Tipărire
Părinte: Know-How
Categorie: Open Web Platform
Accesări: 1323

OWL este un limbaj care are mijloacele expresive să descrie cunoașterea unui anumit segment al realității unui anumit domeniu.

OWL este un limbaj descriptiv pentru exprimarea ontologiilor. Ontologiile sunt vocabulare (un set de enunțuri descriptive precise despre anumite părți ale mediului) organizate formal, care răspund nevoilor unui anumit domeniu, de regulă. Acest limbaj al Web--ului Semantic are capacitatea să reprezinte cunoașterea despre lucruri, grupuri de lucruri și mai ales relațiile care se stabilesc între acestea.

OWL este structurat pe clase, proprietăți, indivizi și valori. Ontologiile OWL sunt considerate în sine a fi documente RDF. OWL face parte din componența Web-ului Semantic: RDF, OWL și SPARQL.

Ce este Web-ul Semantic?

„Web-ul Semantic este webul datelor”.

Denumirile folosite de OWL sunt IRI-uri, adică International Resource Identifiers, care sunt reglementate de RFC 3987, care stabilește corespondențele dintre IRI-uri și URL-uri.

OWL are la bază trei noțiuni de bază: axiome, entități și expresii. Axiomele sunt afirmațiile pe care le face limbajul, entitățile sunt elemente care fac referințp la cele din lumea reală, iar expresiile sunt combinații de entități care formează descrieri mai complexe.

Standardul presupune că pentru a exprima cunoașterea despre o realitate, aceasta trebuie exprimată prin intermediul unor unități de bază cum ar fi propozițiile sau enunțurile foarte simple. Privind astfel, OWL nu este decât o colecție de astfel de propoziții care înpreună exprimă cunoașterea despre ceva. Aceste propoziții sunt axiomele limbajului nostru și se presupune că aceste afirmații sunt adevărate. OWL merge mai departe stabilind relații ale consecințelor enunțurilor. Pe scurt, dacă două sau trei enunțuri sunt adevărate, atunci cel de-al treilea către care conduc este și el adevărat.

În OWL toate părțile constituiente ale unei afirmații sunt considerate a fi entități. De exemplu, în afirmația „Dan și Jan au o mașină”, toate părțile de propoziție sunt considerate a fi entități. Substantivele sunt numite în OWL indivizi, atributele sunt numite clase iar relațiile pe care le stabilesc relații. Relațiile se pot stabil între obiecte sau între obiecte și valorile lor (Dan are 10 ani). Mai sunt anumite proprietăți care sunt adnotări peste o bucată a unei antologii.

Numele entităților se pot combina formând expresii cu ajutorul unor combinatori.

Referințe: