Tipărire
Părinte: Prezervare Digitală
Categorie: Modele, standarde, recomandări
Accesări: 911

traducere de Constantinescu Nicolaie după http://dublincore.org/documents/abstract-model/, iulie 2018. Descarcă-l: default Dublin Core Metadata Initiative Abstract Model (122 KB)

  
Creator: Andy Powell
  Eduserv Foundation, UK
Creator: Mikael Nilsson
  KMR Group, CID, NADA, KTH (Royal Institute of Technology), Sweden
Creator: Ambjörn Naeve
  KMR Group, CID, NADA, KTH (Royal Institute of Technology), Sweden
Creator: Pete Johnston
  Eduserv Foundation, UK
Creator: Thomas Baker
  DCMI
Data publicării: 2007-06-04
Identificator: http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/
Înlocuiește: http://dublincore.org/documents/2005/03/07/abstract-model/
Înlocuiește: http://dublincore.org/documents/2007/04/02/abstract-model/
Este înlocuit de: Not applicable
Ultima versiune: http://dublincore.org/documents/abstract-model/
Starea documentului: Aceasta este o Recomandare DCMI
Descrierea documentului: Acest document descrie un model abstract pentru metadatele Dublin Core.

1. Introducere

Acest document specifică un model abstract pentru metadatele Dublin Core. Scopul principal al acestui document este de a specifica componentele și constructele utilizate în metadatele Dublin Core. Definește natura componentelor utilizate și descrie modul în care acele componente sunt combinate pentru a crea structuri informaționale. Acesta oferă un model informațional care este independent de orice sintaxă de codare specială. Un astfel de model informațional ne permite să înțelegem mai bine tipurile de descrieri pe care le codificăm și facilitează dezvoltarea unor mai bune corelări și traduceri de sintaxă încrucișată.

Acest document vizează în primul rând dezvoltatorii de aplicații software care folosesc metadatele Dublin Core, persoanele implicate în elaborarea de noi instrucțiuni de codificare a sintaxelor pentru metadatele Dublin Core și pentru cei care dezvoltă profiluri de metadate pentru aplicații bazate pe vocabularele DCMI sau alte vocabulare compatibile.

Modelul abstract DCMI se bazează pe activitatea desfășurată de consorțiul World Wide Web Consortium (W3C) privind Resource Description Framework (RDF) [RDF, RDFS]. Utilizarea conceptelor din RDF este rezumată mai jos în Secțiunea 5.

Modelul abstract DCMI este reprezentat aici folosind diagrame de clasă UML [UML]. Cititorii care nu sunt familiarizați cu diagramele de clasă UML ar trebui să rețină că liniile care se termină într-o săgeată bloc trebuie citite ca fiind „este” sau „este o” (de exemplu, „o valoare este o resursă”) și că liniile care încep cu un bloc diamant trebuie citite „conține un” sau „are un” (de exemplu, „o declarație conține un URI de proprietate”). Alte relații sunt etichetate corespunzător. În acest document, cuvintele și expresiile redactate în cursive sunt definite în Secțiunea 7, Terminologie.

2. Modelul Abstract al DCMI

2.1 Modelul resurselor DCMI

Modelul abstract al resurselor explicat prin descrieri este după cum urmează:

DCMI resource model

2.2 Modelul setului descrierilor în DCMI

Modelul abstract al seturilor de descriere pentru metadatele DC este după cum urmează:

DCMI description set model

2.3 Modelul pentru un vocabular DCMI

Modelul abstract al vocabularelor utilizate în descrierile metadatelor DC este după cum urmează:

A se nota faptul că termenul de „vocabular” este utilizat aici pentru a indica strict un set de termeni, un set în care membrii sunt proprietăți (elemente), clase, scheme de codare a vocabularului și/sau scheme de codare a sintaxei.

DCMI VocabularyModel

2.4 Note

O serie de lucruri despre model merită notate:

3. Descrieri, seturi de descriere și înregistrări

Modelul abstract prezentat mai sus indică faptul că fiecare descriere de metadate DC descrie o resursă și numai una. Acest principiu este cunoscut ca unu-la-unu.

Totuși, aplicațiile care folosesc metadate au tendința de a se baza pe seturi de descrieri grupate liber (acolo unde resursele descrise, de regulă sunt într-o relație), cunoscute aici ca seturi de descriere. De exemplu, un set de descriere poate să fie constituit din descrierea unui tablou și a autorului acestuia. Mai mult, de cele mai multe ori un set de descriere va conține și o descriere a setului de descriere (cunoscut uneori ca „metadate administrative” sau „meta-metadate”).

