reprezentare logo Kosson

EuropeanaElects

Pe vârful unui Munte de sticla, o prințesă letonă îl așteaptă pe cel suficient de curajos care sa îl urce și să o salveze. În același timp, Castelul de lumina Leton se scufundă atunci când națiunea este oprimată, dar răsare din adâncuri periodic pentru a elibera poporul leton.

Sau altfel spus înțelepciunea pierdută în intunericul războiului și al invaziilor, este reîncredințată poporului leton de catre Castelul de Lumină.BibliotecaNationalaALetonieiPalatulDeCristal
Castelul de Lumină, precum și Muntele de Sticlă - două simboluri relevante ale folclorului leton, sunt astfel reprezentate în mod strălucit în noua clădire a Bibliotecii Naționale a Letoniei, gazda Adunării Generale a Europeana Network Association 2016.

BN LetonaAceastă clădire impresionantă , operă a renumitului arhitect american de origine letonă Gunnar Birkerts, a fost inaugurată la 18 ianuarie 2014, printr-un eveniment simbolic în care mii de oameni au format un lanț uman ( asemănător „Lanțului Baltic” din 1989 ), ce a transportat din mână în mână 2000 de carți din vechea clădire a Bibliotecii Naționale a Letoniei în cea nouă.

Sub cupola acestei frumoase cladiri au debutat în dimineața zilei de 8 noiembrie a.c. lucrările Adunării Generale a Europeana Network 2016 ( Europeana Network AGM 2016 ), lucrări la care au participat 200 delegați din 38 țări ale lumii.

Max Kaiser - președintele Europeana Network Association ( ENA), a deschis lucrările Europeana Network AGM 2016, prezentând o scurtă agendă a celor două zile iar directorul general al Bibliotecii Naționale a Letoniei a prezentat la rândul sau un mesaj de salut participanților.

Tot în deschiderea lucrărilor, Federico Milani - reprezentant al Comisiei Europene în cadrul Directoratului General DG CNECT- G2 Data Applications and creativity, a prezentat concluziile lucrărilor Consiliului având drept tema Europeana. În acest sens :

 • este acordat în continuare tot sprijinul necesar pentru Europeana
 • este recunoscută relevanța și importanța Europeana atât din perspectiva culturală, cât și a inovației digitale la nivel european
 • este actualizată misiunea și prioritatile Europeana și este oferită consilierea strategică și politică necesară
 • sunt identificate provocările și obiectivele ce trebuie urmărite în dezvoltarea Europeana atât de către Europeana, dar și de către Statele Membre și Comisia Europeană

federico milani

Astfel, Federico Milani a reamintit faptul că, până în octombrie 2017, Comisia Europeană trebuie sa efectueze o evaluare a activității Europeana, să ofere o orientare clară și precisă asupra dezvoltării acesteia pe termen mijlociu și lung și să pună la punct noul sistem de finanțare ( combinație între granturi și finanțare publică). De asemenea, CE trebuie sa reînnoiască mandatul Grupului de Experți al Statelor Membre dedicat digitizării și prezervării digitale ( MSEG).

Domnul Milani a reamintit Apelul de propuneri de proiecte lansat recent de CE și dedicat Europeana ( Europeana Generic Services -Thematic collections ), menit să ofere utilizatorilor Europeana noi colecții tematice de interes. În cadrul acestui apel va fi oferită finanțare de 2 milioane EUR ( rata de finantare de 50% ), durata proiectelor va fi de 18 luni iar termenul limita de depunere -15 decembrie 2016.

Prima sesiune a Adunării, sesiunea de lucru a Europeana Network - EUROPEANA NETWORK ASSOCIATION (ENA )GENERAL ASSEMBLY, prezidată de Joke van der Leeuw - Roord a fost destinată dezbaterii și adoptării unor documente importante pentru activitatea Asociației.

Joke van der Leeuw - Roord a menționat metoda de vot utilizată în cadrul acestei întâlniri - prin ridicarea de mâini, procesul de votare urmând a fi completat ulterior de votarea electronică a tuturor documentelor supuse dezbaterii si adoptării de către membrii ENA .

