reprezentare logo Kosson

1. Serviciile de informare și de bibliotecă și Internetul

1.1. Serviciile de informare și de bibliotecă sunt instituții vibrante care conectează oamenii cu resursele de informare locale și globale. Acestea oferă acces la idei și opere creative oferind tuturor bogăția expresiei umane și a diversității culturale.

1.2. Internetul permite indivizilor și comunităților din întreaga lume, fie că sunt în cele mai mici și mai îndepărtate sate, fie în cele mai mari orașe, să beneficieze de tratament echitabil privind accesul la informație pentru a sprijini dezvoltarea personală, educație, creștere culurală, activitate economică, acces la guvernare și alte servicii, precum și o participare informată de cetățeni activi într-o societate democratică. În același timp, Internetul creează oportunități pentru ca toată lumea să-și împărtășească ideile, preocupările și cultura cu întreaga lume.

1.3. Serviciile de informare și de bibliotecă ar trebui să constituie portaluri de bază pentru Internet prin propriile resurse și servicii. Rolul acestora este de a acționa ca puncte de acces care oferă oportunități, îndrumare și suport, ajutând în același timp la depășirea barierelor create de diferențele privind resursele, tehnologia și calificările.

2. Libertatea de acces la informație și libertatea de expresie sunt esențiale pentru egalitate, înțelegere universală și pace.

Astfel, IFLA declară că:

2.1. Libertatea de acces la informație și libertatea de expresie indiferent de format sau frontiere constituie o responsabilitate centrală a profesiei bibliotecare și de informare.

2.2. Prevederea la acces neîngrădit la Internet prin serviciile de bibliotecă și de informare formează un element vital al dreptului la libertatea de a accesa informația și al libertății de exprimare, sprijinind comunitățile și indivizii în dobândirea libertății, prosperității și dezvoltării.

2.3. Accesul la Internet și la resursele sale ar trebui să fie în acord cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, în special articolul 19: Oricine are dreptul la libertatea de opinie și expresie; acest drept include libertatea de a exprima opinii fără obstrucționare și pentru a căuta, primi și transmite informații și idei prin orice media indiferent de frontiere.

2.4. Barierele în fluxul informației ar trebui eliminate, mai ales cele care împiedică indivizii din a obține și oportunitățile care vor îmbunătăți calitatea propriilor vieți, fapt care rezultă în inegalitate și sărăcie. Un Internet deschis este esențial iar accesul la informație și la libertatea de expresie nu ar trebui să fie subiectul niciunei cenzuri ideologice, politice sau religioase și nici să nu fie limitat de bariere tehnologice.

3. Rolul și responsabilitatea serviciilor de bibliotecă și de informare

Serviciile de bibliotecă și de informare au un rol vital în asigurarea libertății de acces la informație și la libertatea de expresie, având o responsabilitate pentru:

  • deservirea tuturor membrilor comunității indiferent de vârstă, rasă, naționalitate, religie, cultură, afiliere politică, abilități fizice sau mentale, orientare sexuală sau de gen au orice alt statut
  • oferirea de acces la Internet într-un mediu corespunzător pentru toți utilizatorii
  • sprijinirea utilizatorilor incluzând copii și tinerii pentru a asigura necesarul de competențe media și de cultură informațională necesare pentru a folosi resursele alese liber, cu încredere și autonom
  • sprijinirea dreptului utilizatorilor pentru a căuta și partaja informația
  • străduința pentru a asigura viața privată a propriilor utilizatori și pentru confidențialitatea resurselor și serviciilor
  • intermedierea și promovarea creativității intelectuale, culturale și economice prin accesul la Internet, la resursele și serviciile pe care le oferă

4. Implementarea manifestului

4.1. IFLA încurajează toate guvernele să sprijine un acces neîngrădit la informațiile accesiblile și la libertatea de expresie a Internetului pentru a asigura deschiderea și transparența opunându-se tentativelor de cenzură sau împiedicare a accesului și pentru a asigura că supravegherea și colectarea datelor sunt demonstrabile pin punct de vedere legal, sunt necesare și proporționate.

4.2 IFLA face apel la serviciile de bibliotecă și de informare pentru a lucra cu statele, guvernele sau organismele religioase sau civile pentru a dezvolta politici strategice și planuri pentru a sprijini și implementa principiile exprimate în acest manifest prin dezvoltarea accesului public la Internet în biblioteci și prin serviciile de informare din întreaga lume, dar mai ales în țările în curs de dezvoltare.

Andosat de Consiliul de Conducere al IFLA, August 2014

[ textul original accesibil de la IFLA ]