reprezentare logo Kosson

Cronica OA

Cronica evenimentelor ce privesc promovarea Accesului Deschis.

Un abonament pe Twitter la @NobelPrize m-a condus la o inițiativă binevenită a laureaților prestigiosului premiu intitulat „insights from Nobel laureates, for scientists everywhere”. Pentru cei interesați de aspectele privind comunicarea științei, veți găsi materiale care se adresează direct Accesului Deschis și conduita de diseminare.

Câteva repere din materialele video:

The_Nobel_Prize_on_Twitter_The_research_counts_not_the_jour.mp4

 

Add a comment

SPARC este o coaliție stabilită la nivel internațional care are drept țintă Deschiderea ca stare de facto pentru cercetare și educație.SPARCnewLogo

Această organizație a stabilit o Agendă pentru Deschidere care include Accesul Deschis, Date Deschise și Educație Deschisă.

Aceeași agendă o urmărește și Coaliția pentru Educație Deschisă prin ramificațiile preocupărilor organizațiilor afiliate. Este un moment de convergență așteptat și anticipat de mai multă vreme. Să nu uităm faptul că la nivelul Comisiei Europene nu mai vorbim strict de Acces Deschis, ci de un concept mult mai larg care privește Științele Deschise (http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm). Cu puțină curiozitate veți descoperi faptul că și la nivel european a apărut convergența Deschiderii.

Revenind la SPARC, organizația anunță un site refăcut și un logo restilizat. Agenda Deschiderii urmărește cele trei zone de interes și adăugat acestora o zonă de mare interes pentru toți, cea a Poveștilor de impact.

Acest model ar trebui să-l urmăm și noi.

Articolul prin care se face anunțul poate fi accesat de la următorul link: http://sparcopen.org/news/2016/big-changes-at-sparc/

Add a comment

Biblioteca Națională de Fizică a găzduit pe 23 mai, 2013 întâlnirea de lucru a Secțiunii Biblioteci Specializate a Asociației Bibliotecarilor din România intitulată „Accesul Deschis și Resursele Digitale”.

 

Doamna Frederica Rosetta, Access Relationship Manager pentru Europe din partea Elsevier (http://www.linkedin.com/pub/federica-rosetta/0/513/ab4) a împărtășit audienței perspectivele asupra modelului de publicare cu Acces Deschis așa cum Elsevier îl aplică și prin prisma instrumentelor de gestiune a rezultatelor de cercetare.

Add a comment

Astăzi, 4 septembrie, 2018, Coaliția S - cOALition S a publicat planul ambițios cu 10 principii pentru Accesul Deschis în Europa. Această coaliție este formată din 11 organizații de finanțare a cercetării din Europa și Comisia Europeană incluzând European Reseach Council (ERC).

Acest Plan este constituit din 10 principii care jalonează voința europeană de a implementa un principiu central începând cu 2020 privitor la modul în care se va face diseminarea rezultatelor de cercetare.

PrincipiulCentralPlanS

Principiul central este următorul:

„După 1 ianuarie 2020, publicațiile științifice pe baza rezultatelor din cercetările finanțate din granturi publice puse la dispoziție de consiliile de cercetare naționale și europene, trebuie să fie publicate în reviste compatibile cu Accesul Deschis sau pe platforme compatibile cu Acces Deschis”.

Add a comment

Cu o mare satisfacție vă informăm că în România Accesul Deschis a devenit principiul „accesului la cunoaștere” în cadrul Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020. Ciclul anterior de politici privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea s-a încheiat. Noul document de strategie aprobat la București pe 21 octombrie și aprobat pe 28 octombrie (http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS43MTU5ODAzNjIxMDc4RSszMA==) este aliniat cu strategia Europa 2020 - inițiativa O Uniune a inovării și în strânsă legătură cu instrumentul de implementare Horizon 2020.
Textul Strategiei poate fi descărcat de pe siteul Ministerului Educației.

Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020 și Planul Național de Acțiune iulie 2014 - iunie 2016 pentru Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă constituie în acest moment cadrul în care vor putea fi stabilite activitățile de implementare a accesului deschis în România.