Astfel au fost rând pe rând discutate și adoptate :

 1. Documentul 1 : Minutele Adunarii Generale AGM din 2015
 2. Documentul 2 : Amendamente aduse Statutului ENA
 3. Documentul 3 : Introducere la Amendamentele Statutului ENA ( document adoptat de Consiliul ENA in iunie 2016 la Viena )
 4. Documentul 4 : Raportul financiar al ENA pentru anul 2015
 5. Documentul 5 : Amendamente la Bugetul ENA pentru anul 2016
 6. Documentul 6: Propunerea de Buget al ENA pentru anul 2017
 7. Documentul 7: Raportul de activitate al ENA in anii 2015-2016
 8. Documentul 8 :Plan de activitati al ENA pentru anul 2017

În ceea ce privește principalele amendamente aduse Statutului ENA, ele privesc în mod special reformularea articolului 13 ( Accesul la Întâlnirile ENA și Dreptul de vot) și modificarea articolelor 17.2 și 19.1 în care este stipulată modificarea duratei de activitate a membrilor Consiliului ENA începând cu anul 2018 ( respectiv un mandat de trei ani în loc de doi ani cât este în prezent ).

Modificări au fost aduse și articolului 29.1, privitor la responsabilitatea asumată de Membrii Consiliului ENA.

Bugetul ENA pentru anul 2015 (buget provenit din finanțarea acordată Europeana în cadrul proiectelor Europeana v3 and Europeana DSI I ) a fost aprobat de către Membrii Consiliului ENA în martie 2015. Fiind primul an de funcționare la ENA, bugetul necheltuit a fost redistribuit pentru anul 2016 în luna noiembrie 2015 în cadrul lucrărilor Europeana AGM 2015 de la Amsterdam.2016Budget

În ceea ce privește Bugetul ENA pentru anul 2016 ( buget provenit din finanțarea acordată Europeana în cadrul proiectelor Europeana DSI I și Europeana DSI II), buget aprobat initial tot în luna noiembrie 2015 la Amsterdam, acesta a fost rectificat în luna iunie 2016 cu suma de 10 000 EUR aferentă cheltuielilor de transport ale membrilor ENA.

Calculele actuale indică și pentru anul 2016 sume alocate și necheltuite, ce vor fi reportate pentru bugetul din anul 2017. Proiectarea bugetului pe anul 2017 a luat în considerare cifrele din anul 2016 plus o creștere de 20% ( luând în considerare probabila creștere a cheltuielilor de transport aferentă creșterii numărului de Consilieri ENA de la 29 cați sunt în prezent la 36 în anul 2017).

Finanțarea prevăzută pentru activitățile ENA din anul 2017 va fi asigurată parțial ( ianuarie- august 2017 ) din bugetul proiectului Europeana DSI II, urmând ca activitățile din lunile septembrie -decembrie 2017 să fie finanțate de proiectul Europena DSI III ce va fi lansat anul viitor.
În ceea ce privește activitatile ENA în anii trecuți, aceasta a participat și participă la elaborarea Strategiei si Viziunii Europeana prin 1) reprezentanții săi în Consiliul de Conducere al Europeana Foundation și 2) prin luarea în considerare și implementarea recomandarilor Task-Force-urilor și Grupurilor de lucru constituite în cadrul ENA.
Numarul de membri ai ENA la data de 1 noiembrie 2016 era de 1560, din care membri cu drept de vot la Alegerile AGM 2016: 1525 ( membri activi la data de 5 octombrie 2016 ).

Odată cu prezentarea celor 48 candidați la Europeana Network Council, printre care se numără și subsemnata, a fost dat oficial startul votării pentru sesiunea ENA 2016 elections.
Între timp, am primit confirmarea alegerii mele in funcția de Consilier al ENA pentru un mandat de doi ani ( 2017-2018).

Paul Keller a prezentat mai apoi Bugetul pe anul 2016 al ENA, detaliind pe larg capitolele si proiectele finantate ( printre care si activitatea a patru Task-Force-uri,cu un buget de 7500EUR fiecare).

La rândul său, Președintele ENA, Max Kaiser, a prezentat pe larg activitatea ENA în cei doi ani de mandat ai săi, evidențiind activitatea Taskforce-urilor, a Grupelor de lucru ( Working Groups ), precum și campaniile derulate în sprijinul Europeana de către membrii ENA.

europeana network association agm 2016 8 november 2016 max kaiser report 13 638TopicalCampaigns

Tot în prima sesiune de lucru, Jill Cousins, director Europeana Foundation a vorbit despre împlinirile și neîmplinirile Europeana, despre necesitatea unor schimbari în strategia 2020 (Gamechanger 1, Gamechanger 2).
Astfel, Jill a menționat părerea utilizatorilor despre portalul Europeana ( „înca nu este ceea ce doresc ei”), parerea Comisiei Europene ( idem), precum și punctele slabe identificate în urma unui amplu sondaj de opinie efectuat in anul 2016.

