reprezentare logo Kosson

Politici și promovare

Promovarea politicilor naționale, internaționale, la nivel asociativ și chiar instituționale - exemple de bune practici pentru biblioteci, arhive, muzee și galerii.

Dezbatere realizată cu sprijinul Universității din București, Facultatea de Litere - Specializarea Științe ale Informării și Documentării, Biblioteca Pedagogică Națională „I.C.Petrescu”, Biblioteca Metropolitană, Asociația Bibliotecarilor din România în cadrul programului de diseminare a proiectului Acces – Formarea profesională continuă, calificare / recalificare garanția succesului pe piața muncii pentru angajați, un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Gaudeamus2013bib 6996 Gaudeamus2013bib 6997 Gaudeamus2013bib 6999 Gaudeamus2013bib 7001 Gaudeamus2013bib 7004 Gaudeamus2013bib 7008 Gaudeamus2013bib 7010

Gaudeamus2013bib 7011 Gaudeamus2013bib 7014 Gaudeamus2013bib 7015

Realizatori: Mirela Nicolae (realizator-coordonator, Radio Romania Cultural) și Mirela Stana (Radio Romania Cultural).

{ogg}biblioteciLaGaudeamus2013part1{/ogg}

Add a comment

Libertatea, prosperitatea şi dezvoltarea societăţii şi a indivizilor sunt valori umane fundamentale. Ele pot fi atinse doar dacă cetăţenii bine informaţi au posibilitatea să îşi exercite drepturile democratice şi să joace un rol activ în societate. Participarea constructivă şi dezvoltarea democaţiei se bazează pe existența unui nivel satisfăcător al educației și pe accesul liber și nelimitat la cunoștințe, idei, cultură şi informații.

Biblioteca publică, poarta locală spre cunoaştere, oferă indivizilor şi grupurilor sociale condiţiile de bază pentru învățarea pe tot parcursul vieții, câștigarea independenței în luarea deciziilor şi dezvoltarea culturală a individului și a grupurilor sociale.

Manifestul acesta proclamă credinţa UNESCO în biblioteca publică ca forţă vie pentru educaţie, cultură şi informare, ca agent esenţial în încurajarea păcii şi bunăstarii spirituale prin intermediul intelectelor bărbaţilor şi femeilor.

De aceea, UNESCO încurajează autoritățile naționale și locale să susțină și să se implice activ în dezvoltarea bibliotecilor publice.

Add a comment