Aruncând o privire la profilul de țară realizat de Directoratul General pentru Cercetare și Inovare al Comisiei Europene inclus în documentul Starea cercetării și inovarii în Uniunea inovării, progresul individual la nivel de țară, sunt prezentate câteva realități în ceea ce privește valorizarea cercetării în termeni de prezență: procentul de publicații științifice la nivel național în topul de 10 procente a celor mai citate publicații la nivel mondial a scăzut ușor în ultimii ani. Per global, numărul de publicări în colaborare cu alte țări europene este cel mai scăzut din întreaga Europă sugerând faptul că România nu profită îndeajuns de fluxurile de cunoaștere internaționale favorizate de arhitectura ERA. [...]
Cererea pentru cunoaștere este scăzută existând o cultură a inovării subdezvoltată.

Add a comment
Stimați colegi, {sharethis}

În acest moment doi dintre semnatarii Înțelegerii Accesului Deschis sunt cele două mari asociații profesionale din România: ABR și ANBPR. Acesta este semnul că se înțelege pe deplin faptul că Accesul Deschis la resurse face parte din viitorul portofoliu de activități cu toate consecințele privind pregătirea profesională și asigurarea unei baze tehnologice absolut necesare.
Cu multă satisfacție am primit semnăturile instituționale ale celor mai importante biblioteci transilvănene: B.J. Brașov, B.J. Sibiu, B.J. Cluj-Napoca.
S-au alăturat înțelegând importanța momentului și două organizații cu interese directe în susținerea împlinirii obiectivelor IPJ care documentul le propune: Asociația pentru Tehnologie și Internet și Grandir (Spania).

Ce se va întâmpla în scurt timp ca urmare a creșterii numărului semnatarilor?
1. Se va accelera ritmul de lucru pentru relansarea portalului www.acces-deschis.ro
2. Semnatarii Înțelegerii vor fi invitați să se alăture listei de discuții pe grupul Acces Deschis România (https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/acces-deschis).
3. Vor fi inițiate discuții privind surse de finanțare și realizarea de consorții și parteneriate care să sprijine dinamica unui sistem național de valorificare a resurselor cu Acces Deschis (tehnologie, formare profesională, promovare «advocacy»).

Vă mulțumim pentru interes iar dacă încă nu ați semnat Înțelegerea, vă invităm să citiți, să înțelegeți și să acordați sprijin. Add a comment

20160101 NLpresidencyBanner

În perioada 26 - 27 mai, 2016 s-a desfășurat reuniunea Consiliul Competitivitate (http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/competitiveness-council-may-2016-573dd136b4d75)

Ceea ce este foarte important este faptul că la reuniune a fost setată ținta pentru „o tranziție la acces deschis imediat ca regulă până în 2020”. Comisarul pentru cercetare și inovare al Comisiei Europene, Carlos Moedas a afirmat că acest moment „schimbă viața”, cel puțin în ceea ce privește cercetarea și felul în care sunt valorificate rezultatele.

CarlosMoedasMai2016

În conferința de presă comisarul Moedas a spus că „probabil că încă nu realizăm, dar ceea ce a realizat președenția olandeză este unicat și grandios. [...] Comisia este angajată deplin în împlinirea acestor deziderate” (http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/competitiveness-council-may-2016-573dd136b4d75/press-conference-research-part-2-5748339076dfc).

Add a comment

Asociația Bibliotecarilor din România anunță semnarea „Declarației de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoaștere în Științe Exacte și Științe Umane”, document fundamental în ceea ce privește accesul deschis. ABR se alătură, astfel, instituțiilor de prestigiu care au semnat această Declarație: IFLA, Association of College and Research Libraries, Open Society Institute, Institutul Pasteur, CERN, Universitatea Harvard, Institutul Smithsonian etc., fiind, totodată, primul semnatar al Declarației din România.logo

 

Semnarea „Declarației de la Berlin” face parte din programul ABR de promovare a acestui concept în România care a început prin crearea, în anul 2009, la Conferința ABR de la Constanța a Secțiunii Cultura Informației.

 

Alte activități legate de acest concept:

[SURSA]

Add a comment
Stimați colegi,

Astăzi se împlinesc zece ani de la Declarația de la Budapesta, care pentru Accesul Deschis a constituit unul dintre momentele de inițiere a paradigmei publicării științifice într-un regim care să permită libera disemnare.