GameChanger
În urma analizarii sondajului de opinie și a recomandărilor Grupului de lucru instituit pentru modificarea strategiei Europeana ( ENA Strategy 2020 Working Group ), a rezultat necesitatea imperioasa de acces mai ușor la colecțiile și serviciile oferite de Europeana, precum și „recompensarea” institutiilor participante cu conținut la Europeana ( Gamechanger 1: Insaneley easy & Rewarding ). Această „recompensare” se materializează în prezent prin diferite statistici realizate de echipa Europeana privitoare la itemii cei mai vizionați ai unor institutii sau dintr-o anumită țară, în ce mod sunt folosiți aceștia, de catre cine precum și alte statistici asemanatoare ce pot fi extrem de utile instituțiilor.

La fel de necesară este clarificarea rolului și responsabilitatilor echipelor din Europeana, precum și o altă abordare, mai „prietenoasă” și mai angajantă față de utilizatorii potențiali ai portalului Europeana ( Europeana trebuie să fie „acolo unde utilizatorii sunt activi si angajați“ - Gamechanger 2).

În incheierea Primei sesiuni de lucru, Dan Cohen- director executiv al Digital Public Library of America - Biblioteca Digitală Publică Americană ( DPLA ) a prezentat comunicarea: „Întregul este mai mult decat suma parților sale componente: proprietăți emergente ale Marilor Colecții Digitale „The Whole is Greater than the Sum of its Parts: Emergent Properties of Aggregated Collections”.CultureCollation

Dan Cohen a subliniat faptul că, după ani întregi de eforturi facute pretutindeni în lume pentru a realiza mari colecții digitale, aceste biblioteci digitale mari au nu numai atribute cantitative semnificative, ci și un uriaș potential calitativ, printr-o capacitate de interogare și căutare lărgită, prin capacitatea de sinteză de noi date și de îmbogățire a descrierilor ( metadate ) în contextul unui amestec de colecții din zone geografice diferite, a unei mari diversități de itemi ce pot fi combinați creativ. În acest context, astfel de biblioteci digitale mari au noi misiuni, printre altele ajutând la schimbarea modului in care „gândesc” oamenii cultura.

Sesiunea a doua de lucru a primei zile a fost dedicată în principal prezentării Planului de afaceri 2016-2017 al Europeana - Europeana Bussines Plan 2016-2017 ( Harry Verwayen & Merete Sanderhoff). Tot acum s-a derulat prima sesiune de „Ignite talks”, în care anumiți membri ai ENA au prezentat pe scurt câte un proiect sau o inițiativă culturală deosebită a instituției lor:

 1. Karolina Tabak, National Museum in Warsaw - Sa fim „deschisi” ( „Let’s be open” )Karolina Tabak, National Museum in Warsaw - Sa fim „deschisi” ( „Let’s be open” )
 2. Maria Drabczyk, National Audiovisual Institute - „Tu Europeana”NationalAudiovisualInstitute
 3. Antonella Fresa, Promoter srl - „Europeana Space”
 4. Ad Pollé, Europeana Foundation – „Instrumentul de transcriere Europeana“ (The Europeana transcription tool)
 5. Peter Hoffman, Hochschule Mainz - „Europanorama – O carte enciclopedica despre cultura europeana” (A Big Data book about European Culture) TopicalCampaigns

Panelul de discuții ce a urmat- „Spre o mai bună reglementare a drepturilor de autor pentru Institutiile culturale patrimoniale” ( „Working towards better copyright rules for Cultural Heritage Institutions” ), panel moderat de Paul Keller-Kennisland, a abordat problemele de care se lovesc diferitele instituții culturale în ceea ce privește drepturile de autor ale operelor digitizate expuse public.
În cadrul discuțiilor, si-au expus punctul de vedere Fred Truyen- Photoconsortium, Antje Schmidt-Museum fur Kunstgewerbe Hamburg, Emmanuelle Bermes- Biblioteca Națională a Franței, Lyam Wyatt- Wikimedia UK si Erik Buelincks- Royal Institute for Cultural Heritage-KIK-IRPA, Bruxelles.

La reluarea lucrărilor sesiunii a doua, Lora Aroyo - VU University Amsterdam a vorbit despre crowdsourcing și despre necesitatea implicării publicului /utilizatorilor în cât mai multe activități ale instituțiilor culturale.l arroyo

Singura direcție de succes în evoluția institutiilor culturale este reprezentată de strânsa cooperare cu utilizatorii, care pot ajuta în aproape toate activitățile acesteia, pot pune în valoare în mod creativ colecțiile bibliotecii si pot „crea” alte colecții.

