Tipărire
Părinte: Know-How
Categorie: Tehnologii web
Accesări: 2357

Astăzi a fost lansat Ethereum 2.0, o suită de tehnologii care are la bază componente ce înglobează cele mai recente aplicații criptografice, precum și modul de administrare a datelor folosind suita de protocoale și tehnologii ce formează blockchain-ul. Identificatorul prescurtat pentru Ether este ETH. Vom folosi din acest moment mai departe această prescurtare.

Punctul de start al criptomonedelor se leagă de cercetările din 1991 ale lui Stuart Haber și W. Scott Stornetta, care au căutat o soluție de aplicare a unei mărci temporale pe documentele digitale, care sunt gestionate folosind un lanț de entități digitale conectate capabile să împacheteze documentele. Un an mai târziu, în soluția acestora sunt adăugați arborii Merkel, o aplicație a unui concept care tratează documentele și structurile pe care le formează în funcție de o semnătură digitală rezultată în urma computării conținutului acestora conform unui algoritm ce folosește criptografia. Soluția a fost patentată și a trecut fără implementarea pe scară largă.


În 2004, cercetătorul în domeniul computerelor și activistul în sfera criptografiei Hal Finney introduce un concept foarte important, care a condus la apariția criptomonedelor: Reusable Proof Of Work. Am putea înțelege RpoW (dovada că am făcut un efort ce dovedește interesul meu de a participa la rețea) ca pe un mecanism de acord între doi posibili participanți care întreprind o tranzacție. Să presupunem că cineva dorește să scrie un document într-un lanț de evidență care folosește semnături criptografice și arbori Merkle ce dau structura și creează lanțul (blockchain). Pentru a-i fi permisă scrierea documentului, mai întâi i se va cere să folosească propriul echipament de calcul pentru a rezolva niște calcule speciale (în jargon se numește mining) a căror rezolvare este returnat rețelei, care în schimb îi returna un element digital semnat digital asemănător unui șir alfanumeric rezultat tot dintr-un calcul criptografic. Acel element digital (token) poate fi apoi dat unui alt participant, poate fi tranzacționat, etc.

În 2009, apare Bitcoin-ul, moneda virtuală lansată de Satoshi Nakamoto (persoană neidentificată sau grup dispărute în 2010 fără urmă), care rezolva problema unei evidențe corecte a tranzacțiilor token-ului generat de algoritmului folosit pentru Proof of Work eliminând problema tranzacționării de mai multe ori ale aceluiași număr de „monede”. Rețeaua formată de protocolul Bitcoin folosește nodurile participanților pentru a valida tranzacțiile și pentru a realiza consensul necesar aprobării tranzacțiilor după ce acestea au fost declarate a fi „valide”.

În 2013, Vitalik Buterin, programator și cofondator al Bitcoin Magazine căuta un limbaj cu ajutorul căruia să poată crea aplicații descentralizate folosind rețeaua Bitcoin. Pentru că nu a reușit să atragă consensul comunității Bitcoin, a pornit la crearea unei adevărate platforme pentru computație distribuită bazată pe blockchain. Acest lucru implică faptul că a fost dezvoltat un limbaj de scripting cu ajutorul căruia pot fi scrise ceea ce se numește în sfera Ether „smart contracts” (contracte inteligente).
Care sunt caracteristicile unui contract inteligent:
• sunt distribuite în întreaga rețea replicând-ul în fiecare nod;
• sunt autonome în sensul că sunt de fapt programe care se execută singure respectând condiții și arbori de decizii în funcție de acestea;
• nu pot fi modificate din moment ce au fost create. Pot fi șterse dacă se dorește;
• poate asigura comunicarea și tranzacționarea corectă între două părți care nu se cunosc și nu au încredere una în cealaltă;
• contractele pot fi inspectate, fiind complet transparente.


Ceea ce face ETH diferit de oricare alt protocol blockchain este faptul că întreaga rețea cu toate nodurile participante constituie eșafodajul unei mașini virtuale de calcul distribuit. Acest lucru permite realizarea de aplicații, aplicații descentralizate (Dapps). Una dintre cele mai interesante aplicații este chiar un joc intitulat Cryptokitties – https://www.cryptokitties.co/.

Pagina care răspunde celor curioși ce este Ether, definește stiva tehnologiilor prin următoarea frază cheie:

Ethereum înseamnă accesul deschis la monedă digitală și servicii prietenoase cu datele pentru toată lumea, indiferent de poziție socială sau locație. Este o tehnologie construită de comunitate în spatele criptomonedei Ether (ETH) și a miilor de aplicații pe care le puteți utiliza astăzi.

Astăzi, 1 decembrie 2020 este o zi istorică pentru că astăzi debutează rețeaua de blockchain Ether 2.0 (Serenity). Această trecere va face tranziția de la mecanismul de Proof of Work, la Proof of Stake. Unul din marile beneficii ale acestei noi iterații este o scalabilitate crescută ceea ce va permite realizarea de mai multe tranzacții în aceeași unitate de timp.
Putem spune că în acest moment ne aflăm în faza 0, fază în care este lansat „beacon chain”-ul, mecanism central pentru realizarea lanțurilor de fragmente de date – „shard chain”.
Pentru a porni noua rețea a fost nevoie de realizarea unui contract de depozit de 524.288 ETH. Această sumă a fost strânsă nu fără emoții de la toți participanții care devin și primii validatori ai viitoarei rețele.

Este un moment istoric cu adevărat.

 

Referințe

https://academy.binance.com/en/articles/history-of-blockchain
https://ethereum.org/en/eth2/