În anul 2006, membrii Kosson, puțini la număr la acea dată, semnau Declarația în speranța că vor putea schimba și în România mentalitatea și mijloacele privind accesul la rezultatele de cercetare finanțată din fonduri publice. De atunci, s-a pornit la traducerea documentelor de principii importante ale acestei mișcări globale și s-a pornit pe calea deschiderii unei adevărate „politici” de promovare și propagare a acestei noi paradigme.

Ce s-a câștigat prin eforturile membrilor acestei comunități a fost un fond sănătos și o bază solidă de documentare pentru toți cei care doresc să afle mai mult și s-a realizat o raliere prin conectarea la realitățile europene care vor transforma modul prin care fondurile pentru cercetare vor fi obținute în viitor.

Pentru cei dintre dumneavoastră care doresc să treacă în revistă câteva momente ale acestei mișcări, vă recomand să citiți articolul Open-Access, Trei Momente.

Ceea ce va urma din punct de vedere practic este unificarea bazei de date a fostului serviciu Kosson: Discul cu Acces Deschis cu materialele deja existente la secțiunea Acces Deschis a siteului mamă, care având un conținut îmbunătățit și beneficiind de o platformă modernă, va purta cu cinste noul banner: www.acces-deschis.ro
Până la acel moment, vă invit la un bob de răbdare pentru că noi pedalăm cât de repede putem.

Închei prin menționarea unui articol important pentru toți cei care doresc să vadă ceva cifre indicative pentru Accesul Deschis: http://poynder.blogspot.com/2011/06/open-access-by-numbers.html.{sharethis} Add a comment

http://english.eu2016.nl/documents/reports/2016/04/04/amsterdam-call-for-action-on-open-science Apelul de la Amsterdam

Acest document este rezultatul reuniunii de două zile de la Amsterdam „Open Science – From Vision to Action” organizată de Secretariatul Olandez pentru Educație, Cultură și Știință reprezentată de Sander Dekker în perioada 4-5 aprilie, 2016.

Această întâlnire a avut drept scop găsirea de oportunități pentru a merge mai departe pe calea deschiderii rezultatelor de cercetare.

Probleme identificate:

Pentru cercetători Accesul Deschis nu este de primă importanță, aceștia continuând să publice în revistele pe care le cunosc și care au factor de impact mare. Nici agențiile de finanțare nu au mecanisme prin care să-i încurajeze.

Această situație este într-o continuă dinamică. Cel mai recent exemplu este, bineînțeles, cel al Olandei, unde principalul finanțator NWO, începând cu decembrie 2015, a schimbat politicile de finanțare a cercetării, modificând o formulare esențială reflectată în regulamentele de acordare a finanțării: din „accesibil publicului cât mai rapid posibil”, în „Acces Deschis imediat la momentul publicării”.

Această modificare este cheia asiguratorie la nivel european a agendei pe care Președenția Olandei o are privind avansul Accesului Deschis la nivel European. De altfel, merită menționat faptul că Secretariatul pentru Educație, Cultură și Știință al Olandei și-a propus ca până în 2018, publicațiile științifice să fie publicate în regim de Acces Deschis de Aur în proporție de 60% iar până în 2024, 100% (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/11/15/kamerbrief-over-open-access-van-publicaties).

Olanda are și un fond dedicat pentru plata Taxelor de Procesare a Articolelor (APCs), până la o limită de 6000 de euro per proiect. Ceea ce este de remarcat este faptul că există o aliniere chiar și a serviciilor editoriale oferite de marii furnizori. Este vorba de negocierile Asociației Universităților (VSNU) din Olanda care după niște negocieri dure (https://www.timeshighereducation.com/news/dutch-universities-dig-in-for-long-fight-over-open-access/2017743.article) eșuate în 2014 (http://www.vsnu.nl/en_GB/news-items/nieuwsbericht/174-negotiations-between-elsevier-and-universities-failed.html), a încheiat acorduri în 2015 (10 decembrie) și 2016 (februarie) cu Elsevier și Wiley. Mai multe detalii despre reușitele de negociere aici: http://www.magazine-on-the-spot.nl/openaccess/eng/

Add a comment