O runda de sesiuni interactive Chef's Table pe teme importante pentru activitatea Europeana în anul 2017 (Chef's Table Break-out sessions - Chef’s table - Europeana focus ) s-a desfășurat, de asemenea, în cadrul sesiunii a doua a lucrărilor. Având o durată de o oră, cele zece sesiuni din această rundă, desfășurate în paralel, au acoperit următoarele subiecte:

 1. În mod direct despre Operațiunea Europeana Direct (Being Direct about Operation Direct ): Pavel Kats & Sašo Zagoranski
 2. Aggregation café: Henning Scholz & Stephan Bartholmei
 3. Cu ce vă pot ajuta Colecțiile Tematice ( What can Thematic Collections do for you?): Adrian Murphy & Sofie Taes
 4. Europeana Research sau când colecțiile sunt folosite de cei ce au nevoie de ele (Europeana Research: Make collections work for those who need them): Nienke van Schaverbeke and Agiatis Benardou
 5. „What is a camel?”: Dasha Moskalenko & Panagiotis Kyrou
 6. Un triunghi “amoros” inedit: finanțare, patrimoniu și educație ( Love triangle: Match money, heritage and education): Milena Popova & Olivier Schulbaum
 7. „Swipe left or right?" Content matchmaking with Europeana: Joris Pekel & James Morley
 8. #AllezCulture, #AllezLiterature - sau promovarea patrimoniului nostru cultural scris – o campanie pentru 2017: Eleanor Kenny & Kerstin Herlt
 9. Lucrând cu Wikimedia în epoca Wikidata (Working with Wikimedia in the age of Wikidata): Liam Wyatt & Lizzy Jongma
 10. Utilizând puterea publicului - transcrierea Documentelor Europeana ( Using the power of the crowd: Transcribing Europeana) - Ad Pollé & Frank Drauschke

În ceea ce ma privește, am luat parte la sesiunea a 10 -a dedicată lansării Instrumentului de traducere al Europeana și totodata Primului Transcribathon organizat de aceasta.
Cu ajutorul acestui instrument, pot fi descifrate și transcrise multe documente scrise de mână din impresionanta Arhivă Europeana 1914-1918, o competitie pe aceasta tema desfășurându-se în paralel cu lucrările Europeana AGM 2016.
În incheierea lucrarilor sesiunii a doua, Markus Krötzsch, Technical University of Dresden, Wikidata a prezentat comunicarea : „Wikidata , un Hub al Informației Culturale de patrimoniu (Wikidata as a Cultural Heritage Information Hub).

Ultima sesiune de lucrări a primei zile a fost dedicată Impactului și Sustenabilitatii activităților și produselor Europeana având urmatoarea desfășurare:

Sesiunea a 3-a : IMPACT & SUSTAINABILITY moderata de Max Kaiser & Harry Verwayen
Proiectarea filmului Workers Underground - o constatare a importanței trecutului pentru marele public
Reflecții ale lui Simon Tanner, King's College London : Ce Impact dorim sa avem ? (What impact do you want to have? )( sesiune interactivă )

Ignite Talks runda a 2 -a :

 1. Vera Kriezi, Music Library of Greece of The Friends of Music Society, „Open data for education: MITID
 2. Jeroen Wilms, Whalebone & Greenstone, „Making impact matter”
 3. Amy Smith, Ure Museum of Greek Archaeology, „A case study from the Ure Museum”
 4. Gerhard Jan Nauta, DEN, „Data On Digital Collections: What's In It For You?”
 5. René van Engelenburg, DROPSTUFF MEDIA, „Presenting cultural heritage by Virtual Reality”
 6. Melanie Imming, LIBER „Do you see what I see?”

Prima zi a lucrărilor Conferinței a fost încheiată, de facto de Ceremonia de acordare a Premiilor EMA ( European Museum Academy Awards ).
În cadrul acesteia au luat cuvântul Onno Ephraim, care a invitat institutiile culturale să trimită propuneri pentru premiul - Heritage in Motion 2017 ar Wim van der Weiden a înmânat trofeul EMA Awards 2016 Muzeului Polin.

