reprezentare logo Kosson

Resurse Educaționale Deschise

Această categorie este dedicată popularizării, dezbaterii și progresului în domeniul Resurselor Educaționale Deschise. Puteți găsi texte și materiale care explică, promovează și elaborează agenda RED în România, Europa și în întreaga lume.

Suntem pe vârful unei revoluții globale în domeniul predării și învățării. Profesorii din întreaga lume elaborează o vastă cantitate de resurse educaționale pe Internet, care sunt deschise și liber accesibile pentru uzul tuturor. Acești profesori creează o lume în care fiecare pământean să poată accesa și contribui la suma întregii cunoașteri umane. De asemenea, plantează semințele unei noi pedagogii în care educatorii și elevii creează, modelează și dezvoltă cunoștințele împreună, aprofundând abilitățile și înțelegerea lor pe măsură ce evoluează.

Această mișcare a educației deschise, care se dezvoltă, combină tradiția stabilită de a împărtăși ideile bune între colegii educatori și cultura colaborativă și interactivă a internetului. Este construită pe convingerea că toată lumea ar trebui să aibă libertatea de a folosi, personaliza, îmbunătăți și redistribui resursele educaționale fără constrângere. Profesorii, cursanții și alții care împărtășesc această credință se reunesc ca parte a unui efort la nivel mondial de a face educația mai accesibilă și mai eficientă.

Colecția globală extinsă de resurse educaționale deschise a creat un teren fertil pentru acest efort. Aceste resurse includ materiale de curs cu licență deschisă, planuri de lecție, manuale, jocuri, software și alte materiale care susțin predarea și învățarea. Ele contribuie la creșterea gradului de accesibilitate a educației, în special acolo unde banii pentru materialele de învățare sunt puțini. Acestea hrănesc cultura participativă a învățării, creația, distribuția și cooperarea care schimbă cu rapiditate cunoașterea de care au nevoie societățile.

Add a comment

Ieri s-au desfășurat concomitent trei evenimente în România dedicate Săptămânii Educației Deschise.

Este o evoluție care urmărește interesul crescut a tuturor celor implicați în educație pentru a eficientiza și a reduce costurile pentru producerea, gestionarea, crearea și reutilizarea resurselor educaționale. La Biblioteca Națională a României s-a desfăsurat „Educație deschisă și accesabilitate”, un eveniment circumscris „Săptămânii Guvernării Deschise”, ca activitate a „Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă” (http://ogp.gov.ro/despre-ogp/).

La acest eveniment au fost invitați doamna Anca Petrache, Director în cadrul MEC, doamna Claudia Șerbănuță, Manager al Bibliotecii Naționale a României și domnul Mihai Dima, Președinte al ANCSI și Ovidiu Voicu, Centrul pentru Inovare Publică - reprezentatul Coaliției RED. Întreaga dezbatere și prezentarea propunerilor de angajamente pe care Coaliția pentru Resurse Educaționale Deschise le-a redactat, se poate urmări pe înregistrarea video disponibilă la următorul link: https://www.privesc.eu/arhiva/66016/Conferinta-Open-Education---Educatie-deschisa.

RED Banner 2016

Coaliția pentru Resurse Educaționale din România, propune spre integrare câteva „Propuneri angajamente Planul Național de Acțiune OGP 2016-2018 în domeniul educației”:
1. Date deschise și transparență în educație
Obiectivul principal: Creșterea transparenței sistemului public de educație.
2. Biblioteca Școlară Virtuală și Resurse Educaționale Deschise
Obiectivul principal: Crearea Bibliotecii Școlare Virtuale și popularea ei cu resurse educaționale deschise
3. Acces deschis la rezultate de cercetare
Obiectivul principal: Optimizarea impactului cercetării științifice finanțate din fonduri publice prin deschiderea accesului la aceasta.
4. Management transparent în educație
Obiectivul principal: Creșterea transparenței sistemului public de educație.

Add a comment

Pe 13 mai, 2015 a fost trimisă o scrisoare deschisă privind cursul opțional introdus de Ministerul Educației la propunerea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA). Este un pas bun, dar care prezintă neajusuri. Împreună cu alți 12 semnatari am trimis următoarea scrisoare:

În atenția Ministerului Educației și Cercetătii Științifice
Domnului ministru Sorin Mihai Cîmpeanu,

și a Institutului de Științe ale Educației,
Domnului director Ciprian Fartușnic,

Domnule ministru,
Domnule director,

RED logo roSalutăm intenția Ministerului Educației de a introduce în pregătirea elevilor de liceu drepturile de proprietate intelectuală. Însă, credem că programa școlară pentru disciplina opțională ‘Educație pentru drepturile de proprietate intelectuală’ pierde din vedere principiile educației deschise și realitățile sociale și culturale din lumea digitală. În același timp, opționalul este propus într-un vid de pregătire a cadrelor didactice pe acest subiect.

Add a comment

Subcategorii

Subcategorie dedicată documentelor de importanță majoră pentru promovarea și adoptarea Resurselor Educaționale Deschise.