Seturile descriptive sunt instanțiate, de exemplu în scopul de a face schimb de date între aplicațiile software sub formă de înregistrări de metadate respectând ghidurile de codate DCMI (de exemplu, meta tagurile XHTML, XML și RDF/XML) [DCMI-ENCODINGS].

4. Valorile

O valoare de metadate DC poate fi o entitate fizică, digitală sau conceptuală sau un literal asociat cu o proprietate atunci când o pereche proprietate/valoare este folosită pentru a descrie o resursă. De exemplu, o valoare asociată cu proprietatea Creator din Dublin Core este o persoană, o organizație sau un serviciu - o entitate fizică. o valoare asociată cu proprietatea Dată (Date) a Dublin Core este un punct în timp (sau un interval) - o entitate conceptuală. O valoare asociată cu proprietatea Areal (Coverage) din Dublin Core este o regiune geografică sau o țară - o entitate fizică. O valoare asociată cu proprietatea Subiect (Subject) din Dublin Core este un concept (o entitate conceptuală) sau un obiect fizic (o entitate fizică). O valoare asociată cu proprietatea nume (name) din schema FOAF este un literal. Fiecare dintre aceste entități sunt câte o resursă.

5. Semanticile Modelului Abstract DCMI

Trebuie notat faptul că această Recomandare nu definește explicit o semantică formală pentru Modelul Abstract DCMI. Intenția este ca semnaticile formale să fie definite prin referință către semanticile RDF și Schema RDF așa cum este definit în [RDFMT]. Echivalențele dintre unele noțiuni în Modelul Abstract al DCMI și notațiile corespondente din RDF sunt introduse în următorul tabel:

Modelul Abstract DCMIRDF/RDFS
resource Class: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
property sau element Class: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
class Class: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
syntax encoding scheme Class: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype
relație has domain Property: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#domain
relație has range Property: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#range
relație sub-property of Property: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subPropertyOf
relație sub-class of Property: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
plain value string Plain literal. See: http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/#dfn-plain-literal
typed value string Typed literal. See: http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/#dfn-typed-literal

Tabelul 1 - Semanticile Modelului Abstract DCMI

împreună cu Recomandarea DCMI „Exprimarea Dublin Core folosind Resource Description Framework (RDF)” [DCRDF], aceste echivalențe formează baza semanticilor formale ale Modelului Abstract al DCMI. Totuși, detaliile unei astfel de semantici depășesc sfera acestei Recomandări.

6. Îndrumări de codare

Îndrumările de codare specifice (meta tagurile HTML, XML, RDF/XML, etc.) [DCMI-ENCODINGS] nu trebuie să codeze toate aspectele modelului abstract descris mai sus. Totuși, ar trebui să trimită la Modelul Abstract DCMI unde să indice care părți ale modelului sunt codate și care nu sunt.

Îndrumările de codare ar trebui să indice cum o valoare non-literală ar trebui să fie tratată ca o resursă descrisă printr-o descriere separată în acele cazuri în care o valoare non-literală surogat nu include o
valoare URI.

7. Terminologie

Documentul folosește următorii termeni:

class (http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class)
Este un grup care conține membrii care au atribute, comportamente, relații sau semantici comune; un soi de categorie.
described resource
O resursă care este descrisă printr-o descriere.
described resource URI
Un URI care identifică resursa descrisă.
description
Una sau mai multe declarații despre o resursă unică.
description set
Un set de una sau mai multe descrieri, fiecare dintre acestea descriind o singură resursă.
element (http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property)
Un sinonim pentru proprietate. Ar trebui remarcat faptul că termenul de element este folosit uzual pentru a trimite la o componentă de markup structural din interiorul documentului XML.
has domain (http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#domain)
Este o relație dintre o proprietate și o clasă care indică dacă proprietatea este dintr-o pereche proprietate/valoare, implicând faptul că resursa descrisă este o instanță a acelei clase.
has range (http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#range)
O relație între o proprietate și o clasă care indică dacă proprietatea este parte a unei perechi proprietate/valoare, implicând faptul că valoarea este o instanță a acelei clase.
instance of
O relație între o resursă și o clasă care indică clasa a cărei instanță este resursa.
literal
O entitate care folosește un șir de caractere codate Unicode ca formă lexicală împreună cu un tag de limbă opțional sau un anumit tip de date pentru a indica o resursă (adică „literal” așa cum este definit de RDF [RDF]).
literal value
O valoare care este un literal.
literal value surrogate
O valoare surogat pentru o valoare literală compusă strict dintr-o valoare string (un literal) care codează însăși valoarea).
member of (http://purl.org/dc/dcam/memberOf)
O relație între o resursă și o schemă de codare a unui vocabular care indică faptul că o resursă este membră a unui set.
non-literal value
O valoare care este fizică, digitală sau conceptuală.
non-literal value surrogate
O valoare surogat pentru o valoare non-literală constituită din URI-ul unei proprietăți (un URI care identifică o proprietate), zero sau o valoare URI (un URI care identifică valoarea non-literală asociată proprietății), zero sau un singur URI al unei scheme de codare a unui vocabular (un URI care identifică schema de codare a vocabularului a cărei membru este valoarea) și zero sau mai multe valori string (literale care reprezintă valoarea).
plain value string
O valoare string fără un URI al unei scheme asociate pentru codarea sintaxei.
property (http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property)
Un aspect specific, o caracteristică, un atribut sau o relație folosite pentru a descrie o resursă.
property URI
Un URI care identifică o proprietate unică.
property/value pair
Combinația unei proprietăți cu o valoare folosite pentru a descrie caracteristica unei resurse.
record
Instanțierea unui set de descriere creat respectând unul din ghidurile de codare DCMI (de exemplu, meta tagurile XHTML, XML și RDF/XML).
resource (http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource)
Orice poate fi identificat. Exemplele familiare includ documentele electronice, o imagine, un serviciu (de exemplu, „prognoza meteo a zilei pentru Los Angeles”), și o colecție de alte resurse. Nu toate resursele pot fi „obținute” din rețea; de exemplu, persoanele, corporațiile, conceptele și cărțile dintr-o bibliotecă pot fi considerate resurse, de asemenea.
statement
Instanțierea unei perechi proprietate-valoare constituită din URI-ul unei proprietăți (un URI care identifică o proprietate) și o valoare surogat.
sub-class of (http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf)
O relație între două clase care indică faptul că cele două clase sunt definite în așa fel încât toate resursele care sunt instanțe ale sub-clasei sunt instanțe ale clasei înrudite.
sub-property of (http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#SubPropertyOf).
O relație între două proprietăți care indică faptul că două proprietăți sunt definite în așa fel ca atunci când sub-proprietatea este parte a perechii proprietate/valoare ce descrie o resursă rezultă că resursa este descrisă folosind o a doua pereche proprietate/valoare care este formată din proprietate și valoare.
syntax encoding scheme (http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype)
Un set de string-uri și setul de reguli asociat care descriu o corespondență între acel set de string-uri și un set de resurse. Regulile de stabilire a corespondențelor ar putea defini cum este structurat string-ul (de exemplu Box-ul DCMI) sau pur și simplu ar putea enumera toate string-urile și resursele corespondente (de exemplu ISO 3166).
syntax encoding scheme URI
Un URI care identifică o schemă de codare a sintaxei.
term
O proprietate (element), clasă, schemă de codare a vocabularului sau schemă de codare a sintaxei.
typed value string
O valoare string care are asociat un URI al unei scheme de codare a sintaxei.
URI
Un Uniform Resource Identifier [URI] sau Internationalized Resource Identifier [IRI]. Din perspectiva unui Model Abstract DCMI, echivalența URI-urilor este definită așa cum este în RDF [RDF].
value
Entitatea fizică, entitatea conceptuală sau un literal (o resursă) care este asociată cu o proprietate atunci când este folosită o pereche proprietate-valoare pentru a descrie o resursă.
value URI
Este un URI care identifică valoarea.
value string
Un literal asociat opțional fie cu URI-ul unei scheme de codare a sintaxei sau o valoare string de limbă. În cazul unei valori literale surogat, un string valoare codează valoarea; în cazul unei valori surogat non-literale, un string de valoare reprezintă valoarea.
value string language
Un tag ISO care indică limba string-ului de valoare.
value surrogate
O valoare literală surogat sau o valoare non-literală surogat.
vocabulary
Un set ce conține unul sau mai mulți termeni.
vocabulary encoding scheme (http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme)
Un set enumerat de resurse.
vocabulary encoding scheme URI
Un URI care identifică o schemă de codare a unui vocabular.

