reprezentare logo Kosson

Ieri a fost ultima consultare intitulată „Consultare publică referitoare la Propunerea de Directivă privind Dreptul de Autor în Piața Unică Digitală”. Aceasta este ultima de dinaintea formulării unui punct de vedere al României privind modficarea Directivei pentru Drepturile de Autor. O sală plină cu un subiect care are darul să polarizeze. Gazdele au fost Ministerul Culturii împreună cu ORDA.

IMG 2654IMG 2655

Întocmit și redactat de Constantinescu Nicolaie, arhitect informațional pentru Kosson.ro

Privire de context

În documentul însoțitor „Întrebări și răspunsuri privind modernizarea reglementărilor privind drepturile de autor pentru era digitală în UE” al celui care înfățișa Starea Uniunii din14 septembrie 20161, există argumentele pentru necesitatea „modernizării” reglementărilor la nivel european. Între inițiativele propuse există cea care se referă la adăugarea unei excepții pentru „text and data mining”, ceea ce se traduce prin exploatarea textelor și a datelor”. Comisia Europeană are în intenția declarată „o impulsionare a cercetării și inovațiilor”.

Scopul declarat este cel de „a atinge o piață digitală deplin funcțională pentru drepturile de autor, focalizată pe problemele legate de distribuirea valorii în piața online”. Există deja un corp de literatură care aduce argumentele în favoarea unei mai intense utilizări a tehnicilor și tehnologiilor de exploatare a textelor și a datelor.

Măsuri de întărire a efectelor pozitive pentru practicile ETD (Exploararea Textelor și a Datelor)

Pentru a realiza potențialul pozitiv pe care modificarea Directivei îl poate realiza, vă invit să luați în considerare următoarele recomandări:

1. Eliminarea a oricărei mențiuni pentru posibile limitări de natură tehnică pentru ETD (art. 3.3).

Ceea ce implică această prevedere este o limitare a posibilităților de acces „in corpore” la volume mari de materiale și date de cercetare pentru care s-a plătit accesul conform unor prevederi comerciale contractuale. În acord cu realitățile cercetării actuale, este nevoie de instrumente ETD pentru a căuta în mari volume fragmente sau șabloane ce ar conduce la inovație.

2. Este necesară o extindere a domeniului acoperit de această excepție.

La articolul 2, sunt menționate instituțiile care fi beneficiarele acestei excepții - „instituțiile de cercetare”. Este necesară o extindere a acestui domeniu restrâns pentru a include organizațiile care oferă servicii de educație, iar acestea împreună cu instituțiile de cercetare să li se permită să intre în parteneriate public-privat (para. 10) pentru a realiza maximul potențial al ETD. Bibliotecile care sunt direct interesate de a realiza potențialul oferit de corpul masiv de literatură agregată sau pentru care s-a achiziționat accesul, nu sunt acoperite explicit de textul propunerii. Acest lucru ar conduce la situația în care ETD nu poate fi întreprins de utilizatorii pentru care a fost achiziționat serviciul.

3. Excepția ETD trebuie să fie una mandatorie, nu o alternativă

Aceste prevederi pot fi regăsite deja în Articolul 3, para. 1 și para 2, precum și în propunerea JURI.

4. Posibilitatea de comercializa rezultatele ETD

ETD supune procedurilor și instrumentelor tehnologice un corp de date și fapte, care, în practica actuală nu se supun prevederilor drepturilor de autor cu excepția organizării acestora în baze de date, pe scurt în sisteme de agregare, care prin efortul și valoarea dăugată justifică protecția.

Extinderi necesare neacoperite

Este necesar ca autorii / creatorii rezultatelor științifice care sunt agregare să fie înștiințați dacă conținuturile lor sunt utilizate în procese ETD cu scopul de a crește implicarea acestora în eforturile celor care întreprind ETD.

Referințe

[1] http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3011_en.htm

Corp literatură - selecție

The Lisbon Council - think tank for the 21st century - Publications http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/109-mapping-text-and-data-mining-in-academic-and-research-communities-in-europe.html

Copyright Reform: Help Us Ensure an Effective TDM Exception! http://libereurope.eu/blog/2017/09/25/copyright-reform-help-us-ensure-an-effective-tdm-exception/

https://www.leru.org/news/2-5-pages-of-nonsense-the-stm-statement-on-the-open-science-council-conclusion

https://www.leru.org/news/the-new-eu-general-data-protection-regulation-why-it-worries-universities-researchers