson.ro nu își asumă responsabilitatea pentru încalcarea de către unul sau mai mulți membri a drepturilor de autor.
Oricând cineva viziteaza acest site web, serverele sunt capabile sa adune anumite informații care ne permit să urmărim anumiți parametri strict în scopul eficientizării livrării serviciilor. Folosim aceste informații pentru a procesa si dezvolta acest site.

www.kosson.ro nu răspunde pentru corectitudinea informațiilor cu caracter personal. Informațiile cu caracter personal sunt publice ramânând la decizia fiecaruia dintre autori și contribuitori gradul de detaliere al acestora.

Membrii www.kosson.ro se angajează să folosească un limbaj adecvat. Orice abatere de la această normă (limbaj vulgar, harțuire, rasism, xenofobie, instigare la acțiuni ce încalcă legile în vigoare) afectează strict numai imaginea membrului semnatar, si nu cea a www.kosson.ro, constituind motiv pentru anularea statutului de membru al www.kosson.ro.

Siteul având conținut de popularizare și informare a publicului, ne declinam răspunderea față de eventualele încălcări ale drepturilor de autor din partea contributorilor.

Vă rugăm să ne aduceți la cunostință orice situație contrară celor mai sus menționate.

Add a comment