EMA Awards

În ziua a doua, Lucrările Adunării Generale a Europeana Network Association 2016 au avut urmatoarea desfășurare:

 • Cuvant Introductiv si Agenda Zilei - Max Kaiser
 • Effie Kapsalis, Smithsonian Institution Archives - Impactul Colectiilor Open Acces ... si ce urmeaza ( “The Impact of Open Collections (...and what‟s next)” )
 • Sesiunea a 4 -a : DISRUPTIVE INNOVATION IN AGGREGATION moderata de Källman / Introducere la Inovarea in Agregare, Rolf Källman

Operation Direct: Reinventing Europeana‟s Aggregation - Pavel Kats and Sašo Zagoranski
În această comunicare au fost prezentate rezultatele muncii Echipei de Inovare Radicală a Europeana, rezultate ce au dus în prezent la ușurarea considerabilă a procesului de publicare în Europeana, accesibil acum oricarei instituții ce lucreaza după anumite standarde tehnice minime.

Shawn Averkamp, Biblioteca Publica New York , NYPL Labs - Inovatie si Schimbare la Biblioteca Publica New York ( “Innovation and Change at The New York Public”)

Shawn Averkamp - inovatie si schimbare la NYPLShawn Averkamp - inovatie si schimbare la NYPL

Sesiunea a treia de “Ignite Talks”- „Aggregation‟

 1. Michal Čudrnák, Slovak National Gallery - Din Slovacia pana in Norvegia : Arta, colectii si date “de-a lungul granitelor”( ”From Slovakia to Norway: Art, collections and data across borders”)
 2. Fred Truyen, Photoconsortium - Digitizarea, administrarea , pastrarea si valorificarea Fotografiei Vintage ( “Digitizing, curating, showcasing vintage photography”).
 3. Jasenka Zajec, National and University Library in Zagreb - “#DataFullOfLife”
 4. Lars Rogstad, Arts Council Norway - Date , metadate si geolocatie( “Geotagged data”)
 5. Gregory Markus, Netherlands Institute for Sound and Vision - “RE:VIVE, Un site util arhivelor muzicale si muzicienilor ( RE:VIVE -a dating site for archives and electronic musicians)

Sesiunea 5: EUROPEANA TECH & R&D moderata de Johan Oomen

EuropeanaTech’ - Ignite Talks - Runda a 4 -a

 1. Emmanuelle Bermes, BnF - „Gallica and Europeana: the power of IIIF”
 2. Thibault Clérice, Universitat Leipzig - „CapiTainS and Citable Text Services”
 3. James Morley, Imperial War Museums - „Linking our collections - aiding discovery through Europeana”
 4. Sven Ubik, CESNET - „What it takes to add interactive 3D experience to Europeana?”
 5. Kay Hartkopf, eCulture.info - „Coding da Vinci” reloaded - Fueling the Smart City innovation agenda”

Ultimul Panel Session a avut drept temă: dacă ar fi să o luăm de la capat ce am schimba? (What if we had to do it all over again? ) -moderator a fost David Haskiya.
Participanți: Dan Cohen - DPLA, Stephan Bartholmei - DDB ( Deutsche Digitalbibliothek),
Antoine Isaac - Europeana, David Haskiya - Europeana, Mia Ridge - British Library, Shawn
Averkamp - NYPL Labs, Joan Cobb - Getty Institute, Emmanuelle Bermes - BnF ( Biblioteca Națională a Franței ).

În Comunicarea de final a întâlnirii, Mia Ridge - British Library a prezentat 20 de motive, în 20 de imagini pentru care digitizarea patrimoniului cultural este importantă.

WeLearnedAboutMore

O descriere a întâlnirii se poate gasi pe website-ul profesional al Europeana, majoritatea prezentărilor sunt disponibile pe platforma Slideshare, la fel cum fotografii de la eveniment sunt disponibile pe platforma Flickr.

Concluzii :

După un program extrem de bogat în care am avut printre altele 10 personalități importante din lumea culturală prezentând comunicari interesante, 21 Ignite Talks cu tot atâtea inițiative și proiecte deosebite din domeniul cultural, 10 Sesiuni de lucru în cadrul Chef’s Table si primul Transcribathon Europeana, putem spune că deviza din acest an a Adunării Generale a Europeana Network „Show us what you’ve got !“ a reprezentat pe deplin această fructuoasă întâlnire.

Poza de grup

Membrii Europeana Network sunt chemați să contribuie activ cu idei, experiență, proiecte, conținut, la activitatea și proiectele Europeana.

Pentru că, de fapt , noi toți reprezentăm Europeana!

The network is us

A consemnat Cristina Ioana Roiu