reprezentare logo Kosson

Reforma pentru drepturi de autor echilibrate pentru bibliotecile și arhivele din Europa

Echilibrul drepturilor de autor este esențial. Fără acesta vom eșua în sprijinirea așa cum se cuvine a științei, inovării și dezvoltării, fiind înfrânată ambiția unei piețe digitale unice. Dobândindu-l vom cultiva mai bine cunoașterea dincolo de granițe, vom împlini așteptările persoanelor cu dizabilități și ne vom bucura de toate beneficiile erei digitale. Cerem drepturi de autor echilibrate care să slujească acestor scopuri de care fiecare cetățean european va beneficia.

Pledăm pentru:

  1. Excepții armonizate: armonizarea și aplicarea uniformă a excepțiilor de la drepturile de autor în toate statele membre pentru a fi aplicate indiferent de suport sau tehnologie.
  2. Norme deschise: adăugarea unei noi „norme deschise”, o excepție cu o limită deschisă supusă testului celor trei pași pentru a evita situația curentă în care creativitatea europeană și cercetarea nu pot beneficia imediat de inovațiile tehnologice pentru că legislația privind drepturile de autor ține pasul cu greu[1].
  3. Dreptul de împrumut: un „drept de împrumut” implicit pentru biblioteci[2] pentru a include în acest drept de împrumut toate suporturile digitale, incluzând transferul de fișiere digitale pentru o perioadă limitată de timp.
  4. Dreptul de achiziție: costuri rezonabile de achiziție pentru biblioteci și arhive pentru obținerea de licențe de utilizare a oricăror opere protejate prin drepturile de autor, care au fost disponibil comercial.
  5. Dreptul de a exploata: un drept automat pentru a efectua analize computaționale a operelor protejate prin drepturile de autor pentru biblioteci, arhive și utilizatorii acestora ori de câte ori au acces legal la conținut. Aceasta recunoaște faptul că dreptul de a citi include dreptul de a exploata.
  6. Dreptul pentru persoane cu dizabilități: indivizii care au dizabilități cognitive și/sau fizice sunt îndreptățiți în a avea același acces la cunoaștere ca oricine altcineva. În oricare țară, trebuie să li se permită să facă copii sau să li se facă copii în orice format necesar dacă dizabilitatea împiedică accesul. UE și statele membre ar trebui să ratifice de urgență Tratatul WIPO de la Marrakech din 2013, și în special să fie permis transferul de copii accesibile între țări.
  7. Dreptul la excepții statutorii: interzicerea termenilor contractuali și/sau a măsurilor de protecție tehnologică (TPM-uri), care se supraimpun peste excepțile de la drepturile de autor.
  8. Dreptul de utilizare transfrontalier: dreptul bibliotecilor și arhivelor de a partaja resurse și de a le face disponibile, de a comunica, transmite și distribui conținut și de a oferi copii peste granițe în baza excepțiilor de la drepturile de autor.
  9. Digitizarea în masă: Un drept implicit al bibliotecilor, arhivelor și muzeelor pentru a digitiza în masă colecțiile comerciale din domeniul cercetării și pentru a oferi acces online în Uniunea Europeană fără obligația de a plăti deținătorii de drepturi[3].
  10. Termeni standardizați privind drepturile de autor: o armonizare rapidă și completă a perioadei de protecție prin drepturile de autor la nivelul tuturor statelor membre.

Despre LACA

Manifestul de la Londra la fost publicat de Alianța bibliotecilor și arhivelor pentru drepturile de autor - LACA. Găzduită de CILIP - Chartered Institute of Library and Information Professionals, LACA promovează un cadru echilibrat al drepturilor de autor care să respecte deopotrivă drepturile deținătorilor drepturilor de autor și interesele unei societăți libere și democratice. Făcând acestea, accentuăm importanța ca un utilizator al unei biblioteci sau arhive să poată accesa și să poată utiliza rezonabil materialele protejate. Utilizatorii bibliotecilor și ai arhivelor includ toate tipurile de persoane, variind de la cercetători până la membri ai publicului în general.

LACA colaborează strâns cu IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions, LIBER - La Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche și EBLIDA - European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, fiind și un membru al Copyright for Creativity, o inițiativă europeană cu o bază largă din societatea civilă, biblioteci, industrie și creatori, care caută o dezbatere informată privind felul în care drepturile de autor pot sprijini efectiv inovația, accesul și creativitatea.