Apendix A - Relația cu principiile gramaticale moștenite ale DCMI

Modelul din substratul metadatelor Dublin Core a evoluat față de momentul în care primele reguli formale au fost propuse la finalul anilor 1999. Următorul tabel prezintă în mare echivalențele terminologice între versiunile anterioare ale principiilor gramaticale ale DCMI [DCMI-GRAM-PRIN] și Modelul Abstract DCMI actual.

Principii gramaticale DCMIModel Abstract DCMI
termen de vocabular (vocabulary term) resursă - resource
element property sau element
rafinament al elementului (element refinement) property cu relație către o sub-property of
schema de codare (encoding scheme) syntax encoding scheme sau vocabulary encoding scheme
schema de codare a sintaxei (syntax encoding scheme) syntax encoding scheme
calificator (qualifier) property cu relație către o sub-property of, syntax encoding scheme sau vocabulary encoding scheme
schemă de codare a vocabularului (vocabulary encoding scheme) vocabulary encoding scheme

Tabelul 2 - Principiile gramaticale ale DCMI și Modelul Abstract DCMI

Referințe

[DCMI]
Dublin Core Metadata Initiative
< http://dublincore.org/>

[DCMI-GRAM-PRIN]
DCMI Usage Board. DCMI Grammatical Principles. November 2003.
< http://dublincore.org/usage/documents/principles/>

[DCMI-ENCODINGS]
DCMI Encoding Guidelines
< http://dublincore.org/resources/expressions/>

[DCRDF]
Nilsson, Mikael, Andy Powell, Pete Johnston, and Ambjörn Naeve. Expressing Dublin Core metadata using the Resource Description Framework (RDF). DCMI Proposed Recommendation. April 2007.
< http://dublincore.org/documents/dc-rdf/>

[IRI]
Duerst, M., M. Suignard. RFC 3987: Internationalized Resource Identifiers (IRIs). Internet Engineering Task Force (IETF). January 2005.
< http://www.ietf.org/rfc/rfc3987.txt>

[RDF]
Klyne, Graham and Jeremy Carroll, editors. Resource Description Framework: Concepts and Abstract Syntax. W3C Recommendation. 10 February 2004.
< http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/>

[RDFMT]
Hayes, Patrick, editor. RDF Semantics. W3C Recommendation. 10 February 2004.
< http://www.w3.org/TR/rdf-mt/>

[RDFS]
Brickley, Dan and R.V. Guha, editors. RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema. W3C Recommendation. 10 February 2004.
< http://www.w3.org/TR/rdf-schema/>

[UML]
Booch, Grady, James Rumbaugh and Ivar Jacobson. The Unified Modeling Language User Guide. Addison-Wesley, 1998.

[URI]
Berners-Lee, T., R. Fielding, L. Masinter. RFC 3986: Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax. Internet Engineering Task Force (IETF). January 2005.
< http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt>
Acknowledgements

Mulțumiri lui Dan Brickley, Rachel Heery, Alistair Miles, Sarah Pulis, membrii DC Usage Board și membrilor DCMI Architecture Community pentru comentarii pe versiunile anterioare ale documentului.

Erata din 2007-09-24: A fost corectată o eroare de redactare -- a fost șters un „is” în plus din două instanțe ale lui „which is is”.

Erata din 2013-02-11: URL fix pentru DCMI-GRAM-PRIN.


Dacă nu există alte mențiuni, documentele DCMI sunt licențiate Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. Consultați Notele documentului DCMI pentru mai multe instrucțiuni.

Copyright © 1995-2018 DCMI. Toate drepturile rezervate. Se aplică responsabilitatea DCMI, marca comercială și a serviciilor, folosirea documentului și regulile de licențiere software. Interacțiunile cu acest site respectă declarațiile proprii privind viața privată.

Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) este un proiect în baza ASIS&T—a U.S. 501(c)(3) nonprofit supus Codului Fiscal Intern Statelor Unite ale Americii. Contribuțiile la DCMI prin ASIS&T sunt deductibile din taxe în baza legilor Statelor Unite.
Registrul Dublin Core Metadata este găzduit de Centrul de Cercetare pentru Comunitățile de Cunoaștere de la Universitatea din Tsukuba, Japonia.